تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ - 8 تیر590پیش ازمیلاد:طبق آثار و اسناد به دست آمده، 29 ژوئن سال 590 پيش از ميلاد (هشتم تیرماه)، ميان دولت ايران (حكومت مادها يا Medes به پايتختي همدان) و دولت ليدي (Liadia = Lydia آناتولي غربي - قسمتي از غرب تركيه امروز) قرارداد تعيين مرز بسته شد كه نخستين قرارداد از اين دست در تاريخ جهان به شمار مي رود و نخستين فصل كتاب«تاريخ انعقاد پيمان هاي سياسي» با آن آغاز شده است.


1345ش:در چنين روزي در سال 1345 ( 29 ژوئن 1966 ) طي مراسمي قرارداد تاسيس كارخانه فولاد سازي اصفهان ميان ايران و شوروي امضاء خواهد شد. اين كارخانه كه بعدا ظرفيت توليد آن افزايش يافت از سوي شوروي در اصفهان ساخته شده است. داشتن كارخانه فولاد سازي از دير زمان يك آرزوي مردم ايران بود كه تا زمان آغاز بكار اين كارخانه به دلايل متعدد تحقق نمي يافت. قرار بود نخستين کارخانه پولادسازي ايران پيش از آغاز جنگ جهاني دوم، با کمک آلمان در کرج تاسيس شود؛ مقدمات کار هم فراهم و نقشه ساختمان در زمين مربوط پياده شد که به انجام نرسيد

 

1350ش:در دهه 1350 هجري خورشيدي تظاهرات ضد دولتي در خارج و زد و خوردهاي خياباني در داخل، مقامات وقت تهران را كلافه كرده بود. مروري بر اين رويدادها نشان مي دهد كه تنها در هشتم تير 1352 (ژوئن 1973) در زدو خوردهاي چريكي تهران و حومه يك كشته، در سال 1354(1975 ميلادي) در کرج چهار كشته از جمله يك زن، در سال 1355 (1976 ميلادي) در مهرآباد و داخل شهر (تهران) در دو محله جداگانه 14 نفر از جمله سه زن كشته شدند. بيشتر مقتولين اين روز از كمونيستها و اعضاي گروه "حميد اشرف" بودند. هشتم تير 1357 (1978) نيز ايرانيان مقيم آمريكا در شهر شيكاگو بر ضد حكومت وقت (شاه) تظاهرات كردند كه به زد و خورد انجاميد و پليس اين شهر بيش از هشت تن از معترضين را بازداشت كرد.

 

1358ش:در اين روز در سال 1358 ، نزديك به پنج ماه پس از انقلاب، اعلام شد كه اينك نوبت به انقلاب اداري رسيده است كه يك مسئله ريشه دار ايران است و اصلاحات بايد از ادارات و سازمانهاي دولتي آغاز شود و كاركنان دولت خود را خدمتگزار و نان خور مردم بدانند نه بالا دست آنان. كارها سريعا و با بي نظري انجام گيرد، اشكالتراشي براي مردم نشود، امروز و فردا كردن به زباله دان تاريخ ريخته شود، پست فرمانبري و پيشخدمتي در ادارات حذف شود، اطاقهاي مديران به روي مردم باز و اثري از منشي مخصوص نباشد ، همه حقوق بگيران دولت پاسخگوي مردم باشند و سازمانهاي مملكتي از عوامل بد و ... تصفيه شوند. مقرري بگيران از بيت المال بايد به ملت وفادار ، به كار خود معتقد و به پاكدامني و پرهيزگاري شهرت داشته باشند. اين خبر همه را شاد و اميدوار كرد ولي جز اخراج برخي مديران و كاركنان، اصلاحات چشم گير ديگري صورت نگرفت كه با نگاهي به گذشته بايد بخشي از آن را به حساب كوتاهي و يا ضعف مطبوعات گذارد. مطبوعات ما مانند ساير كشورها، مطالب را دنبال نمي كنند و در نتيجه تصميمات به فراموشي سپرده مي شوند. خبرنگار روزنامه، در كتابهاي درسي روزنامه نگاري، به پياده نظام اين حرفه كه هر روز موظف است در همان جبهه تكاپو و تلاش كند تشبيه شده است كه نخستين برنامه روزانه او بايد اين باشد كه ببيند در حوزه پوششي كار او اجراي تصميمات درچه مرحله اي است و گام تازه در اين راه چه بوده و آن را به اطلاع مردم برساند كه به همين انگيزه روزنامه را خريداري مي كنند. مثلا: در اجراي دستور عمومي « پاسخ گويي فوري به مراجعان » امروز چه گام تازه اي برداشته شد و گام ديروز چه بود و ... و سپس بپردازد به كسب تازه ها. به نظر مي رسد كه خبرنگاران مطبوعات ما از مورد دوم، برنامه روزانه خود شروع مي كنند و چون جامعه از نتيجه تصميمات خوب بي خبر مي ماند آن را از ياد رفته و منتفي تلقي مي كند و .... مطبوعات شوروي سابق كه دولتي و يا حزبي بودند دچار همين ضعف شدند كه مورخان پس از بررسي علل شكست و فروپاشي آن امپراتوري، تنبلي و فتور مطبوعات آن اتحاديه و خروج آنها از اصول اين حرفه را يك علت اين اضمحلال اعلام داشته اند.

 

2008م:پارسيان و آريايي هاي جهان جمعه، 27 ژوئن 2008 ، مرد بزرگي را از دست دادند كه به سرزمين نياكان و فرهنگ ايراني عشق مي ورزيد. «سام هرمز جمشيد منكشاSam Hormuz Jamshidji Maneksha» فيلد مارشال پارسي هند 28 ژوئن2008 (پريروز) با تشريفات ويژه نظامي و با حضور مقامات ارشد اين كشور در گورستان پارسيان به خاك سپرده شد و رسانه هاي هند گزارش هاي مصور و مفصل درباره زندگاني و كارهايش منتشر ساخته اند. فيلم مستند كارهاي او قبلا و به هزينه «يونسكو» تهيه شده است. وي كه سوم آوريل 1914 به دنيا آمده بود يكي از دو فيلد مارشال تاريخ هند است. پدر او كه يك پزشك پارسي بود و از گجرات به پنجاب نقل مكان كرده بود آرزو داشت كه «سام هرمز» پزشك شود كه وي وارد دانشكده افسري شد و دربرابر اعتراض پدر همان حرفي را زد كه قبلا به او درمورد سبيل گذاشتن زده بود. سام به پدرش گفته بود: من يك پارسي هستم؛ مردان پارسي سبيل نمي تراشند و سپاهيگري را بر پيشه هاي ديگر ترجيح مي دهند و او بايد افسر ارتش شود. «سام» آن چنان مهارت نظامي به دست آورده بود كه با درجه سرواني فرمانده هنگ و آن هم هنگ «گورخا» شد و اين هنگ بود كه در جريان جنگ جهاني دوم در جبهه برمه، ضد حمله به ژاپني ها آغاز كرد. در اين جنگ، سام گلوله خورد، زخمي شد و مدال گرفت. او در دو جنگ ديگر در شبه قاره شركت جست. سام نه تنها دست به شمشير بلكه دست به قلم هم بود.

 

طرح تصوير«سام هرمز جمشيد»

 

1798م:29 ژوئن سال 1798 ميلاد ي بود كه «توماس مالتوس Thomas Malthus» اقتصاددان و كشيش انگليسي ضمن انتشار رساله اي تحت عنوان «مسأله جمعيت» اخطار كرد كه اگر افزايش نفوس جهان با توليد مواد غذايي و ساير مايحتاج زندگاني متناسب و هماهنگ نباشد و متجاوز از منابع کره زمین گردد، دیری نخواهدگذشت که سعادت و رفاه بشر از او سلب خواهد شد و در آن شرایط، مردم (توده ها) مردگان متحركي بيش نخواهند بود و از زندگاني خود لذت نخواهند برد. به علاوه، جمعيت بي حساب عامل فساد و بسياري از مسائل اجتماعي و دشواري هاي اقتصادي- سياسي خواهد بود.

 

Thomas Malthus


1315ش: 29ژوئن (امروز) سالمرگ رامون لولRamon Llull (تلفظ آن در برخی زبانها: ريموند ليولي) فيلسوف و انديشمند نامور اسپانيايي است كه در سال 1315ميلاديدر 83 سالگي از اين دنيا رفت. رامون لول با اينكه در زمان او از دمكراسي و انتخابات، تنها اشاراتي در كتابها به چشم مي خورد و دمكراسي لندن هم هنوز نوزادي بيش نبود، فرضيه انتخابات و «Voting System» را در رساله «انسان رشيد» به دست داده و هرگونه «راي دادن و انتخاب کردن» را يك هنر بزرگ انسان خوانده است كه انجام دقيق آن به آموزش، مهارت و تعقل نياز دارد. طبق فرضيه رامون لول، نه تنها حاكم و مدير بايد با راي آزاد مردم تعيين شود بلكه براي جايزه دادن، برنامه هاي عمومي (پلان ها) و ... نيز بايد راي گيري و كسب نظر شود. بنابراين؛ نامزدهاي هر كار و نيز طرح هر برنامه بايد متعدد باشند.

 

Ramon Llull


1990م:« اروينگ والس » نويسنده آمريكايي كه داستانهايش بيش از 270 ميليون خواننده داشته است 29 ژوئن سال 1990 در گذشت.از اين نويسنده 16 داستان ، 17 تاليف غير داستاني و چندين نمايشنامه برجاي مانده است. داستانهاي « والس » در پي نوعي تحقيق و بررسي نوشته شده اند و به همين سبب بر دل مي نشينند . داستانهاي معروف او عبارتند از : گزارش چپمن ، جايزه ، 3 آژير ، انسان ، توطئه ، واژه ، پاشگاه خنده و .... وي كه ساكن شهر شيكاگو بود پيش از اين كه وارد كار داستان نويسي و تاليف شود خبر نگار ورزشي روزنامه هاي ايالت ويسكانسين بود.

 

Irving Wallace


1921م:«اوتو سيك Otto Seek» مورخ آلماني و مولف «زوال دوران باستان = عصر عتيق» در نوشته هايش اشاره هاي بسيار به ايرانيان باستان دارد. او كه كارشناس تاريخ قرون قديم بود 29 ژوئن 1921 در 71 سالگي فوت شد. به نظر «اوتو سيك»، ايران باستان چهار بار دچار فساد دولتي و مبارزه داخلي بر سر تصاحب قدرت (اختيارات دولتي) شد و دگرگون گرديد. از اين چهار بار، دو بار آن دولت دست به دست گشت و دوبار ديگر؛ كشور به تصرف بيگانه درآمد. كوروش هخامنشي دولت ماد و اردشير ساساني دولت اشكانيان را كه به فساد گراييده بودند از ميان بردند و وضعيت را اصلاح و رو به راه كردند ولي داريوش سوم و يزدگرد سوم كشور را از دست دادند و .... اين مورخ اين نظر را هم تبليغ كرده است كه مردمان داراي فرهنگ و گذشته مشترك كه در پايان قرون قديم و ادوار تاريخي ديگر به عللي ازجمله تجاوزهاي نظامي ديگران و يا سياست هاي قدرت هاي وقت (سلطه گران) از هم جدا افتاده اند، اگر بخواهند زندگاني بهتري داشته باشند بايد متحد شوند و يا ميان خود جوامع مشترك المنافع بسازند.


1854‏م:29 ژوئن 1854، دولت واشنگتن 45 هزار مايل مربع ديگر از اراضي مكزيك را از دولت وقت اين كشور به ده ميليون دلار! خريداري و ضميمه قلمرو خود ساخت كه اينك قسمتي از دو ايالت نيو مكزيكو و آريزونا را تشكيل مي دهند. دوم فوريه سال 1848 دولت واشنگتن 200 هزار مايل مربع زمين از دولت مكزيك خريداري کرده بود كه شش ايالت آمريكا از جمله يوتا، نوادا و ... را به وجود آورده اند. از سوي آمريكا خريدار اين اراضي «جيمز گادسدن» بود كه اين خريد به نام او در تاريخ ايالات متحده ثبت شده است. مبلغ خريد اول 15 ميليون دلار بود كه قسمتي از آن به اتباع آمريكا كه قبلا از دولت مكزيك به دلايلي ديگر درخواست غرامت كرده بودند داده شد!.


2003م:سناي آمريكا 29 ژوئن 2003 انتصاب سرلشكر عرب تبار اين كشور «جان ابي زيد» را به جاي ژنرال تامي فرنكس Tomy Franksبه فرماندهي عمليات نظامي آمريكا كه منطقه اي از شاخ آفريقا تا آسياي ميانه ! را از جمله عراق، افغانستان و ناحيه خليج فارس شامل مي شود تصويب كرد و وي از هفتم زوئيه اين سال کار خودرا در اين سمت آغاز کرد. خانواده سرلشكر ابي زيد از لبنان به آمريكا مهاجرت كرده است. وي بر زبان عربي مسلط است و از هاروارد فوق ليسانس مطالعات خاور ميانه دارد. ابي زيد پس از چند انتقاد ضمني از ادامه و نحوه عمليات نظامي در عراق از 16 مارس 2007 جاي خود را به درياسالار فالنFallon داد و اول ماه مه اين سال در 56 سالگي بازنشسته شد.

 

سرلشكر ابي زيد

 

2004م:ساعت ده و 26 دقيقه بامداد 28 ژوئن 2004 به وقت بغداد( 2 و 26 دقيقه بامداد به وقت واشنگتن كه آمريكاييان در خوابند ) به طور غير منتظره و ناگهاني و خارج از برنامه، « پال برمر Paul Bremer» كه از سوي دولت آمريكا به مدت 14 ماه بر عراق حكومت مي كرد در مراسمي در كاخ جمهوري عراق كه بيش از 10 دقيقه طول نكشيد و كمتر از 30 تن از جمله دو خبرنگار آمريكايي و انگليسي در آنجا ديده نمي شدند، نامه تحويل اختيارات « سلف رول » عراق را به دولت موقت كه با حمايت او از سوي شوراي حاكمه برگزيده شده است تسليم داشت. اعضاي شوراي حاكمه را دولت آمريكا تعيين كرده بود.

 

سرلشكر ابي زيد

 

2004م:شبكه سي. بي. اس در مجله تلويزيوني «سيكستي مينيتز» يكشنبه شب، 27 ژوئن 2004 گزارش مصوري را همراه با مصاحبه پخش كرد كه نشان مي داد دقت موشكهاي ضد موشك پتريوت آمريكا مورد ترديد قرار گرفته است

. از اين گزارش چنين بر مي آيد كه در جريان جنگ آمريكا با عراق بر سر تصرف كويت از 22 موشك اسكاد عراق كه به سوي كويت ، سعودي و مواضع نيروهاي آمريكايي پرتاب شده بود، تنها يكي از آنها با موشك پتريوت منهدم شد و يك پتريوت به جاي موشك اسكاد، يك هواپيما «تورنيدو» انگليسي را ساقط كرد كه دو خلبان آن كشته شدند.

گزارشگر سي. بي. اس گفت كه اصابت پتريوت به هدف عوضي منحصر به همين يك تورنيدو نبوده است. وي گفت دليل اين كه هنوز به ساخت اين موشك ادامه داده مي شود اين است كه تاكنون شش ميليارد دلار هزينه برداشته و اگر توليد آن متوقف شود عده زيادي بيكار خواهند ماند!.

 

2004م:29 ژوئن 2004 اداره آمار ایالات متحده اعلام كرده بود كه شمار زندانيان این فدراسیون بازهم افزايش يافته و رقم دو ميليون را شکسته است . این آمار نشان داد که زندانهای آمریکا در آن سال 25 درصد همه زندانيان جهان را در خود جای داده بودند.

در همین روز در سال 2008 آمار زندانیان آمریکا در سال 2007 (سال ماقبل آن) انتشار یافت که جزئیات بیشتری را به دست می داد. طبق این آمار، در آخرین روز سال 2007 شمار زندانیان ایالات متحده به دو میلیون و 311 هزار تن، و هشت دهم درصد بیش از سال 2006 بود. از آن رقم یک میلیون و 541 هزار محکومیت داشتند و بقیه در انتظار محاکمه بودند.


1858: دولت وقت چين طبق قرارداد «الگون Treaty of Algun» شمال رود آمور را به روسيه داد.

1861: دكتر ويليام جيمز مايو جراح آمريكايي و موسس مركز مهم پزشكي و پژوهش هاي پزشكي مايو Mayo واقع در ايالت مينه سوتا به دنيا آمد.

1913: جنگ دوم بالكان آغاز شد.

1923: ژنرال گومز J.C. Gomez معاون رئيس جمهوري ونزوئلا ترور شد.

1940: قانون اجباري شدن ثبت مشخصات خارجيان مقيم ايالات متحده و نشاني آنان به تصويب كنگره اين كشور رسيد.

1949: در اجراي قانون اپارتايد در جمهوري فدرال آفريقاي جنوبي، ازدواج زن و مرد از دو نژاد مختلف ممنوع شد.

1950: در جريان جنگ كره، شمالي ها شهر سئول را متصرف شدند.

1976: جزاير سيشل در اقيانوس هند به صورت يك كشور استقلال يافت.

منبع:iranianshistoryonthisday.com

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

   
    
   وب گردی