مبلغ فطریه و کفاره در سال 1401مبلغ فطریه و کفاره ی سال 1401, مبلغ فطریه در سال 1401, فطریه در سال 1401

مبلغ فطریه و کفاره ی سال 1401

 

زکات فطریه و کفاره در سال 1401

هر سال با توجه به قیمت خوراکی ها مبلغ فطریه تغییر می کند اما میزان آن همیشه یکی است. این مبلغ را مراجع تقلید اعلام می کنند و سال 1401 میزان فطریه و کفاره را اعلام کردند.

زکات فطریه چیست؟

زکات فطریه یا فطره یکی از فروع دین اسلام است که هر سال در عید فطر پرداخت می شود. میزان فطریه معادل مبلغ سه کیلوگرم قوت غالب (غذای روزمره) مورد استفاده افراد است که می تواند گندم یا برنج یا ذرت یا کشمش یا خرما و مانند این ها باشد. به عنوان مثال اگر از غذاهای نانی بیشتر استفاده می کنید باید به مبلغ 3 کیلوگرم گندم و یا اگر از غذاهای برنجی بیشتر استفاده می کنید قیمت 3 کیلوگرم از همان برنج را بپردازید.

 

پرداخت زکات فطره به چه کسانی واجب است ؟

زکات فطره بر افرادی واجب است که در شب عید فطر اولاً مکلف باشند و ثانیاً فقیر نباشند و ثالثاً نان خور دیگران هم محسوب نشوند. افرادی که دارای این شرایط هستند باید زکات فطره را برای خود و افراد نان خورشان بپردازند. فطریه را می توانید به همان صورت خوراک و یا پول آن را به مستحق بپردازید.

 

 * احتیاط این است که فطریه را قبل از نماز عید پرداخت کنند و اگر موفق به پرداخت نشدند آن مبلغ را کنار بگذارند تا در اولین فرصت اقدام کنند.

 

زکات فطره براساس قوت غالب خانوار :

زکات فطره برای هر نفر معادل 3 کیلوگرم گندم، برنج، خرما و امثال اینها است که به عنوان قوت غالب خانوار از آن استفاده می شود. البته اگر معادل آن کالا پول هم پرداخت شود اشکالی ندارد. برای مثال بر سرپرست یک خانواده‌ 4 نفره واجب است که 12 کیلو از اقلامی که در بالا گفته شد، به عنوان زکات فطره بپردازد. معمولا هر سال قیمتی اعلام می شود برای اینکه مومنین وظیفه‌ خود را بدانند و به راحتی به این وظیفه عمل کنند و زکات فطره را بپردازند. در ادامه مبلغ زکات فطریه را از نظر مراجع دینی در سال 1401 را آورده ایم.

 

کفاره روزه باید به صورت طعام و یا خوراک تهیه شود و به مستحق پرداخت شود. برای روزه هایی که به صورت غیر عمد خورده شده است و تا ماه رمضان سال بعد قضای آن گرفته نشده است باید پرداخت شود. اما کفاره برای روزه هایی که به صورت عمد خورده شده است، حتی اگر تا ماه رمضان سال آینده هم قضای آن را بگیرید باز هم باید بپردازید.

 

نظر مراجع برای مبلغ فطریه در سال 1401 :

مراجع عظام تقلید، نظر خود را درباره مبلغ و مقدار فطریه رمضان 1401 اعلام کردند که بدین شرح است :

 

دفتر آیت الله خامنه ای :

مکلف باید برای خودش و کسانی که نانخور او هستند برای هر نفر، یک صاع (تقریباً سه کیلوگرم) گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت یا مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد، کافی است.

 

ضمناً زکات فطره امسال (1401) به قیمت گندم برای هر نفر، «40 هزار تومان» اعلام شده است.

 

درباره کفاره غیرعمدی روزه های ماه مبارک رمضان نیز اعلام کرد، کفاره باید به صورت طعام پرداخت شود و البته دفتر مقام معظم رهبری در قم به ازای کفاره هر روز، 8 هزار تومان امانت می گیرد تا آن را به طعام تبدیل کرده و به نیازمندان برساند.

 

دفتر آیت الله مکارم شیرازی :

گندم: 40 هزار تومان

برنج: 150 هزار تومان

 

براساس نظر آیت الله ‌مکارم شیرازی، زکات فطره امسال بر مبنای قوت غالب گندم، مبلغ چهل هزار تومان (40.000 تومان) و بر مبنای قوت غالب برنج، مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان (150.000 تومان) اعلام شده است که مؤمنین در انتخاب هر یک از این موارد مخیر هستند.

 

کفاره روزه غیرعمد مبلغ هشت هزار تومان (8.000 تومان) است که باید به صورت نان تهیه و پرداخت شود؛ همچنین کفاره روزه عمد مبلغ چهارصد و هشتاد هزار تومان (480.000 تومان) است.

 

براساس مسأله 1692 رساله توضیح المسائل آیت الله مکارم شیرازی، زکات فطره بر تمام افرادى که قبل از غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و غنى باشند واجب است، یعنى باید براى خودش و کسانى که نان خور او هستند، هر نفر به اندازه یک صاع (تقریباً سه کیلو) از آنچه غذاى نوع مردم آن محل است، اعم از گندم و جو یا خرما یا برنج یا ذرّت و مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یکى از اینها را بدهد کافى است.

 

در ضمن بنابر فتوای ایشان اگر کسى فقط در افطار شب عید فطر میهمان دیگرى باشد فطریه او به عهده خودش است.

 

دفتر آیت الله وحید خراسانی :

گندم: 40 هزار تومان

برنج: 140 هزار تومان

 

میزان فطریه در سال 1401 از نظر مراجع, کفاره و فطریه در 1401, مبلغ کفاره و فطریه در سال 1401

میزان فطریه و کفاره در سال 1401

 

دفتر آیت الله سیستانی :

گندم: 40 هزار تومان

برنج ایرانی: 225 هزار تومان

برنج غیرایرانی: 60 هزار تومان

 

دفتر آیت الله شبیری زنجانی :

گندم: 40 هزار تومان

برنج ایرانی: 250 هزار تومان

برنج پاکستانی: 110 هزار تومان

برنج هندی: 75 هزار تومان

 

کفاره افطار غیرعمدی برای هر روز، یک مد طعام (حدود 900 گرم به حساب گندم) است که باید به مسکین (فردی که معیشتش سخت تر از فقیر است) پرداخت شود و در صورت اطمینان می توان قیمت آن را به مسکین داد تا به وکالت از مکلف، برای خودش این مقدار طعام بخرد.

 

طبق اطلاعیه این مرجع تقلید، آیت‌الله‌ شبیری زنجانی، مبلغ 40 هزار تومان را بابت زکات فطره هر نفر (به‌حساب قیمت گندم) و مبلغ 10 هزار تومان را برای کفاره افطار اعلام کرد.

 

دفتر آیت الله سبحانی :

گندم: 40 هزار تومان

برنج: 150 هزار تومان

 

میزان زکات فطره برای هر نفر، یک صاع (که تقریباً 3 کیلو) گندم یا برنج یا جو یا خرما یا کشمش یا ذرت و مانند اینها است، مکلّف است پول یکی از اینها را طبق قیمتی که در محل خودش دارد، محاسبه کرده و به فقیر بپردازد.

 

میزان زکات فطره برای هر فرد سه کیلوگرم است، مبلغ آن برای فطریه بدل از آرد 40 هزار تومان است.

 

دفتر آیت الله نوری همدانی :

شخصی که پرداخت زکات فطره بر او واجب است باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، هر نفری یک صاع (۳ کیلو) از خوراکی های رایج خود (مانند گندم، برنج و …) یا مبلغ آن را به عنوان فطریه بپردازد.

 

با توجه به اینکه قیمت گندم و برنج در شهرهای مختلف، ممکن است تفاوت داشته باشد، لذا مؤمنین می‌توانند معادل مقادیر مذکور را بر طبق قیمت محل زندگی خود، محاسبه و پرداخت نمایند. اما می توانید مبالغ کلی که به صورت زیر است را بپردازید.

 

گندم: 40 هزار تومان

برنج ایرانی: 150 هزار تومان

 

دفتر آیت الله صافی گلپایگانی :

مؤمنان مبلغ معادل یک صاع (3 کیلوگرم) گندم یا برنج را به عنوان قوت غالب جهت زکات فطره بپردازند.

کفاره روزه غیرعمدی، برای هر روز، یک مد (حدود 750 گرم) طعام مثل گندم است.

کفاره عمدی، برای هر روز افطار عمدی، اطعام شصت مسکین؛ هرکدام یک مد (حدود 750 گرم) طعام، مثل گندم پرداخت شود.»

 

دفتر آیت الله جوادی آملی :

میزان فطریه برای هر نفر حدود سه کیلوگرم گندم، جو، برنج، خرما، کشمش و مانند آن ها؛ یا قیمت آنهاست که در هر مکانی، قیمت خاص خود را دارد.

همچنین مبلغ مربوط به کفاره غیر عمد (گندم) روزی 8000 تومان و کفاره عمد روزی 480000 تومان تعیین شده است.

 

گردآوری: بخش مذهبی بیتوته

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------