بیمه محصولات کشاورزی چیست؟ + قوانینانواع بیمه محصولات کشاورزی,بیمه محصولات کشاورزی,بیمه محصولات کشاورزی و فواید آن

تولید کشاورزى یکى از پر مخاطره ترین فعالیت هاى اقتصادى است

 

همه چیز درباره بیمه محصولات کشاورزی

بیمه محصولات کشاورزی نوعی تامین پوشش حمایتی محصولات زراعی، باغی و دامی در برابر خطرات، بیماری ها و حوادث است. بیمه محصولات کشاورزی را می توان یکی از اهرم های توسعه و گسترش کشاورزی دانست.

بیمه محصولات کشاورزی چیست؟

کشاورزى در اقتصاد کشورهاى در حال توسعه به ویژه ایران به دلیل در برگرفتن فعالیت جمع کثیرى از جمعیت جایگاه ویژه اى دارد. باتوجه به شرایط طبیعى و اقتصادى کشور ما، مخاطراتى که سرمایه گذارى در بخش کشاورزى را تهدید مى کند بسیار جدى است. کشاورزى فعالیتى مملو از مخاطرات است. وقوع خطر در امور تولیدی کشاورزی مسئله جدیدی نیست.

 

تولید کشاورزى یکى از پر مخاطره ترین فعالیت هاى اقتصادى است. بلایاى طبیعى، آفات نباتى، انواع بیمارى هاى گیاهى، تغییرات ناگهانى دما و گاه حتى بى موقع امکان دارد ضرر زیادى به کشاورزان وارد کند و با توجه به اینکه بخش مهمى از تولید کنندگان کشاورزى، خصوصاً در کشورهاى در حال توسعه دنیا، توان مالى محدودى دارند گاه حتى کم ترین خسارت ممکن است آنها را از هستى ساقط کند و شرایط زندگى فلاکت بارى را بر آنها تحمیل کند.

 

همچنین نهادهای اعتباری روستایی و وام دهندگان یا بانک های کشاورزی و عمران روستایی پیوسته نگران بازپرداخت وام های خود می باشند. بهره برداران کشاورزی تلاش می کنند با در پیش گرفتن استراتژی هایی مانند تنوع در کشت محصولات کشاورزی، انعقاد قرارداد، تولید محصولات دارای قيمت تضمینی، کاشت توأم محصولات مکمل و همچنین رعایت اصل انعطاف پذیری در تهیه نهاده ها، خطرات فعالیت های کشاورزی را کاهش دهند و یا مهار کنند.

 

یکی از مهمترین استراتژی هایی که میتواند در این امر مؤثر واقع شود، بیمه محصولات کشاورزی است. به همین دلایل است که بیمه محصولات کشاورزى را مى توان یکى از اهرمهاى توسعه و گسترش کشاورزى دانست، برای اینکه با استفاده از این ساز و کار نه تنها مى توان از طريق پس انداز هاى اندکى که انبوه کثیرى از کشاورزان بعنوان حق بیمه مى پردازند، ضرر وارده به کشاورزان متضرر جبران کرد، بلکه بوسیله آن مى توان امنیت بیشترى را براى تولید کنندگان کشاورزى فراهم آورد.

 

بیمه محصولات کشاورزی و فواید آن,محاسن بیمه محصولات کشاورزی,نحوه بیمه کردن محصولات کشاورزی

بیمه محصولات کشاورزی که براساس آن محصولات کشاورزی در برابر خطرات مورد تضمین قرار می گیرند

 

بیمه کشاورزی نوعی استراتژی است که براساس آن محصولات زراعی در در برابر خطرات کشاورزی و بیماری های نباتی و حوادثی مانند حریق مورد تضمین قرار می گیرند و خسارت مالی وارده به کشاورز بیمه گذار تا ميزان مورد تعهد بیمه گر جبران می شود. آنچه مسلم است" بیمه محصولات کشاورزى" نقش بسیار موثرى به خصوص در زمان گذر کشاورزى از ویژگى هاى کشاورزى سنتى به کشاورزى تجارتى ایفا مى کند.

 

فکر افزایش تولیدات موادغذایی از طريق سرشکن کردن خطرات روی تعدادی بیشتر و نیز برقراری یک سیستم مؤثر اعتباری برای پشتیبانی از تولیدات غذایی و نوعی اگاهی روزافزون به لزوم ایجاد یا تکمیل سیستم بیمه محصولات، بطور اخص غلات، مناسب با شرایط هر کشور در میان کشورهای در حال رشد آسیا و اقیانوسیه در حال پیدایش و تکوین میباشد.

 

به غیر از ژاپن با ۶۰ سال سابقه بیمه وسری لانکا با ۴۰ سال سابقه بیمه محصولات کشاورزی، سایر کشورها در مراحل ابتدایی شروع چنین برنامه ای هستند.

 

طرحهای آزمایشی بیمه محصولات کشاورزی در هند، بنگلادش و تایلند قبلاً شروع شده و در کشورهای پاکستان، فیلیپین، اندونزی و کره در دست تدوین میباشد .

 

بیمه محصولات کشاورزی در کشورهای آسیایی مسئله جدیدی است وآگاهی ها به ویژه در مورد قطعات کوچک شالیزارها بسیار کم میباشد.

 

حال از آنجا که هر ساله حوادث طبیعی آسیب های جانبی زیادی به قسمت های مختلف اقتصادی و کشاورزی ما وارد می سازد، وجود بیمه محصولات کشاورزی برای جبران زیان های ناشی از بلایای طبیعی الزامی است و باید تبلیغاتی همه جانبه و یکپارچه برای شناساندن بیمه محصولات و مزایای آن به کشاورزان توسط کارگزاران صنعت بیمه صورت گیرد.

 

قانون بیمه محصولات کشاورزی 

 

 نحوه بیمه کردن محصولات کشاورزی,بیمه محصولات کشاورزی و دامی,بیمه محصولات کشاورزی

بیمه محصولات کشاورزى نوعى تامین پوشش حمایتى براى انواع محصولات زراعى،باغى و دامى است

 

بیمه محصولات کشاورزى در مفهوم وسیعتر نوعى تامین پوشش حمایتى براى انواع محصولات زراعى و باغى، دامى، زنبور عسل، کرم ابریشم، آبزيان پرورشى، طرحهاى جنگلدارى، مرتع دارى و آبخیز دارى در در برابر خسارتهاى ناشى از حوادث طبیعى و حوادث قهرى مانند تگرگ، توفان، خشکسالى، زمین لرزه، سیل، سرمازدگى، يخبندان، آتش سوزى، صاعقه، آفات و امراض نباتى عمومى و قرنطینه اى و امراض حیوانى و قرنطینه اى مى باشد که به موجب عقد قرارداد و بیمه گذار با شرکت یا سازمان بیمه گر.

 

در صورت بروز حوادث و وارد آمدن خسارت، بیمه گر مکلف به جبران خسارت مالى بیمه گذار تا میزان مورد قرارداد و براى خطر قید شده و نوشته شده در قرارداد بیمه مى باشد.

 

به عنوان وسیله ای برای نیل به اهداف و سیاستهای بخش كشاورزی صندوق بیمه محصولات كشاورزی د ر بانك كشاورزی تأسیس می شود.

 

صندوق بیمه محصولات كشاورزی دارای استقلالی مالی و شخصیت حقوقی است و بر اساس مقررات قانونی شركتهای دولتی اداره و دارای شورای عالی مركب از وزرای كشاورزی، اموراقتصادی ودارائی بازرگانی، مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه به ریاست وزیر كشاورزی میباشد .

 

مراحل بیمه محصولات کشاورزی از بیمه کردن تا اخذ خسارت

 

بیمه محصولات کشاورزی,صندوق بیمه محصولات کشاورزی,بیمه محصولات کشاورزی و فواید آن

ارزیابی خسارت به وسیله کارگزار بیمه محصولات کشاورزی انجام می شود

 

انعقاد قرارداد بیمه

آیین نامه ها، دستورالعمل های اجرایی و جدول تعرفه حق بیمه ها از طرف ستاد صندوق بیمه بطور سالیانه برای تمامی مدیریت های ستادی شعب بانک های کشاورزی استان های کشور ارسال می شود سپس شعب بانک یا کارگزاران بیمه با شروع فصل انعقاد قرارداد بیمه برای هر محصول نسبت به تنظیم فرم های مربوطه درحضور کشاورزان داوطلب بیمه اقدام می کنند.

 

ارزیابی خسارت و پرداخت غرامت

ارزیابی خسارت بعنوان نبض سیستم عملیاتی بیمه به وسیله کارشناسان خبره شعب بانک کشاورزی ایران و یا کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی با هدایت و کنترل مدیر خدمات بیمه ای استان ها اجرا می شود. کارشناسان بیمه براساس دستورالعمل های اجرایی بعد از آگاهی از وقوع خسارت در محل حادثه حضور می یابند و اقدام به بازديد موارد و تعيين ميزان خسارت می کنند و سپس گزارش ها فنی را به ستاد صندوق بیمه ارسال می نمایند.

 

نظارت و بازرسي بر عملیات بیمه

صندوق بیمه محصولات کشاورزی به منظور اطمینان از درستی اجرای فنی و مالی بیمه و برای رفع نمودن نقاط ضعف احتمالی به اعزام کارشناسان متبحر به بخش های مختلف کشور جهت نظارت و کنترل اقدام می کند و اینگونه بازرسی ها بطور مرتب در طی سال انجام میگیرد.

 

بیمه محصولات کشاورزی و فواید آن 

 

محاسن بیمه محصولات کشاورزی,نحوه بیمه کردن محصولات کشاورزی,بیمه محصولات کشاورزی و دامی

مزایای بیمه محصولات کشاورزی تابع ماهیت آن و حدودیست که زیر پوشش حمایت قرار می گیرد

 

امتیازها و مزایای بیمه محصولات کشاورزی تابع ماهیت آن و حدودیست که زیر پوشش حمایت قرار می گیرد. در مجموع فواید آن به شرح زیر است:

۱- با اطمینان بخشیدن به کشاورزان مبتنی بر حمایت آن ها در در برابر خسارات غیر قابل کنترل، شدت خسارات را خنثی می کند و سبب ایجاد امنیت اقتصادی برای تولید و سرمایه گذاری بیشتر در حوزه های گوناگون کشاورزی می شود.

 

۲- کمک می کند تا با ایجاد ثبات در آمدها در بخش کشاورزی ثبات عمومی در کل اقتصاد کشور حاصل شود. همچنين با سرشکن کردن زیانهای وارده در یک سطح وسیع از اندوخته های سال خوب برای جبران خسارات این سالها استفاده می کند.

 

۳- بیمه موقعیت اعتباری کشاورزان را نیز متحول می کند. در کشورهای در حال توسعه زیانهال متوالی وارده به محصول ظرفیت پرداخت بدهیهای کشاورزان را کاهش می دهد. بیمه به آن ها کمک می کند تا توانایی بازپرداخت بدهی های خود را به دست آورند. این امر باعث میشود تا قدرت اعتباری تعاونیهای روستایی تقویت شود.

 

۴- افزایش پذیرفتن تکنولوژی پیشرفته و اشاعه شیوه های نوین زراعی و دامی

 

۵- بیمه با ترغیب خود یاری و کمک رسانی جمعی به ترویج روحیه تعاونی کمک می کند.

 

۶- دولت نیز تا حدودی از زیر بار پرداختهای غیر قابل پیش بینی وحجیم خلاص می شود.

 

۷- اگر بیمه با سیاستهای ذخیره سازی محصولات هماهنگ باشد خواهد توانست با ایجاد تعادل در عرضه محصولات به برقراری ثبات قیمتها کمک کند.

 

۸- و نهایتاً بیمه کمک می کند تاشأن و احترام کشاورز حفظ شده وبعنوان یک« اعانه بگیر» از دولت در زمان وقوع حوادث تلقی نشود وآنچه که اخذ می کند حق او خواهد بود.

 

۹- افزایش درامد کشاورزان و تأثير آن بر روی معیشت خانواده های کشاورزان که از محل صدقات به دست نیامده وحاصل کوشش وهمت خود اوست.

 

10. جلوگیری از مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهرها و به دنبال آن جلوگیری از افزایش بی رویه جمعیت در شهرها و همچنین کاهش نرخ بیکاری به ویژه در شهرهای بزرگ

 

گردآوری: بخش علمی بیتوته

 

کالا ها و خدمات منتخب

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

   X آموزش و مشاوره,آموزش علمی و کنکور

   Makan Inc.| All Rights Reserved - © 2013 - 2023