تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ -14 آذربراي نخستين بارخريد گندم از آمريكا پنجم دسامبر 1960 (14 آذر 1339) آغاز شد. قرارداد مربوط، اوايل نوامبر بر پايه خريد دويست و پنجاه هزار تن گندم امضاء و اجراي آن موکول به دريافت وام خارجی شده بود که چند روز پس از آن صندوق بين المللي پول با دادن وامي به مبلغ 35 ميليون دلار به ايران موافقت کرد. ايران در همان ايام (دوره اول نخست وزيري شريف امامي) براي نخستين بار داراي بانك مركزي (ناشر اسکناس) شده و سياست پولي کشور به آن محول گرديده بود. درآمد ايران از نفت در آن زمان به دليل ارزان بودن بهاي بين المللي نفت خام، کمي مصرف جهاني آن، و اندک بودن ميزان صدور به آمريکا که خود داراي نفت کافي بود و نيز پرداخت غرامت به انگلستان و همچنين نرخ هفت تومان در برابر يک دلار؛ مبلغ قابل ملاحظه اي نبود، و به همين سبب هم کمتر فردي پيدا مي شد که زير بار مقام بالاي دولتي برود و مقامات تراز اول و نمايندگان پارلمان ايران همچنان از خانواده هاي اعيان بودند که درآمد ملکي (زراعي) داشتند. نفت ايران در آن زمان در دست کنسرسيومي از کمپاني هاي نفتي غرب بود.


1961م:دكتر علي اميني نخست وزير وقت در نطقي كه مهم توصيف شده بود در پنجم دسامبر 1961 (نيمه آذرماه 1340) در اجتماع معلمان تهران گفت كه براي انجام هرگونه اصلاحات در ايران، راهي جز نوعي انقلاب نيست و او ناگزير است كه براي اجراي برنامه هاي اصلاحي خود به نوعي انقلاب متوسل شود. اميني قبلا تحديد مالكيت اراضي مزروعي (روستاها)، تشكيل شوراهاي شهر و استان ، اصلاح ضوابط اداري ــ استخدامي و تجديد سازمان تشكيلات فرهنگي و آموزش و پرورش را هدفهاي عمده برنامه اصلاحات خود اعلام كرده بود. دکتر اميني در اين نطق ضمن مروري بر تجربه هاي ايران در قرون 19 و 20 (تاريخ 150 ساله) ثابت کرد که بدون انقلاب (دگرگوني زير و رو کننده ساختار) هيچ اصلاحاتي در ايران شدني نيست.

وي براي تسهيل اجراي برنامه هاي خود كه مورد حمايت مفسران مطبوعات اروپاي غربي و آمريكا قرار گرفته بود دوره بيستم تقنينيه را منحل كرده بود و گروهي از سياستمداران را كه به زمزمه مخالفت پرداخته بودند از جمله فتح الله فرود و ابوالحسن ابتهاج به اتهامات اداري مربوط به كارهاي گذشته شان بازداشت كرده بود و از شوراي دانشگاه تهران خواسته بود كه به دانشجويان اخطار كند كه دانشگاه جاي درس خواندن است، نه تظاهرات سياسي به تحريك اين و آن.

 

دكتر علي اميني


1974م:پنجم دسامبر سال 1974 (14 آذر ماه 1353 ) سقف سالن استقبال و بدرقه ترمينال فرودگاه مهرآباد (تهران) كه در زمان مدير عاملي ابوالحسن ابتهاج، توسط سازمان برنامه ساخته شده بود بر سر مسافران و بدرقه كنندگانشان فرود آمد و باعث مرگ دست كم 17 تن و جرح دهها نفر ديگر شد و بر اتهامات قبلي ابتهاج يك پرونده ديگر اضافه كرد. گفته شد كه نشستن برف سنگين باعث ريزش سقف شده بود!.

 

ابوالحسن ابتهاج

 

1804م:توماس جفرسون انديشمند و دولتمرد آمريكايي پنجم دسامبر سال 1804 ميلادي براي دومين بار يه رياست جمهوري ايالات متحده انتخاب شد. به اين مناسبت نگاهي كوتاه به فرضيه او درباره دمكراسي، موسوم به «جفرسونين دمكراسي» يا مردمسالاري جفرسوني و بعضي از عقايد ديگر او مي افكنيم.

توماس جفرسون كه اعلاميه استقلال به قلم اوست و هشت سال بر فدراسيون آمريكا رياست كرده است فرضيه دمكراسي خود را با توجه به جمهوري افلاتون، ليبراليسم لاك، مسئوليت اجتماعي راي دهندگان در قبال انتخاب خود (فرضيه اسپينوزا)، انديشه هاي روشنگران قرون 16، 17، و 18 اروپا و اخلاق مسيحيت تنظيم و بيان داشته است.

او حقوق سياسي ــ اجتماعي برابر مردم، ليبراسم، و مشاركت كامل در دمكراسي را سه عامل اصلي مردمسالاري اعلام داشته است.

جفرسون كه از شاهدان عيني انقلاب فرانسه بود در مورد منتخبان (نماينگان براي هر سطح) تاكيد بر شرايط فرد داشته از جمله تحصيلات و تجربيات، شناخت او از مديريت ها و جامعه، شناخت منافع عمومي وعلاقمندي كامل به حفظ و تامين آنها، ترس از اشتباه و خطا كردن در امور عمومي، و بالاخره عزم جزم به خدمت داشتن.

 

توماس جفرسون


1960م:دسامبر 1960 (آذرماه 1339) سازمان خبرگزاري پارس (ايرناي امروز) يك دوره آموزش روش ترجمه خبر و تنظيم اخبار ترجمه شده از آژانس هاي خبر رساني معروف به «بيگ فور» و چند آژانس كوچكتر را براي دبيران خبر و مترجمان خود تشكيل داده بود كه از چهاردهم آذرماه آغاز بكار كرده بود. هدف اعلام شده از تشکیل این دوره آموزشی اين بود كه عوامل خبرگزاري ملي ابزار روابط عمومي دولت هاي ديگر نشوند و تبليغات آنها را به مخاطبان خود انتقال ندهند. در آن زمان آژانس پارس (و اينك 75 ساله) تنها خبرگزاري ايران بود و راديو دولتی، تلويزيون غير دولتي وقت و روزنامه ها را تغذيه مي كرد و براي مقامات بالاي كشور هم بولتن «اخبار ويژه» معروف بولتن اخبار غیر منتشره و نیز بولتن حاوی اخبار رادیوهای عرب و بخش پارسی رادیوهای خارجی را تهيه مي كرد و مي فرستاد. در اين دوره آموزشي ضمن تشريح تاريخچه هر خبرگزاري اصطلاحا جهاني و منابع درآمد و وابستگي هاي آن، شركت كنندگان در كلاس را روشن مي ساختند كه چگونه تبليغ را از خبر تشخيص دهند، مطالب اضافي خبر را كشف كنند، تفسير و اعمال نظرهايش را بيابند و سپس به صورت خبر مطلق دوباره نويسي كنند و براي استفاده بفرستند و براي اين كار توصيه مي شد كه مترجم خبر، هر رويداد را از همه آژانس هايي كه آن خبر را داده بودند ترجمه كند و دبير خبر پس از سنجش متون آنها باهم و با گزارش دفتر نمايندگي پارس در كشور مربوط (اگر در آن كشور دفتري وجود داشت و گزارش ارسال شده بود)؛ اضافي ها، نظرها ها و تبليغ را بيرون ريزد و اطلاعات قطعي آن را كه همانا عناصر ششگانه خبر هستند يادداشت كند و سپس متن خبر را از راديو رسمي كشور صاحب خبر كه در «پارس» مانيتور مي شد به دست آورد، مقايسه كند و آنگاه خودرا در جاي خبرنگار قراردهد و از مجموع اين اطلاعات خبري را تهيه و تنظيم كند كه براي مخاطب ارزش داشته باشد زيرا كه دستمزد او را ملت ايران مي داد نه خبرگزاري خارجي.


2002م:«نه وين Ne - win» انقلابي و بعدا ديكتاتور كشور ميانمار (برمه) پنجم دسامبر 2002 در 91 سالگي در حالي كه در خانه اش تحت نظر بود در گذشت.

وي در جواني در آن روزگار كه ميانمار از مستعمرات انگلستان بود يك انقلابي چپگرا بشمار مي رفت كه آرزو داشت بتواند به استقلال ميهنش و سوسياليست كردن آن كمك كند.

وي براي تحقق آرزوي خود به ژاپن كه دشمن انگلستان بود رفت و با فنون نطامي و انقلاب مسلحانه آشنا شد. اشغال نظامي ميانمار (برمه از سوي ژاپن و بيرون رانده شدن انگليسي ها از اين كشور برنج خيز به «نه وين» كمك كرد كه تجربه نظامي و شهرت و نفوذ سياسي خود را افزايش دهد و پس از جنگ جهاني دوم با انگليسي ها كه دوباره به برمه باز گشته بودند وارد مبارزه مسلحانه شود و ظرف سه سال (در سال 1948 ) با كمك ديگران استقلال برمه را به دست آورد و درجه ژنرالي بگيرد. «نه وين» تحت عنوان نجات وطن از فساد اداري و بوروكراسي بد در سال 1958 برضد دولت وقت كودتا كرد و دولت ديگري روي كار آمد.

وي درسال 1962 بر ضد اين دولت هم كودتا كرد و اين بار خود زمام امور كشور را به دست گرفت و به مردم وعده بر قراري سوسياليسم و تامين رفاه عمومي و عدالت اقتصادي داد و به ملي كردن منابع توليد دست زد. «نه وين» به تدريج با مخالفت هايي كه با او شد و كار شكني هاي ديگر و نيز شكست برنامه هايش به صورت يك ديكتاتور در آمد و تا سال 1988 به مدت 26 سال به همين صورت بر برمه حكومت كرد و دراين سال ظاهرا خود را باز نشسته كرد ولي در پشت پرده همچنان قدرت با او بود كه اين نفود به تدريج افول كرد به گونه اي كه بعدا، دولت نظامي ميانمار پس از كشف توطئه بستگانش، وي را در خانه اش تحت نظر قرار داده بود.

«نه وين» كه در 14 ماه مه سال 1914 به دنيا آمده بود كارشكني خارجيان و عوامل انها و ضديت استعمار گران سابق را مانع موفقيت طرحهاي داخلي خود معرفي مي كرد.

 

نه وين


1936م:پنجم دسامبر 1936 كزاخستان، قرقيزستان، گرجستان، آذربايجان و ارمنستان در چارچوب اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی عنوان «جمهوري» یافتند که تفسیر شده بود اقدامی صوری است و اتحاد شوروی تا ابدیت فروپاشی نخواهد شد که این جمهوری ها از مسکو جدا شوند!. پيش از انقلاب بلشويكي اکتبر 1917، اين سرزمينها مناطقي از امپراتوري روسيه بشمار مي رفتند كه بخشی از انها را روسيه ضمن جنگ از ايران گرفته بود. استقلال جمهوري هاي شوروي تا آغاز آخرین دهه قرن 20 اسمي و تنها روي کاغذ بود. هدف سران وقت کرملين از ايجاد اين جمهوري ها، تبديل جهان به يک اتحاديه از اين دست بود که ديديم نتيجه معکوس داشت و نه تنها امید سران شوروی بلکه مساعی تزارهای روسیه در طول چند قرن هم از ميان رفت و اینک برخی از همین جمهوری های تا سال 1991 اسمی معارض دولت مسکو شده اند. گورباچف دو سال پیش از فروپاشی (در سوم دسامبر 1989 و در مذاکرات مالت با جورج بوش ـ پدر) جنگ سرد را پایان یافته اعلام کرد و از خون 27 میلیون تبعه شوروی که در جنگ جهانی دوم کشته شدند گذشت و اروپای مرکزی و شرقی را عملا به غرب سپرد و بعدا به روسیه فدراتیو بسنده کرد که اینک در جنگ سرد دیگری با غرب درگیر است.

اتحاد شوروي مركب از 15 جمهوري در آخرين روز سال 1991 به گونه اي كه هنوز روشن نيست منحل شد و بسياري هستند كه انحلال آن را به آن صورت (بدون انجام یک رفراندم سراسری) مطابق عرف قانون نمي دانند. دومای روسیه هم بعدا ضمن مصوبه ای این فروپاشی را غیر قانونی اعلام کرد.


2002م:آماري كه پنجم دسامبر سال 2002 انتشار يافته بود شمار يهوديان جهان را در آن زمان 12 ميليون و800 هزار تن نشان مي داد . از اين عده پنج ميليون و600 هزار در آمريكاي شمالي، حدود پنج ميليون در كشور اسرائيل و بقيه در نقاط ديگر جهان زندگي مي کردند.

 

2003م:بازپرس مامور رسيدگي به پرونده «خودوركوفسكي» ميلياردر نوخاسته روسيه چهارم دسامبر 2003 اعلام كرد يكي از مواردي كه او رسيدگي مي كند كشف سوء استفاده در حراج يك موسسه يك ميليارد دلاري شوروي سابق است كه «خودوركوفسكي» آن را به 210 هزار دلار خريداري كرده يعني به يك پنجهزارم بهاي آن!. اين موسسه با گرسنگي دادن هفتاد ساله روسها كه نتيجه اش مرگ زودرس آنان بود ساخته شده و در حقيقت شيشه خون آنان است. «خودوركوفسكي» كه بزرگترين كمپاني نفت روسيه را هم در حراج اموال عمومي شوروي سابق خريداري كرده به زندان محکوم شده است.

ولاديمير پوتين در طول حکومت خود تا حدي موفق به پايان دادن به اين نوع سوءاستفاده ها شده و بسياري از اين اوليگارش ها را به غرب و عمدتا اسرائيل فراري داده است.


2003م:چهارم دسامبر 2003 ، دو سال و هشت ماه پس از تظاهرات صدها هزار نفري بر ضد جهاني سازي اقتصاد كه در بندر «جنوا» در ايتاليا روي داد، قاضي رسيدگي به پرونده كه در روزهاي اول 300 بازداشتي داشت اعلام كرد كه براي 25 تن از دستگير شدگان كيفرخواست صادر شده است! و بعدا محاکمه خواهند شد.

در اين تظاهرات يك معترض به جهاني شدن اقتصاد كه نوعي استثمار مردم فقير تلقي شده است به دست پليس ايتاليا كشته شد و دولت وقت ايتاليا عمل پليس را كه خشونت غير ضروري اعمال كرده بود محكوم كرد، ولي قاضي پرونده براي مامور پليس (متهم به قتل) قرار منع تعقيب صادر کرد!. در اين مدت دولت ايتاليا تغيير كرده و راستگراها به قدرت رسيده اند.

 

2003م:ژنرال کولن پاول وزير امورخارجه وقت امريكا ضمن ديدارهايش از تونس و الجزاير كه در چهار روز اول دسامبر 2003 انجام شد مكررا اعلام مي داشت كه دولت آمريكا در اجراي سياست تازه خود مبني بر كمك به استقرار دمكراسي واقعي در خاورميانه و حمايت از جنبش هاي مربوط كه منطقا در افكار عمومي جهان نمي تواند مخالف و معارض داشته باشد جدي و پابرجاست زيرا كه جز با استقرار دمكراسي نمي توان انتظار داشت كه مسائل اين منطقه حل شود.


2003م:محاكمه يك آدمخوار آلماني در دادگاه جنايي «كاسل» خبر اول سوم و چهارم دسامبر 2003 رسانه ها در سراسر جهان بود. «ارمين مايوز» 42 ساله تعميرگر رايانه اعتراف كرده است كه به خواست «برند ژورگن» 43 ساله مهندس كامپيوتر ساكن برلن وي را در خانه خود كشته و گوشتش را در طول چند هفته پخته و خورده است!.

 

برد ژورگن براندس كه خورده شد


2003م:روانشناسان از ديرزمان تاييد كرده اند كه تكرار هرگونه عمل جنسي ناسالم ـ از خودفروشي، تجاوز به عنف تا همجنس بازي و خيانت به همسر ـ عادت مي شود، عادتي نظير اعتياد به سيگار و مواد مخدر كه درمان آن نياز به اندرز پيگير، شركت در كلاسهاي ويژه و احيانا جداسازي موقت فرد از جامعه دارد. اين تجربه روانشناسي در پي دستگيري مردي 50 ساله به نام «آلفونسو رودريگز» بار ديگر موضوع روز شده بود. «آلفونسو» يکم دسامبر 2003 در ايالت مينه سوتاي آمريكا به اتهام ربودن و سر به نيست كردن يك دختر دانشجو دستگير شد.

آلفونسو كه قبلا به جرم تجاوز به عنف 23 سال از عمر خود را در زندان گذرانيده بود پس از رهايي از زندان به ايالت داكوتاي شمالي (همسايه ديوار به ديوار ايالت مينه سوتا) رفت، يك دختر 22 ساله دانشجو به نام «درو ژودين» را ربود و ....

 

درو ( دختري كه ربوده شد )

 

2008م:چهارم دسامبر 2008، ولاديمير پوتين رئيس دولت روسيه طبق يك برنامه كه از هفت سال پيش اجرا مي شود ظرف سه ساعت به 72 پرسش مستقيم مردم اين كشور كه تلفني بود، و يا اينکه با اي ميل و فاكس ارسال مي شد پاسخ گفت و چون از شبكه هاي راديو ـ تلويزيوني اين كشور پخش مي شد مخاطبان اين رسانه ها آن را شنيدند. متن اين گفت و شنيد عينا در سايت كرملين قرار گرفت و تا چندين روز باقي خواهد ماند و سپس در آرشيو سايت قرارگرفت. در پايان ساعت سوم، پوتين وعده داده بود كه به باقيمانده پرسش ها با اي ميل خود پاسخ دهد كه آن هم به صورت آنلاين است و هركس از هر گوشه دنيا مي تواند با او از طريق اين اي ميل مكاتبه كند.

پاسخ هاي پوتين بصورت خبر از سوي خبرگزاري ها براي مشتريانشان ارسال شده بود. خبر ارسالي خبرگزاري هاي اصطلاحا جهاني درباره اين موضوع متفاوت تنظيم شده بود. اگر اين خبرها را در كنار هم قرار مي داديد مي ديديد كه كاملا متفاوت و هركدام از «ظن» خود و طبق سياست دولتشان و ... آن را تنظيم، كم و زياد كرده و نظرات و سوابقي را كه بعضا نقض غرض اند وارد آن ساخته بودند كه چيزي را عايد مخاطب نمي کرد و منظور پوتين را نمي رساند. در عصر اينترنت، اين است يكي از دلايل كاهش مخاطبان روزنامه ها که مطالب را از خبرگزاري ها دريافت و عينا منتشر مي کنند. مخاطب امروز اصل مطلب را مي خواهد نه اعمال سياست ها و لفاظي ها را.

مهمترين پاسخ پوتين درباره بحران مالي جهان بود كه گفت مسئول اين بحران، آمريكاست كه اقتصاد كشورها را (بمانند ميكرب) آلوده كرده است و تا منشاء آلودگي برطرف نشود كاري نمي شود كرد ولي روسيه با 450 ميليارد دلار ذخيره ارزي آسيب چندانی نديده است و افزود كه هم اكنون 3 ميليون خارجي در روسيه بكار سرگرمند. وي گفت كه فرستادن ناوگان به ونزوئلا و عبور دادن يك ناوشكن از آبراه پاناما كه در هفت دهه گذشته سابقه نداشت به اين معنا نيست كه روسيه درصدد يافتن پايگاه دريايي براي خود دركوبا و يا ونزوئلا است. بسياري از كشورها كشتي هاي نظامي روسيه را دعوت به ديدار از بنادر خود كرده اند و روسيه مي خواهد كه با همه كشورها مناسبات دوستانه سياسي و حتي نظامي داشته باشد.

 

ولاديمير پوتين


1456: زلزله شديد ناپل ايتاليا بيش از 35 هزار تن را كشت .

1870: الكساندر دوما داستان نويس شهير فرانسه در 68 سالگي در گذشت .

1945: يك اسكادران از هواپيماهاي نظامي آمريكا هنگام پرواز بر فراز مثلث برمودا (واقع در شرق فلوريدا) ناپديد شد كه واقعيت اين رويداد كه عنوان «اسكادران گمشده» يافته هنوز در پرده اسرار است .

1952: دود و آلودگي هواي لندن ظرف چند ساعت باعث مرگ بيش از 4000 تن شد.

1977: كشورهاي عربي و مصر مناسبات سياسي با يكديگر به دليل ديدار انور سادات از اسراييل و... را قطع كردند.

منبع:iranianshistoryonthisday.com

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------