آیا ساعت تابستانی واقعا موجب صرفه جویی انرژی می شود؟ششم نوامبر امسال اکثر آمریکایی ها زمان را یک ساعت به عقب کشیدند، این عمل«صرفه جویی در زمان نور روز»  (DST)، «تغییر ساعت تابستانی» و یا به اختصار «ساعت تابستانی» نام گذاری شده است. آیا واقعا ساعت تابستانی موجب صرفه جویی انرژی می شود یا خیر؟

 

صرفه جویی انرژی در تابستان, میزان مصرف انرژی

هدف اصلی ماندگاری قانون تغییر ساعت در تابستان صرفه جویی در مصرف انرژی است

 

تغییر ساعت به این شکل، مورد ستایش عده ای (مثل خرده فروشان، که با لابی گری در کنگره آمریکا در سال ۲۰۰۵ موجب افزایش دوره ساعت تابستانی شدند) و مورد انتقاد عده ای دیگر (مثل کشاورزان، که مشخصا دام هایشان با ساعت روزانه خود را وفق نمی دهند) واقع شده است. این تغییر موجب تغییرات مختلفی می شود، مثلا در تابستان بعد از ظهرها بلندتر می شود، اما ظاهرا هدف اصلی ماندگاری این قانون صرفه جویی در مصرف انرژی است. تحقیقاتی که تاکنون در این زمینه انجام شده است نتایج پراکنده ای داشته اند، بعضی از مطالعات نشان دادند که ساعت تابستانه واقعا باعث صرفه جویی شده و بعضی دیگر خلاف این امر را گزارش کرده اند. استانتون هدلی، محقق ارشد آزمایشگاه ملی اوک ریج، که نقش مهمی در تهیه گزارش در مورد تاثیر ساعت تابستانه بر صرفه جویی برای کنگره آمریکا و افزایش چهار هفته ای دوره ساعت تابستانی داشت، معتقد است که هر دو جواب ممکن است درست باشد.

صرفه جویی در انرژی
هدلی گفت، مشکل اصلی اینجاست که از نظر علمی کشف تاثیر ساعت تابستانه بر مصرف انرژِی بسیار سخت است. ما باید میزان مصرف انرژی را به نوعی قبل و بعد از اعمال قانون ساعت تابستانی مقایسه کنیم، مثلا یک کشور یا یک ایالت که به تازگی قانون ساعت تابستانه را لغو کرده است یا برعکس به تازگی اعمال کرده است می تواند گزینه خوبی برای این امر باشد. او گفت: «خوشبختانه از این نوع چند نمونه وجود دارند.»

ساعت تابستانی در اصل برای صرفه جویی در مصرف انرژی ابداع شد. آلمان اولین کشوری بود که از این روش برای حفظ انرژی و کم کردن هزینه ها در حین جنگ جهانی اول استفاده کرد. ایالات متحده آمریکا نیز به تبعیت از آلمان در اواخر جنگ جهانی اول و بهبوهه آغاز جنگ جهانی دوم به استفاده از ساعت تابستانی روی آورد. آمریکا بعد از جنگ، جدولی برای تغییرات مختلف ساعت در طول سال تهیه کرد که البته موجب سردرگمی مردم شده بود. بنابراین در سال ۱۹۶۶ با تصمیم کنگره، یک ساعت تابستانی استاندارد تنظیم شد، که در فصل بهار و آخرین یکشنبه ماه آوریل یک ساعت به جلو و در آخرین یکشنبه ماه اکتبر در فصل پاییز یک ساعت به عقب برگردانده می شد. از سال ۲۰۰۷ این استاندارد کمی تغییر کرد، و دوره تابستانی آن بیشتر شد، در حال حاضر تغییر ساعت تابستانی از دومین یکشنبه ماه مارس شروع شده و در اولین یکشنبه ماه نوامبر به پایان می رسد.

وقتی که کنگره تصمیم گرفت ساعت تابستانی را برای چهار هفته افزایش دهد، لازم بود که وزارت انرژِی بعد از پیاده سازی این طرح به بررسی میزان بهره وری در میزان مصرف انرژِی آن بپردازد. هدلی و همکارانش توضیح دادند که این طرحتاثیرات متفاوتی برمصرف انرژی می گذارد: مردم در طول ساعت های بعد از ظهر آفتابی، به بیرون از خانه می روند، در نتیجه در مصرف انرژِی برق صرفه جویی رخ می دهد. با این حال آنها به این نکته هم اشاره کردند که ممکن است گرمایش بیشتری برای صبح های سرد و سرمایش بیشتری برای بعد از ظهرهای آفتابی استفاده شود، بنابراین این هم ممکن است که گاهی حتی انرژِی بیشتری مصرف شود.

ساعت تابستانی موجب صرفه جویی انرژی,رابطه زمان و صرفه جویی

ساعت تابستانی سالانه حدود ۱ درصد موجب صرفه جویی در مصرف انرژی می شود

 

نویسندگان این گزارش صرفا تاثیر این چهار هفته ای که کنگره اضافه کرده بود را مورد بررسی قرار دادند. آنها کشف کردند که در این مدت مجموعا ۱٫۲۴ ترا وات برق ذخیره می شود که حدود ۰٫۰۳ درصد از کل برق آمریکا در یک سال است (بر اساس مصرف بر در سال ۲۰۰۷) و حدود نیم درصد از کل برق مصرفی در طول یک روز از آن چهار هفته. اما هیچ مدرکی دال بر اینکه این طرح تاثیری بر مصرف بنزین و گازوئیل داشته باشد یافت نشد.

نور و الکتریسیته
در تحقیق دیگری که همان سال منتشر شد و تاثیر تغییر ساعت تابستانی را بر ایالت ایندیانا مورد بررسی قرار می داد، کاشف به عمل آمد که جلو بردن ساعت در تابستان در واقع باعث افزایش یک درصدی انرژِی در مکان های مسکونی می شود. این افزایش انرژی به خصوص در ماه اکتبر بیشتر نمود میابد. به طور کلی محققان دریافتند که تغییر ساعت تابستانی انرژی بخش روشنایی را ذخیره کرده اما در بخش گرمایش و سرمایش موجب افزایش مصرف می شود. ایندیانا نماینده ایالت های آمریکا در بخش تقاضا برای گرمایش و سرمایش است. محققان بر روی آن به بررسی می پردازند و نتیجه تحقیق را به کل جامعه تعمیم می دهند. با این حال محققان دسترسی به اطلاعات ساختمان های تجاری ندارند، بنابراین نمی توان کل انرژِی این ایالت را مورد بررسی قرار داد.

شبیه سازی ها می توانند بعضی از زوایای پنهان این سوال را آشکار سازند: در تحقیقی که در سال ۱۹۹۷ در مجله ساختمان و انرژِی منتشر شد، محققان به بررسی اطلاعات مربوط به میزان مصرف یک خانه در کانزاس تحت تاثیر ساعت تابستانی پرداختند. آنها پی بردند که وقتی ساعت تابستانی را برقرار می کردند در مقایسه با حالتی که این تغییر انجام نمی پذیرفت افزایش خفیفی در مصرف انرژی رخ می دهد.

اما شبیه سازی ها تنها مورد نبودند. در یک تحقیق دیگر، دانشمندان با استفاده از تمدید ساعت تابستانی در بعضی ایالت های استرالیا در المپیک ۲۰۰۰ به بررسی اثرات واقعی این قانون پرداختند. آنها در گزارش خود در سال ۲۰۰۷ اعلام کردند که «نتایج تحقیق ما نشان می دهد که تمدید ساعت تابستانی در کاهش مصرف برق ناموفق بوده است.» در حقیقت با بیشتر کردن دوره ساعت تابستانی مصرف انرژی به خصوص در صبح ها افزایش میافت. البته بهتر است به این مورد هم اشاره کنیم که در یک شبیه سازی دیگر که بیشتر مورد توجه قرار گرفت پیش بینی شد که تغییر ساعت موجب ذخیره انرژِی می شود، همچنین نشان داد که شبیه سازی های قبلی بعضی چیزهای مطلوب را در نظر نگرفته بودند.

علت صرفه جویی در انرژی با تغییر ساعت در تابستان, ساعت تابستانی موجب صرفه جویی انرژی

نور اکنون دیگر موضوع مهمی در محاسبات مصرف به حساب نمی آید

 

معمولا گفته می شود که ساعت تابستانی سالانه حدود ۱ درصد موجب صرفه جویی در مصرف انرژِی می شود. این عدد از گزارشی می آید در سال ۱۹۷۵ که برای کنگره تهیه شده بود، در این گزارش تاثیر تغییر ساعت در طول دوره ی تحریم نفتی اعراب مورد بررسی قرار گرفته بود. هدلی گفت، از آن زمان تاکنون شیوه استفاده از انرژِی بسیار تغییر کرده است. در سالهای اخیر به خصوص در بخش نور، بهینه سازی های بسیاری صورت گرفته است و برای نور رسانی به اماکن مسکونی و تجاری برق کمتری مصرف می شود، به این معنی که حال نسبت به گذشته احتمالا بخش گرمایش و سرمایش تاثیر بیشتری در مصرف برق دارند و نور اکنون دیگر موضوع مهمی در محاسبات مصرف به حساب نمی آید.

هدلی و همکارانش تحقیق دیگری در سال ۲۰۰۸ انجام دادند که نشان می دادکه میزان انرژی ذخیره شده محاسبه شده تاکنون بر اساس مقایسه هفته های قبل و بعد از تغییر ساعت تابستانی بئذع است، در حالی که ممکن است این برآورد ها برای میانه تابستان درست نباشند. همچنین او اشاره کرد که در ایالت آریزونا تاکنون بر اثر طرح ساعت تابستانی صرفه جویی در انرژی مشاهده نشده است، زیرا در این ایالت بعدازظهر های تابستانی گرمی دارد که نیاز به سرمایش بیشتری دارند و این میزان انرژی صرف شده برای سرمایش بر آن مقدار انرژی که به واسطه تغییر ساعت تابستانی در بخش نور صرفه جویی می شود سایه انداخته است.

هدلی به مسائل جغرافیایی نیز پرداخت، او گفت که ساعت های بعد از ظهر برای ایالت های مونتانا یا مین با اهمیت تر از ایالتهای فلوریدا و تگزاس است، چون در تگزاس و فلوریدا از نظر نور روز تفاوت چشمگیری میان تابستان و زمستان وجود ندارد. او گفت که می خواهد برای به دست آوردن اطلاعات دقیقتر ساعت به ساعت، برق مصرفی ایندیانا را تحت نظر بگیر و این یک مطالعه آرام و طولانی خواهد بود.

منبع: Livescience.com - bigbangpage.comچند دقیقه با دانستنی ها

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------