جراحي زيبايي بزرگ كردن پستان-قسمت دوم 

جراحي زيبايي بزرگ كردن پستان

 

جراحي زيبايي بزرگ كردن پستان-قسمت اول

 

عمل جراحي جاگذاري پروتز چگونه انجام مي شود؟

الف: اقدامات قبل از عمل

علاوه براين کليات تعيين سايز و نوع پروتز از مهمترين موضوعاتي است که بايد پيش از عمل مدنظر قرار گيرد. بجز اين موارد، موضوعات ديگري نيز وجود دارند که در ادامه به آنها اشاره مي شود.

ب: بيهوشي مورد استفاده و طول مدت عمل جراحي بزرگ کردن سینه كدامند؟

معمولا عمل جراحی بزرگ کردن سینه تحت  بيهوشي عمومي انجام مي شود و بندرت لازم ميشود که بيمار يكشب در بيمارستان بماند. انجام اين عمل معمولا  يك ساعت به طول مي انجامد.

 

ج: بهترين برش جراحی برای جاگذاری پروتز كدام است؟

به طورکلي 3 نوع برش جراحی براي جاگذاری پروتز وجود دارد که هريک، کاربردهای خاص خود را دارد و لازم است بجا و به درستی انتخاب گردند:

 

1- برش نيم دايره اي در دور هاله پستان

در اين روش، برش پوستي در حدفاصل بين هاله و پوست پستان داده مي شود. از طريق اين برش، فضاي مجازي پشت پستان يا پشت عضله مشخص شده و سپس فضاي لازم براي جاگذاري پروتز ايجاد مي شود.

 

از محاسن ويژه اين روش اين است که هيچ برش ديگري در هيچ محل ديگري از پستان داده نمي شود. خط برش بعد از ترميم در حداقل ممکن خواهد بود. آنچه درخصوص اشکالات اين روش گفته مي شود، امکان ايجاد نقايصي براي شيردهي در آينده است که در درصدي از بيماران ديده مي شود. در اين روش مانند ساير برشهاي ديگر، امکان جاگذاري پروتز در فضاي پشت پستان و يا پشت عضله وجود دارد.

 

2- برش افقي در زير چين زيرپستاني

در اين روش برش پوستی در حدود يك سانتی متر بالای خط زيرپستانی داده می شود و از اين طريق فضای مجازی پشت پستان يا پشت عضله مشخص مي گردد و ساير اقدامات نظير جاگذاری پروتز در روش فبل انجام می گيرد.

 

از محاسن اين روش آسانتر بودن تکنيک انجام عمل جراحي و عدم وجود هرگونه برش در نماي روبرو و در وضعيت ايستاده است، اگرچه در وضعيت خوابيده اين خط حدود 5-4 سانتي متري در زير هردو پستان ديده خواهد شد. اين خط معمولاً واضح تر از خطي که در روش اول توضيح داده شد، مشخص مي گردد.

ذكر اين نكته با تاكيد بيشتر لازم است كه با توجه به وضعيت قرارگيري پستان، اين خط برش در وضعيت ايستاده ديده نمي شود و بنابراين بيماران از اين نظر مشکل کمي دارند. در اين روش هيچگونه آسيبي به شيردهي بيمار در آينده وارد نخواهد شد.


3- برش در ناحيه زير بغل:

در اين روش، برش جراحي در پوست ناحيه زيربغل انجام مي شود. از طريق ايجاد يک تونل زيرپوستي به فضاي زير پستان دسترسي پيدا مي شود. سپس پروتز را از اين تونل عبور داده و در محل مورد نظر قرار مي دهيم. آنچه در اين روش اهميت دارد اين است که در اين روش هيچگونه برشي در روي پستان داده نمي شود و آثاري از محل عمل روي پستان وجود ندارد. البته براي برخي از بيماران، برشي که در ناحيه زيربغل ديده مي شود، ناخوشايندتر از برش هاي پستاني است چرا كه اين خط برش در فسمتي است كه خارج از محدوده پوششي لباس هاي زير مي باشد.

 

از طرفي انجام اين روش مشکل تر از ساير روش ها بوده و عوارض احتمالي بالاتري دارد. چنانچه جراح دقت کافي در انجام اين عمل نداشته باشد، حتي عوارضي مثل ورم دست مي تواند ايجاد شود كه عارضه اي مهم بوده و به سختي قابل درمان است.

 

4- ساير روشها

اخيراً گزارشهايي از جاگذاري پروتز با استفاده از برشهاي جراحي در ساير نقاط مثل دور ناف گرديده است که محاسن و اشکالات مخصوص به خود را دارد. ولي به هرحال بجز در موارد بسيار خاص، استفاده از اين روش توصيه نمي شود. جاگذاري پروتز از طريق جراحي لاپاروسکوپي نيز در موارد بسيار کمي مطرح شده است ولي با توجه به مشکلات اين روش در جاگذاري پروتز، انجام اين روش به صورت عمومي درنيامده است.

 

درمجموع توجه به دونکته ضروري است. اول اينکه؛ جاي محل برش در هرصورت تا مدتها بعد از عمل باقي خواهد بود. البته ميزان مشخص بودن محل برش در افراد مختلف مي تواند بسيار متفاوت باشد.

 

در برخي از بانوان با گذشت زمان، محل برش کاملاً ترميم شده و نماي زخم باقيمانده بصورت يک خط بسيار نازک و همرنگ با پوست اصلي بيمار خواهد بود. درحاليکه در برخي ديگر محل زخم، قرمز، متورم و پهن خواهد ماند. اگرچه اين حالت نادر است، ولي پيش بيني اين موضوع که محل زخم در کدام بيمار بسيار کم و غيرقابل ديدن بوده و يا قرمز و آزاردهنده باشد، امکان پذير نيست.

 

وجود سابقه قبلي از اسکارهاي عمل جراحيِ بد و قرمز، زنگ خطري براي ايجاد مجدد اين حالت است. البته عکس اين حالت صحيح نيست. يعني اگر بيمار از محلهاي عمل قبلي خود راضي است و مشکل جدي در اين محلها وجود ندارد، الزاماً به اين معني نيست که در محل جديد جراحي نيز حتماً محل عمل مشخص نخواهد بود. اگرچه در اين موارد احتمال بروز محل جراحيِ بد، بسيار کمتر مي شود.

 

نکته دوم اين است که محل برش معمولاً با توجه به نظر جراح (اينکه چه نوع برشي مقدور است) و نظر شما (اينکه محل برش اگر کجا باشد شما راحت تريد) انتخاب مي شود. ممکن است شما از وجود محل برش در ناحيه زيربغل بيشتر ناراحت باشيد تا برش زير پستان.

 

اين موضوع کاملاً به شما بستگي دارد. شما پيشنهاد خود را به جراح ارائه دهيد، چنانچه از نظر تکنيکي برش پيشنهاد شده شما مقدور باشد، جراح نيز نظر شما را مورد توجه قرار خواهد داد.

 

سوالات شايعي كه براي بيماران پيش ميآيد.


1. آيا اين عمل دردناک است؟

درد در طي عمل جراحي بزرگ کردن سينه تا حدي وجود دارد. پيش بيني اينكه شما پس از عمل چقدر درد خواهيد داشت بسيار مشکل است. در حالي که بعضي افرادا اين فرايند را دردناک  مي دانند، برخي ديگر درد بسيار کمي را بعد از عمل جراحي گزارش مي كنند.  مکان قرار دادن پروتز سينه نيز در ميزان درد اهميت دارد.

 

چانچه پروتز در پشت ماهيچه ي سينه اي قرار داده شود درد بيشتر است چون بايد مقداري از ماهيچه بريده شود تا فضايي براي گذاشتن پروتز سينه باز شود.  بيشتر زنان ميزان متوسطي از درد در پنج روز اول دارند که با مسکن قابل كنترل خواهد بود.


2. روزهاي ابتدايي پس از عمل چگونه سپري مي‌شوند؟

پستان‌ها تا حدودي ورم کرده و ممكن است حتي کبود شوند. اين حالت معمولا دوتا سه هفته بعد از بين مي رود. گاهي اوقات ورم دو سينه ممکن است با هم متفاوت باشد. اين حالت عادي است و به مرور زمان بر طرف مي شود اگرچه اگر تفاوت زيادي بين دو پستان وجود داشت، بايد حتما با پزشک  تماس بگيريد.

 

بعد از بزرگ کردن سينه ممکن است به نظر برسد که سينه خيلي در بالا قرار دارد اين حالت نيز عادي است.در طي دو ماه اول بعد از عمل كه پروتز کم کم پائين مي‌آيد و جاي خود را پيدا مي‌كند اصلاح خواهد شد . گاهي پروتز در يک طرف سريعتر از طرف ديگر پائين مي‌آيد. در اين موارد نگران نشويد، چون اين حالت بعضي اوقات رخ مي دهد.

 

بدنبال عمل جراحي شما بايد از لباس زير (سوتين) مناسب استفاده كنيد كه در زير آن كش پهني وجود دارد. لازم است که به مدت دو هفته محل عمل را خشک نگه داريد. بعد از دو روز پانسمان شما برداشته خواهد شد و زخم بررسي و باز بيني شده و کمي تميز مي شود. اکثرا بخيه‌اي براي کشيدن وجود ندارد چون در اين عمل از بخيه هاي جذب شدني استفاده مي‌شود.

 

3. چه مدت طول مي کشد تا بيمار بتواند به فعاليت هاي عادي باز گردد؟

بيمارميتواند به آرامي راه برود و کارهاي سبک را از روز بعد از عمل انجام دهد. بهتر است در 7 تا 10 روز اول، از انجام هر گونه کارهاي سنگين يا بلند کردن اجسام اجتباب كند.

 

بر حسب نوع شغلي كه بيمار دارد بسياري از زنان بعد از اين مدت كوتاه مي‌توانند به سر کار خود بر گردند. معمولا او مي تواند تمرينات سبک دست و پا ها را بعد از سه هفته شروع کند ولي بهتر است حركات ورزشي بازوها وشانه ها و شنا کردن را بعد از 6 هفته شروع کند.

 

توجه كنيد كه وقتي تمرين و ورزش مي‌کنيد از سينه بند ورزشي مناسب استفاده نماييد.رانندگي کردن بعد از يک هفته مجاز است. فعاليت جنسي بعد از حدود 4 هفته  ميتواند شروع شود؛ اگرچه در اين مرحله هم فقط لمس آرام سينه ها توصيه ميشود.

 

4. آيا حس نوک پستان تغيير مي‌كند؟

در تعدادي از بيماران، حس نوک پستان دچار تغييراتي مي شود که اين موارد مي تواند شامل کم حسي، پرحسي و حساسيت نوک پستان و يا بي حسي كامل باشد. توجه داشته باشيد که در اغلب موارد، اين تغييرات حس، موقتي بوده و پس از مدتي بهبود مي يابد. البته اين زمان مي تواند متغير بوده و حتي تا 2 سال طول بکشد.

 

5. آيا اين عمل بزرگ کردن سینه اشكالي در شيردهي و حاملگي ايجاد مي‌كند؟

چنانچه عمل جراحي از طريق برش زيرپستان يا زير بغل انجام شود، هيچ مشکلي براي شيردهي ايجاد نمي شود. تنها در مواردي که برش جراحي دور هال? پستان باشد، احتمال بروز اشکالاتي در شيردهي وجود دارد.

 

از نظر امکان انجام بارداري پس از جاگذاري پروتز بايد گفت که انجام بارداري پس از عمل جراحي پروتز اشکالي براي بيمار ايجاد نمي کند. تنها موضوعي که باعث نگراني بسياري از بيماران  مي شود اين است که بارداري باعث افزايش و تورم بافت شيرساز پستان مي شود.

 

اگرچه اين حالت پس از اتمام شيردهي برطرف مي شود، ولي کشيدگي پوست و درحقيقت بزرگ شدن پوست، ممکن است باقيمانده وباعث شود که پروتز پائين تر از حد معمول قرار گيرد و به نظر برسد که افتادگي تشديد شده است. شايد بتوان گفت که اگر پروتز پستاني در زناني که قصد باردار شدن در آينده را دارند در زير عضله جاگذاري شود، اين حالت کمتر اتفاق مي افتد ولي بهرحال تغيير شکل ظاهري پستان پس از بارداري مي تواند باعث نارضايتي بيمار از افتادگي پستان گردد.

 

6. بعد از عمل بايد چه نوع عوارضي را انتظار داسته باشم؟

عوارض عمل جاگذاري پروتز عموماً کم و قابل چشم پوشي است ولي همانگونه که قبلاً نيز اشاره گرديد، اين عمل نيز مانند تمام اعمال جراحي ديگر مي تواند عوارضي بدنبال داشته باشد. بدنبال اين جراحي، دو دسته از عوارض مي توانند براي بيمار ايجاد شوند:

 

دسته اول از عوارض، عوارضي هستند که بصورت عمومي مي توانند در تمام اعمال جراحي ايجاد شوند. خونريزي، عفونت زخم، عوارض بيهوشي و ... جزء شاخص ترين مثالها در اين خصوص مي باشند. اگرچه اين عوارض در عمل جراحي پروتزگذاري بسيار نادرمي باشند، ولي بهرحال احتمال ناچيزي از وقوع دارند.

 

دسته دوم از عوارض، آندسته از عوارضي هستند که بصورت اختصاصي در اين عمل امکان ايجاد شدن دارند. بعنوان مثال بيماري که پروتز براي وي گذاشته مي شود، در معرض ايجاد عفونت پروتز است. اين عارضه بويژه با درمانهاي پيشگيرانه آنتي بيوتيکي بسيار نادر است و احتمال ايجاد آن بسيار بسيار کم است. مثال ديگر در همين موارد، ايجاد کپسول دور پروتز است.

 

درحقيقت گاهي سيستم دفاعي بدن فرد، در درازمدت، پروتز را بعنوان يک جسم خارجي درنظر گرفته و به آن حمله مي کند. در اين حالت کپسولي دور پروتز ايجاد شده و التهاب آن باعث کشش و کوچک شدن فضا و سفتي و تغيير شکل پستان مي شود. اگرچه اين حالت نيز قابل درمان بوسيله داروها و يا جراحي ديگري است ولي بهرحال اين عارضه از مواردي است که آزاردهنده مي باشد.

 

پيش بيني اينکه اين حالت در کدام بيمار ايجاد مي شود، بسيار مشکل است. اين نکته تائيد مي شود که وجود کپسول به خودي خود يک موضوع طبيعي است. بلکه منقبض شدن آن باعث بروز اين عارضه و بدشکلي پستان مي شود. اين عارضه در موارد بکارگيري پروتزهاي قديمي شايعتر بود و امروزه با تغيير ساخت پروتزها، اين عارضه به مراتب کمتر شده است. به طوريکه بروز اين عارضه از حدود30 درصد به حدود 5 درصد رسيده است.

 

دليل ايجاد انقباض کپسولي کاملا مشخص نيست اما به نظر مي رسد که چند عامل باشد. مهم است تشخيص داده شود که درجات مختلفي از انقباض وجود دارد و بيشتر مواقع تنها ميزان کم و ملايمي ايجاد مي شود. اگر چه در تعداد بسيار کمي از آن ها هم ممکن است اين سفت شدگي آنقدر شديد باشد که براي آن ها ايجاد مزاحمت و اذيت کند، حتي ممکن است که دردناک شده و ممکن است باعث انحراف سينه از حالت عادي شود. اين حالت ممکن است در يکي يا در هر دو سينه رخ دهد و در هر طرف ميزان سفت شدگي  متفاوت باشد.

اين حالت ممکن است در هر زماني رخ دهد حتي سال ها بعد از عمل، اگرچه بيشترين احتمال رخ دادن آن در سه سال اول بعد از عمل جراحي مي باشد. متأسفانه در حال حاضردر صورتي که انقباض کپسولي رخ دهد هيچ راه مؤثري براي جلوگيري از ايجاد انقباض کپسولي  وجود ندارد.

منبع:drrafiei.ir

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------