تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ -15 آذر1534م:سلطان سليمان امپراتور عثماني در اين روز در دسامبر 1534 تصرف بغداد را تکميل کرد. نيروهاي عثمامي دو روز پيش از اين وارد حصار بغداد شده بودند که برخي از مورخان آن روز را زمان تصرف بغداد ذکر کرده اند. دولت صفويه ايران بعدا بغداد را از عثماني ها پس گرفت و در آنجا يك پايگاه نظامي ثابت به وجود آورد و يك واحد کاملا مجهز را مستقر ساخت. جنگ متناوب ايران و عثماني بر سر بغداد دو قرن طول كشيد و در زمان نادرشاه مصالحه صورت گرفت؛ ايران از دعاوي خود بر بغداد دست كشيد و عثماني حاكميت ايران بر ايروان و همه قفقاز جنوبي را برسميت شناخت. در زمان شاه عباس هم عثماني ها همين نظر را داشتند و شاه عباس موقتا و تا رسيدن به هدفهاي مقدم خود آن را رد نكرده بود.

 

سلطان سليمان


1320ش:محمدعلي فروغي كه در شهريور ماه 1320 خورشيدي (اواخر اوت 1941) پس از ورود نيروهاي متفقين به ايران، پس از شش سال خانه نشستن و مورد بي مهري رضا شاه بودن دوباره نخست وزير شده بود دومين كابينه خود را در اين روز (نيمه آذر ماه 1320) به مجلس معرفي كرد. در اين كابينه سرلشكر احمدنخجوان به عنوان وزير جنگ معرفي شده بود كه تعجب همگان را برانگيخت؛ زيرا نخجوان بود كه به عنوان كفيل وزارت جنگ پس از دريافت دستور آماده ساختن ارتش براي دفاع از وطن، با كمك يكي ـ دو تن ديگر نيروها را از پادگانها مرخص كرده بود و کشوررا بدون دفاع گذارده بود كه رضا شاه پس از اطلاع از اين اقدام او، وي را در كاخ مرمر دربرابر چشم وزيران و عده اي ديگر كتك زده بود و پس از كندن پاگونهايش به زندان فرستاده بود تا به جرم خيانت به وطن در دادگاه حرب محاكمه شود. در ميان اعضاي كابينه فروغي افراد ديگري هم بودند كه رضاشاه قبلا آنان را به زندان انداخته و يا بيكار كرده بود.

بررسي هاي تاريخي براي كشف حقايق مربوط به همين رويدادها چند ماهه نيمه سال 1320، نمونه هاي وحشت انگيزي از خيانت به ملت ايران و مداخله بيگانه را نشان خواهد داد كه تا چند دهه نه دولتهاي وقت مايل به اين كار (تحقيق) بودند و نه بيگانگان اجازه آن را مي دادند و ....

 

فروغي


1332ش:شانزدهم آذرماه 1332 دانشجويان دانشگاه تهران به نشانه اعتراض به تجديد روابط سياسي ايران و انگلستان، سخنان اهانت آميز دادستان محكمه نظامي به دكتر مصدق و خشونت رئيس اين محكمه نسبت به او، ديدار ريچارد نيكسون معاون رئيس جمهور وقت آمريكا از ايران و مذاكره با شاه و تشريح جزئيات تازه مبارزه واشنگتن با مسكو كه ايران هم بايد جزيي از آن مي بود، بستن نشريات جز هشتاد نشريه در سراسر كشور، ايجاد جوّ اختناق، ارعاب مخالفان و مخالف گويان و ... كلاسهاي درس را تعطيل، نخست در دانشكده علوم و سپس دردانشكده فني اجتماع كردند كه در اينجا به دستور دولت كودتا به گلوله بسته شدند.

 

بزرگ نيا

 

141358ش: آذرماه 1358 ( 15 آذر به وقت ايران ) و يك ماه پس از تصرف سفارت آمريكا در تهران و به گروگان گرفته شدن كاركنان آن ، شوراي امنيت سازمان ملل به اتفاق آراء از جمهوري اسلامي خواست كه بي درنگ گروگانهاي آمريكايي را كه پرسنل ديپلماتيك بودند آزاد سازد و به ايشان اجازه خروج از ايران بدهد و دو كشور اختلافهاي خود را در چارچوب منشور ملل از راههاي مسالمت آميز حل كنند.


1358ش:به دستور كارتر رئيس جمهور وقت آمريكا تا نيمه آذر 1358 شمار كشتي هاي نظامي آمريكا در خليج فارس به 21 فروند رسيده بود كه شوروي ، قدرت رقيب ، هم به همين تعداد ناو جنگي در برابر آنها مستقر ساخته بود و اين موازنه قوا باعث مي شد كه دولتهاي كوچكتر ترسي از نتايج اقدامات خود نداشته باشند ، زيرا كه دو ابر قدرت وقت يكديگر را خنثي مي كردند و ديگران تا حدي زياد آسوده خاطر مي زيستند.


1358ش:15 آذرماه 1358 اعلام شد كه شهريار شفيق خواهرزاده 34 ساله شاه سابق، پسر اشرف از شوهر دوم و افسر سابق نيروي دريايي ايران هنگامي كه دريك خيابان پاريس پياده به سوي خانه مادرش در حركت بود به دست مردي جوان كه كلاه موتوسيكلت سواري بر سر داشت و به او نزديك شده بود با شليك گلوله كشته شده و تيرانداز با موتوسيكلتي كه در انتظار وي بود فرار كرده است. يك روز بعد، روزنامه اطلاعات (شماره 16020 ـ 17 آذر ،صفحه آخر) به نقل از شيخ صادق خلخالي نوشت كه شهريار شفيق به دست اعضاي جمعيت فدائيان اسلام ترور شد.

 

شهريار

 

1988م:نلسون رالي هلا هلا ماندلا كه از او به عنوان يك « داور جهاني » نام برده مي شود ، بزرگ مردي كه توانست بدون خونريزي به تبعيض نژادي و حكومت اقليت سفيد پوست مهاجر هلندي بر وطن خود پايان دهد و كسي هم آسيب نديد و حتي مجازات نشد ششم دسامبر سال 1956 با 156 تن ديگر از رهبران جنبش حقوق مدني سياهپوستان شد. ششم دسامبر ياد آور تغيير زندان او در سال 1988 است كه در اين روز به يك زندان « كيپ تاون » منتقل شد.

ماندلا كه تنها به دليل مبارزه براي رفع تبعيض و احقاق حقوق هموطنانش 27 سال از عمر خود را در زندان با اعمال شاقه از دست داد در دادگاهي كه او را محاكمه مي كرد گفت :

من بر ضد تبعيض گام برداشته ام ، خواه اين تبعيض از سوي سياه و خواه از طرف سفيد اعمال شود . من براي ايجاد جامعه اي تلاش كرده ام كه در آن آزادي و دمكراسي وجود داشته و هرفرد در آن از حقوق يكسان و فرصت هاي برابر برخوردار باشد و مردم در كنار هم با هماهنگي و مسالمت زندگاني كنند .

 

نلسون رالي

 

2004م:پنجم دسامبر 2004 در پي مسكوت گذارده شدن پيشنهاد تجديد نظر در قانون انتخابات اوكراين از سوي نمايندگان پارلمان اين كشور و تعطيل كردن جلسات به مدت ده روز، اثر کوچکي از شکست يوشچنكو نامزد هوادار غرب و در نتيجه طرح انقلاب مخملي اين بلوک و پيروزي مسکو به چشم خورد. با اين مختصر شکست، برخي از رسانه هاي بلوك غرب بردامنه يكطرفه نويسي مطالب خود درباره بحران انتخاباتي اوكراين افزودند و پيشتاز همه آنها، نيويورك تايمز (متعلق به يک خانواده از يهوديان آمريکا) در شماره 5 دسامبر خود همه اش درباره يوشچنكو و در تبليغ براي كارهاي وي ــ از تبديل اقتصاد اوكراين از سوسياليستي به اقتصاد بازار آزاد تا ايجاد پول اختصاصي اوكراين «هريونيا» نوشته بود. يوشچنكو پس از فروپاشي شوروي، مدتي رئيس بانك مركزي اوكراين بود و در اين سمت توجه قدرتهاي غربي را به خود جلب كرده بود، همچنان كه در دوران حكومت شوروي خودرا وفادار به سوسياليسم و نظام شوروي قالب كرده بود! و مقام بانكي مهمي را در آن نظام به دست آورده بود.


189م:ششم دسامبر سال 189 ميلادي كومودوس امپراتور وقت روم كه با اعتراض شديد مردم شهر «رم» و شورش ايشان به خاطر كمبود گندم و گران شدن نان رو به رو شده بود براي جلب نظر اتباع کشور نسبت به خود و به علاوه راحت شدن از دست معاونش كه از سوي سناي روم به او تحميل شده بود هنگامي كه شنيد رمي هاي خشمگين پشت ديوار كاخ او اجتماع كرده و تظاهرات مي كنند به اتفاق معاونش «كلياندر» به بالكن كاخ رفت و خطاب به مردم حق را به جانب آنان داد و گفت كه عامل كمبود گندم را تا چند لحظه ديگر به شما مي سپارم و سپس به محافظانش دستور دادكه «كلياندر» را از بالكن به ميان مردم افكنند و مردم هم اورا قطعه ــ قطعه كردند!.

كومودوس معاون قبلي خودرا هم به جرم خيانت اعدام كرده بود و اجازه نداد كه سنا براي او معاوني ديگر انتخاب كند. علت تعيين معاون براي امپراتور اين بود كه كومودوس بيشتر وقت خود را صرف خوشگذراني و تماشاي كارهاي گلادياتورها مي كرد و به امور كشور نمي رسيد و فساد اداري كه نمونه اش گراني نان بود نتيجه همين بي اعتنايي او به خدمات عمومي بود. كومودوس در به جان هم انداختن گلادياتورها كه اسيران جنگ ها بودند و كشته شدن آنان به دست يكديگر به قدري افراط مي كرد كه گاهي هم خود او با ارابه به ميان گلادياتورها مي رفت و آنان را مي كشت!.

وي بعدا نام خود را هم بر شهر قديمي رم نهاد و اين شهر را "كوموديانا" ناميد. همين كارها سبب شد كه در31 دسامبر سال 192 ميلادي يك افسر گارد وارد گرمابه كومودوس شود و اورا كه سر گرم استحمام بود بكشد. شانس رومي ها در زمان كومودوس اين بود كه شاه وقت ايران بلاش سوم مردي صلح طلب بود و خود را سرگرم جمع آوري قطعات «اوستا» در يك كتاب كرده بود.

 

كومودوس

 

2004م:ولاديمير پوتين رئيس جمهور وقت روسيه در ادامه يک رشته فعاليت (در آن زمان؛ تازه) که از دو ماه پيش آن را آغاز كرده بود و مفسران غرب آن را هجوم سياسي ـ اقتصادي پوتين ناميده بودند 5 دسامبر 2004 وارد تركيه شد تا بکوشد ميان دو دولت دوستي و حسن تفاهم برقرار شود. تركيه آخرين حد كنوني پيشروي «ناتو» در شرق است. وي نخستين رهبر مسكو بود كه از تركيه ديدن کرد. پوتين در ديدار دو روزه خود كه متعاقب سفر هند صورت گرفت تلاش كرد كه مبادلات و همكاريهاي اقتصادي تركيه و روسيه گسترش يابد. پوتين قبلا از آسياي ميانه، چين، كشورهاي آمريكاي لاتين ديدن كرده بود و بعدا هم به چند كشور ديگر رفت.

پوتين كه به همه اختلافات مرزي روسيه با چين پايان داده است از گسترش همكاري هاي تكنولوژيك روسيه و هند به عنوان گام مهمي براي پيشرفت ياد كرده بود.

خبرگزاري هاي غرب كه كنترل خبرها را به دست دارند همه جا در ذيل خبر ديدار پوتين از تركيه، تاريخچه مناسبات بحراني دو كشور را ذكر كرده و شرح جنگهاي آنها را بر سر قفقاز، منطقه درياي سياه و بالكان در طول قرون 18، 19 و 20 را آورده بودند كه منجر به كوچك قلمرو تركيه (عثماني سابق) و شكستهاي متوالي آن شده بود.

 

2009م:در دسامبر 2009 در حالي كه براي خودروهاي ساخت اروپا و آسياي شرقي، متقاضيان خريد در صف نوبت قرارگرفته بودند و براي برخي از مدلها، اين نوبتها شش ماهه بود و خودروسازان آن مناطق از جستجو براي استخدام مهندس و تكنيسين باز نايستاده اند، سه كارخانه اتومبيلسازي آمريكا (جنرال موتورز، فورد و كرايسلر ـ جيپ) در آستانه ورشكستگي قرار گرفته و دست التماس به سوي دولت دراز كرده بودند. فروش محصولات اين سه كارخانه كه تا سال 1966 در جهان كولاك مي كرد و از نظر اتومبيلرانان، خودرو ساخت آمريكا حرف نداشت، در طول سال 2008 تا 37 درصد كاهش يافته بود زيرا كه محصول اين سه کارخانه قادر به رقابت با اتومبيلهاي ساخت اروپا و آسياي شرقي نيست. علت موفق نبودن اقتصاد چين تا سال 1982 اين بود كه از ادامه كار كارخانه هاي ورشكست حمايت مي كردند، همان كاري را كه انگلستان تا اواخر قرن 19 (پيش از انقلاب صنعتي) انجام مي داد. آمريكا منتقد روش پيشين چين و انگلستان بود و استدلال مي كرد كه يك كارخانه ورشكست بايد تعطيل و يا ادامه فعاليت آن با مديريت تازه زير نظر دادگاه ويژه امور ورشكستي قرار گيرد، ولي اينك مي خواهد به سه كارخانه در شرف ورشكستگي خود كمك كند و آن هم از جيب مردم! كه عدول از كاپيتاليسمي است كه اين دولت مبلّغ آن بوده است.

مديران اين سه كارخانه كه هركدام دستمزد و پاداش سالانه ميليوني دارند نوامبر 2008 با جت هاي اختصاصي کمپاني خود به واشنگتن رفته بودند و از كنگره (قوه مقننه آمريکا) درخواست 25 ميليارد دلار پول براي نجات شرکت و اصطلاحا «بيل اوت» كرده بودند كه روزنامه ها موضوع جتهاي اختصاصي آنان را پيش كشيدند و كنگره جرات پرداخت نكرد و خواست كه بروند و جزئيات را بياورند. آنان بار دوم با خودرو ـ خودرو برق و بنزيني ـ به واشنگتن و كنگره مراجعه و 34 ميليارد دلار مطالبه كردند! (معادل درآمد يك سال يك كشور صادركننده نفت). تا بازگشت آنان به واشنگتن، كارچاق كن ها (لابي گرها كه عمدتا مقامات متنفذ سابق هستند) دست بكار شدند و اعضاي مخالف كنگره را كه هركدام 20 تا 40 سال نماينده و سناتور هستند (دمكراسي را ببين!) ملاقات! كردند و كنگره اين بار راضي به دادن کمک از جيب مردم (ماليات دهندگان) شدند.

 

نام هايي که روزگاري معروفيت جهاني داشتند و نماد ايالات متحده آمريکا بودند

 

1240: 23 سال پس از مرگ چنگيز خان ، باتو خان مغول شهر « كي اف » در اوكراين را تصرف و ويران ساخت.

1862: به دستور آبراهام لينكلن رئيس جمهوري وقت آمريكا 39 سرخپوست( بوميان و مالکان اصلي آمريکا ) از قبيله « سو » به دار آويخته شدند. شهرت لينکلن به خاطر صدور اعلاميه لغو بردگي سياهپوستان است.

1877: 1877 : واشنگتن پست نخستين شماره خودرا منتشر كرد .

1917: فنلاند از روسيه جدا و اعلام استقلال كرد كه اين روز درعين حال روزملي فنلانديي ها است .

1923: کلوين كوليج رئيس جمهوري وقت آمريكا نخستين رئيس يك كشور بود كه ار راديو نطق كرد .

1954: شاه ايران براي ديدار از آمريكا وارد واشنگتن شد. پنج روز پيش از اين سفر جورج آلن معاون وزير خارجه آمريكا به تهران آمده بود و با شاه مداكره كرده بود.

منبع:iranianshistoryonthisday.com

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

   
    
   وب گردی