تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ -9 مهر243پیش ازمیلاد:يکم اكتبر سال 243 پيش از ميلاد بطلميوس سوم از دودمان بطلميوسيان (جانشينان اسكندر در مصر) عقب نشيني از شوش را آغاز كرد. وي چندماه پيش از اين، در زماني كه سران حكومت سلوكيان (جانشينان اسكندر در ايران زمين) در شمال خاوري ايران زير ضربات اشكانيان قرار داشتند، تصميم به تصرف قسمتي از قلمرو آنان گرفت و با سپاهي از اسكندريه از راه دريا وارد غزه شد و پس از تصرف مناطق غرب فرات و بابل از دجله گذشت و شوش را متصرف شد، اما در شرق اين منطقه از نيروهاي محلي حكام ايراني شهرهاي پارس شكست خورد، به شوش بازگشت و تصميم به تخليه مناطق اشغالي گرفت و عازم مصر شد.

در«تاريخ عمومي عهد باستان يا قرون قديم» از لشكر كشي بطلميوس سوم به عنوان «درگيري بازماندگان اسكندر با يكديگر در دوران افول» ياد شده است.

 

 

 

986م:برخي منابع اروپايي (نه همه منابع)، درگذشت «ابوشکور بلخی » پارسي سراي بنام را اول اكتبر سال 986 ميلادي نوشته اند. وي از شعراي دوران سامانيان و از مثنوي سازان نخستين بود. اين بيت از اوست:

 

جهان را به دانش توان يافتن

 

به دانش توان رشتن و بافتن

 

و نيز :

 

تا به آنجا رسيد دانش من

 

كه بدانم همي كه نادانم

 

 

 

1731م:در زماني كه نادر از گوشه اي به گوشه ديگر مي تاخت تا ايران را امن و متجاوزان خارجي را براند، و در اصفهان طهماسب ميرزاي صفوي كه قبلا خود را شاه خوانده بود در انتظار تاجگذاري بود، اول اكتبر 1731 (1110 هجري خورشيدي) محمدعلي رفسنجاني در كرمان با ارائه يك شجره نامه و تهيه يك استشهاديه به امضاي دهها تن از معاريف منطقه خود را به صفي ميرزاي صفوي ملقب و ادعاي پادشاهي كرد. وي خود را از نوادگان شاه طهماسب يکم و محق به سلطنت مي دانست.

 

 

 

1286ش:نهم مهرماه 1286 اعتصاب كاركنان وزارت امور خارجه به نتيجه رسيد و ميرزا جواد خان سعدالدوله از سمت وزير امور خارجه بركنار و اين سمت به علاء السلطنه داده شد.

 

سعدالدوله كمتر از يك ماه وزير امور خارجه بود و درگيري كاركنان اين وزارتخانه با او از همان هفته اول آغاز شده بود. اين نخستين اعتصاب كارمندان است كه در تاريخ اداري ايران ضبط شده است.

 

 

ميرزا جوادخان سعدالدوله

 

 

1927م:اول اكتبر سال 1927ميلادي ميان ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي(دولت مسكو) يك پيمان عدم تجاوز امضاء شد. سران مسکو کوشش داشتند تا از نفوذ انگلستان در ايران بکاهند و امضاي اين پيمان در راستاي اين هدف و رفع نگراني از ايران بود. مقامهاي انگليسي که قبلا دولت ايران را از روسيه در بيم و نگراني نگهداشته بودند، در دوران سلطنت رضا شاه (پهلوي يکم) نيز اورا از شوروي مي ترسانيدند و با دادن اطلاعات نادرست مبني بر قصد تصرف ايران از سوي دولت مسکو، دست به سو ءاستفاده مي زدند. مسکو قراردادهاي مشابهي هم با افغانستان و ترکيه امضا ء کرد تا مانع از فتنه گري انگلستان شود.

 
 

 

 

1310ش:نهم مهرماه زادروز «علي اصغر حاجي بابا» بنيادگذار صنايع ريخته گري و فروآلياژ ايران است كه در سال 1310 در تهران به دنيا آمد. حاجي بابا درعين حال يك مبارز سياسي و از ملَيون بنام ايران است.

 

حاجي بابا كه يكي از بازرگانان مهم آهن بود در سال 1342 شركت «پارس متال» را به اميد اين كه وطن به سوي صنعتي شدن گام بردارد تاسيس كرد و سپس در سال 1348 به تاسيس شركت «شوفاژ كار ايران» همت گماشت. چون كارشناس مديريت صنايع بود و در اين رشته ها مهارت بسيار به دست آورده بود در اسفندماه سال 1357 (اندكي پس از پيروزي انقلاب) او را به سمت عضو هيات مديره كمپاني ايران ناسيونال انتخاب كردند. حاجي بابا كه هدفي جز پيشرفت اقتصاد وطن و ارتقاء سطح صنعت ندارد در سال 1361 نيز شركت «فروسيليس ايران» را تاسيس كرد. وي مدت ها نيز عضو شوراي مشورتي وزير صنايع و معادن وطن بود.

 

حاجي بابا علاوه بر نيابت رياست اتاق صنايع و معادن سمنان و چهار دوره عضويت در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران و ايران از اعضاي اتاقهاي ايران و بلژيك و ايران و آلمان بوده است.

 

برخي از فعاليت هاي عمومي ديگر حاجي بابا كه آنها را خدمت به وطن مي داند عبارتند از: عضويت، نيابت و رياست هيات مديره انجمن مديران صنايع، رياست هيات مديره انجمن صنفي كارفرمايان صنايع فروآلياژ، رياست هيات مديره صندوق توسعه صادرات صنعتي ـ معدني و خدمات مهندسي، عضويت در انجمن صنايع ريخته گري و عضويت در جامعه ريخته گران ايران و ....

 

نام نيك، ابتكار، استعداد، حسن نيت و خدمات بي شائبه حاجي بابا به وطن باعث دعوت از او به اين همكاري ها شده است. همگان حاجي بابا را از مردان بزرگ صنايع، معادن و بازرگاني ايران مي دانند و وطندوستي وي را مي ستايند.

 

 

حاجي بابا

 

 

1312ش:كارا خان (قره خان) كميسر امور خارجي (وزير امور خارجه) شوروي نهم مهرماه 1312 ( 1933 ) در سومين روز ديدار رسمي اش از تهران از زندان قصر ديدن كرد!. در تهران از رئيس ديپلماسي بلشويكها استقبالي شايان و بي سابقه بعمل آمد كه نشانه آغاز فرار رضاشاه از سلطه انگلستان تلقي شده است.

 

 

 

1939م:دولت شوروي به منظور رفع نگراني ايران كه با آغاز جنگ جهاني دوم نسبت به ادامه مبادلات بازرگاني خود با آلمان به سبب تسلط انگلستان بر راههاي دريايي خليج فارس دچار ترديد شده بود اول اكنبر 1939 اعلام كرد كه اجازه مي دهد اين مبادلات از راههاي زميني شوروي انجام شود. در اين زمينه ميان تهران و مسكو قراردادي هم به امضاء رسيد.

 

 

 

1350م:نصرالله انتظام نماينده ايران در سازمان ملل كه به رياست مجمع عمومي اين سازمان انتخاب شده بود اول اكتبر 1350 به دليل اداره جلسات به بهترين وجه خود، مورد تقدير دبيركل وقت قرار گرفت. وي دو هفته پيش از آن رئيس آن دوره مجمع عمومي شده بود.

 

 

نصراله انتظام

 

 

1951م:شوراي امنيت سازمان ملل اول اكتبر سال 1951 براي رسيدگي به شكايت دولت انگلستان از ايران يك جلسه مقدماتي تشكيل داد و تصميم گرفت كه رسيدگي به اين شكايت را انجام دهد كه دولت ايران آن را خارج از وظايف شورا مي دانست. دكتر مصدق پس از اطلاع از اين تصميم شورا اعلام كرد كه به نيويورك خواهد رفت و شخصا از حق ايران دفاع خواهد كرد و چند روز بعد عازم آمريكا شد و هفتم اكتبر هنگام ورود به نيويورك مورد استقبال كم نظير مقامات و مردم اين شهر قرار گرفت و سه روز بعد در جلسه شوراي امنيت حضور يافت .

 
 
 
 

 

 

322پیش از میلاد:ارسطو فيلسوف، آموزگار و دانشمند بزرگ يونان باستان كه افكار و روش هاي او بيش از ساير فلاسفه دوران كلاسيك در جهان نفوذ داشته است اول اكتبر در سال 322 پيش از ميلاد درگذشت. وي 62 سال عمر كرد. افلاتون او را كه شاگردش بود مغز آكادمي و بزرگترين كتابخوان لقب داده بود. ارسطو به سال 334 پيش از ميلاد مدرسه «ليسيوم» را در آتن تاسيس كرد. پس از مرگ شاگردش اسكندر، آتني ها او را به همان اتهام سقراط كه بي اعتنايي به خدايان آنان بود به مرگ محكوم كردند كه به شهر چالسيس گريخت. وي در شمال يونان - منطقه اي كه اينك مقدونيه يونان ناميده مي شود به دنيا آمده بود و آتني نبود كه بشود استردادش را تقاضا كرد. ارسطو يك سال بعد از اين رويداد (فرار) درگذشت.

 

ارسطو انسان را از افراط در هر كار بر حذر داشته و اعتدال و ميانه روي را توصيه كرده است و سعادت را در تلاش براي رسيدن به آرزو و يا نيل به آن دانسته و فرد ناآگاه و يا كسي را كه كاربرد دانشي را كه فرا گرفته نداند انسان ناكامل خوانده است. به زعم او، انسان كامل فردي منطقي است كه بدون دليل دست به اقدام نمي زند و به همين سبب ورود انسان ناكامل (غيرمنطقي) را به سياست، براي جامعه خطرناك مي خواند. ارسطو جمع شدن ثروت در دست يك فرد را به زيان رفاه عمومي جامعه مي داند و مي گويد كه ثروت بيش از نياز شخصي بايد در كنترل جامعه باشد (عقيده سوسيال دمكراسي). در مورد قانون كيفري مي گويد كه اگر مردم يكديگر را همانند اعضاي فاميل دوست داشته باشند نيازي به چنين قانوني نيست، ولي چون چنين نيست و در جامعه، انسان ناكامل زياد است؛ قانون و دادرسي كيفري براي حفظ نظم جامعه و حراست از آزادي ها و حقوق ضرورت دارد. ارسطو همين عقيده را درباره قانون ازدواج دارد و مي گويد كه اگر زن و مردي يكديگر را واقعا دوست بدارند كه لازمه ازدواج است نياز به وجود قانون در اين زمينه نيست و همان علاقه دو جانبه، اعتماد متقابل و اشتراک مساعي هر مشكلي را از پيش پا برمي دارد.

 

ارسطو

 

 
 

2003م:دكتر ام. ان. روزنبلاتMarshall N. Rosenbluth از سازندگان اصلي بمب هيدرژني 29 سپتامبر 2003 از بيماري سرطان لوزالمعده در 76 سالگي در گذشت. وي با همكاري دكترادوارد تلر Edward Teller نخستين بمب هيدرژني امريكا را ساخته بود.

 

 

دکتر روزنبلات

 

 

1946م:يك روز پس از جنايتكار جنگي شناخته شدن 22 از سران آلمان نازي، اول اكتبر 1946 محكمه نظامي مربوط كه در نورنبرگNuremberg تشكيل جلسه داده بود 9 تن از آنان را به مرگ محكوم ساخت. محکومان به مرگ 16 اکتبر (15 روز بعد) به دار آويخته شدند، تنها هرمان گورينگ _ مرد شماره 2 آلمان نازي پس از هيتلر - پيش از اعدام شدن، در سلول زندان خودکشي کرد. تريبونال نظامي حکم خود را در باره گورينگ با لحني سخت انشاء کرده بود و اورا جنگ طلب شماره 2 (پس از هيتلر) و عامل قلع و قمع يهوديان خوانده بود.

 

 

سران نازي در آخرين جلسه تريبونال نظامي فاتحان جنگ جهاني دوم در نورنبرگ

 

 

1949م:اول اكتبر سال 1949مائو تسه تنگ (دونگ) در ميدان «صلح آسماني» در پكن (بي ژينگ) در برابر صدها هزار چيني تاسيس جمهوري توده اي چين را اعلام داشت كه امروز از نظر جمعيت ربع جهان، از لحاظ نيروي نظامي سوم، از جهت اقتصاد در مرز سوم و ظرفيت صنعتي پنجم است و پيش بيني شده است كه در پايان دهه دوم قرن جاري (حد اكثر 12 سال ديگر) از همه لحاظ ابر قدرت بدون چون و چراي كره زمين خواهد بود. نظام چين، نوعي سوسياليستي ملي است كه قانون سال 1982 آن را انعطاف پذير ساخته است.

 

مائو در نطق اول اكتبر 1949 خود كه از روي نوشته مي خواند گفته بود: اين دولت آماده است با همه دولتهايي كه تماميت، حاكميت و حقوق چين را بپذيرند و اصل احترام متقابل و رفتار برابر در مناسبات را قبول كنند؛ روابط ديپلماتيك برقرار سازد. وي افزوده بود كه گام بعدي تلاش براي به دست آوردن كرسي چين در شوراي امنيت سازمان ملل خواهد بود. وي تاكيد كرده بود كه نظام اجتماعي ـ اقتصادي چين را با توجه به فرهنگ چينيان بر پايه ماركسيسم بنا خواهد نهاد و ....

 

مائو كه روز پيش از اين به عنوان «چرمن» جمهوري توده اي چين تعيين شده بود، پيش از ايراد اين نطق، "چو ئن لاي" همرزم ديرين خودرا به سمت نخست وزير چين منصوب كرده بود. ساختار حكومتي و تشكيلات دولتي چين و شرح وظايف آنها يك هفته پيش از اول اكتبر تنظيم و حكومت به حزب كمونيست منتقل شده بود.

 

شوروي (دولت مسکو) نخستين دولتي بود كه نظام تازه چين را برسميت شناخت كه بعدا باهم قرارداد دوستي امضاء كردند.

 

 

مائو هنگام خواندن اعلاميه ايجاد جمهوري توده اي چين

 

 

1962م:يكم اكتبر 1962 (46 پيش از اينكه باراك اوباما ـ يك سياهپوست از جانب حزب دمكرات نامزد احراز مقام رياست جمهوري آمريكا در انتخابات نوامبر 2008 شود) اعلام شد كه در شورش دانشگان «مي سي سي پي» واقع در شهر آكسفورد آمريكا دو تن كشته و دست كم 75 نفر ديگر مجروح شده بودند. اين شورش به عنوان اعتراض به پذيرش يك سياهپوست به نام «جيمز مرديتJames Meredith» به اين دانشگاه برپا شده بود. شورش بعدا به خيابانهاي شهر گسترش يافت و جان اف كندي رئيس جمهور وقت آمريكا براي جلوگيري از كشتار سياهان، گارد ملي ايالت را فعّال ساخت و به شهر آكسفورد فرستاد و ضمن يك پيام راديو ـ تلويزيوني از آمريكاييان خواست كه از تبعيض نژادي دست بردارند. شورش دانشكاه «مي سي سي پي» از سي ام سپتامبر 1962 شدت يافته و خونين شده بود.

 

 

James Meredith

 

 

2003م:بانو «آريانا هافينگتون Arianna Huffington تفسيرنگار اول اکتبر 2003 از نامزدي خود براي احراز سمت فرمانداري كاليفرنياي 36 ميليوني صرف نظر كرد تا «آرنولد شوارزنگرArnold Schwarzenegger» كه مورد حمايت حزب جمهوريخواه آمريكا بود برنده اين مقام نشود ولي کناره گيري او موثر واقع نشد.

 
 
 
 

آرنولد كه در اتريش به دنيا آمده و پدرش يك «نازي» حامي هيتلر و رئيس محلي پليس بود در 20 سالگي به آمريكا مهاجرت كرده و چون «بادي بيلدر» بوده و تناسب اندام داشته در اينجا بازيگر فيلمهاي سينمايي هاليوود شده بود. وي پس از وصلت با خانواده کندي وارد عالم شده است. آرنولد با اين كه انگليسي را با لهجه آلماني بيان مي كند ولي کاليفرنيايي ها چون شهرت سياستبازي نداشت اورا به سمت فرماندار ايالت 36 ميليوني خود انتخاب کردند.

 

 

آريانا

 

 

1881: مهندس آمريکايي ويليام ادوارد بوئينگ سازنده هواپيماهاي بوئينگ و موسس شرکتي به همين نام به دنيا آمد.

 

1936: ژنرال فرانسيسکو فرانکو پس از پيروزي بر چپهاي جمهوري طلب اين کشور در يک جنگ خونين داخلي ،خود را حکمران اين کشور اعلام داشت و دهها سال با ديکتاتوري تمام به اداره امور اسپانيا پرداخت.

 

1946: دولت آمريکا اعلام داشت که تا تحقق وحدت شبه جزيره کره از راه مسالمت آميز ، نيروهاي خود را از قسمت جنوبي کره بيرون نخواهد برد.

 

1939: پس از تصرف لهستان توسط نيروهاي آلمان و تقسيم اين کشور ميان آلمان و شوروي، چرچيل اعلام کرد که صلح با هيتلر معنا ندارد و وي مانع هرگونه تلاش براي صلح و سازش با هيتلر خواهدشد.

 

1957: در پي تجهيز شوروي به موشك باليستيك هدايت شونده كه آمريكا هنوز فاقد آن بود، اين دولت بمب افكنهاي دور پرواز خود را به حالت آماده باش كامل در آورد تا در صورت حمله موشكي شوروي غافلگير نشود.

منبع:iranianshistoryonthisday.com

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------