تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ 3 اردیبهشت478م:23آوريل سال 478 پيش از ميلاد سران كشور ــ شهرها و جزاير يوناني كه اتحاديه «دلوس» را به منظور مقابله گروهي با تهديدهاي ايران ــ تنها ابرقدرت وقت جهان ــ تشكيل داده بودند اعلاميه اي را امضاء كردند كه در آن آمده بود: وجود يك ابر قدرت در جهان؛ مغاير نظم گيتي، منطق و عقل سليم و منافع ملل است و آنان اين اتحاديه را تشكيل داده اند تا در برابر هرگونه زورگويي بايستند و بدون دغدغه از خطر تجاوز نظامي و تنها ماندن در برابر تعرض، به زندگاني خود ادامه دهند

.

پائوسانياس كه از ايران پول مي گرفت

 

مورخان يوناني و بعدا رومي، بخشهايي از اين اعلاميه را در تاليفات خود آورده اند. «دلوس» نخستين اتحاديه ملل كوچك در برابر يك دولت بزرگ در طول تاريخ بشمار مي رود.

پس از تشكيل اتحاديه «دلوس» بدون شركت اسپارت، ايران از اين وضعيت استفاده كرد و هنگامي كه ميان اسپارت و آتن جنگ در گرفت، به رساندن پول و كمك نظامي و تجهيزات به اسپارت پرداخت و به دست اسپارتي ها استقلال آتن را نابود ساخت و از همين زمان مورخان يوناني واژه «امپرياليست» را براي توصيف ايران بكار بردند. زد و خوردهاي اسپارت و آتن كه توسيديدس مورخ آن عصر، شرح آنها را نوشته است در تاريخ به جنگهاي «پلوپونز» معروف شده اند.

 

آريستيدس مبتكر اتحاديه دلوس

 

1514م:23 آوريل سال 1514 قشون عثماني اردوي آمادگي خود را برپا كرد تا با همه امكانات و در راس آن سلطان سليم يكم به سوي ايران به حركت درآيد و دولت نوبنياد ايران به رهبري شاه اسماعيل صفوي را كه مي رفت تا امپراتوري ساسانيان را احياء كند نابود سازد. برخورد دو نيرو 23 اوت (درست چهار ماه بعد) در چالدران نزديك خوي صورت گرفت .

 

سليم يکم

 

1920م:تروتسكي كميسر ارتش سرخ (نيروي نظامي بلشويكهاي روسيه) 22 آوريل 1920 چند واحد ضربتي را با كشتي روانه بندر انزلي كرد تا انگليسي ها را از شمال ايران برانند.اين نيرو تا پايان ارديبهشت 1299 ماموريت خود را پيروزمندانه به انجام رسانيد.

 

 زماني كه كميسر ارتش سرخ بود


1941م:روزنامه هاي لندن از طريق انتشار مقاله و خبر در شماره هاي 22 ، 23 و 24 آوريل سال 1941 خود رضا شاه را متهم به هواداري و نزديك شدن كامل به دولت وقت آلمان (حكومت حزب ناسيونال سوسياليست كارگران به رهبري هيتلر ) كرده بودند. ظاهرا اين هشدار به موقع را به گوش رضا شاه نرسانده بودند تا گوش به زنگ باشد و ايران را براي مقابله با پيش آمدهاي احتمالي آماده كند.

مقامات نزديک به دربار، در برابر پرسشهاي رضا شاه كه چه خبر است؟. پاسخ مي دادند: خاطر مبارك آسوده باشد!.

 

رضاشاه

 

1330م:ايرانيان درارديبهشت 1330 در سوك درگذشت محمدتقي بهار ــ ملك الشعراء خود ــ نشسته بودند كه در آغاز اين ماه در 67 سالگي فوت شده بود. بهار در عين حال يك دولتمرد و سياستمدار، و مدتي هم وزير فرهنگ وطن بود.

 

ملك الشعراء

 

1969م:23آوريل 1969 (سوم ارديبهشت 1348) ايران و عراق در آستانه يك جنگ تمام عيار قرار گرفته بودند. دولت ايران به ارتش آماده باش داده بود و جنگ تبليغاتي دو كشور به اوج خود رسيده بود. همزمان با اعلام آماده باش ارتش، مين باشيان به فرماندهي نيروي زميني و فريدون جم به رياست ستاد ارتش منصوب شده بودند.

 

1917م:لنين ( ولاديمير ايليچ ) 22 آوريل 1917 و شش روز پس از بازگشت از تبعيد به وطن ــ در زادروز خود ــ بيانيه اي منتشر ساخت كه جامعترين تعريف از اختلاف طبقاتي به شمار آمده است.

در مقدمه اين بيانيه چنين آمده بود: جدا سازي مردم از هم در يك جامعه كه از دير زمان «كلاس» خوانده شده است عامل اقتصادي دارد و ثروت است كه اين كلاس ها را به وجود مي آورد.لنين در بيانيه 16 آوريل 1917 خود كه آن را پس از بازگشت از تبعيد 11 ساله صادر كرده بود كاپيتاليسم و آزمندي دولتهاي توانمند را عامل جنگ جهاني اول خوانده بود كه نتوانسته بودند بر سر چاپيدن كشورهاي ضعيفتر و بلعيدن مواد خام و كارگر ارزان سرزمين ها به سازش برسند.

لنين جنگ بر سر استثمار و گسترش منطقه نفوذ را يك بيشرمي گستاخانه و جنايت نسبت به بشريت خوانده بود.لنين 22 آوريل 1870 به دنيا آمد و 54 سال عمر كرد.

 

لنين

 

1893م:23 آوريل سال 1893 مردان بالغ بلژيك اجازه يافتند نماينده انتخاب كنند و اين نمايندگان تشكيل پارلمان و شوراهاي شهر دهند و به نمايندگي از جانب آنان حكومت كنند. تعيين نخست وزير و تاييد انتصاب وزيران هم در اختيار پارلمان قرار گرفت.

در همان زمان به راي دهندگان بلژيكي تاكيد شد كه با چشم باز آراء خود را به صندوقها بيندازند و در انتخاب نماينده تحت تاثير تبليغات و تلقين ديگران قرار نگيرند و گرنه منظور از دمكراسي و راي مخفي تحقق نخواهد يافت. به راي دهندگان (از طريق ارسال بخشنامه و اعلاميه) همچنين تاكيد شد كه مهمترين كار پارلمان و شوراي شهر وضع ماليات و عوارض است كه از جيب آنان خارج مي شود و اگر در انتخاب نماينده دقت نكنند، مسئول اين سهل انگاري خودشان خواهند بود و پس از انتخاب نماينده اعتراضشان به كارهايي كه او به نام آنان انجام خواهد داد موثر واقع نخواهد شد، مگر در روز انتخابات بعدي. آنان تنها مي توانند كه دوباره آن نماينده را انتخاب نكنند و دمكراسي يعني همين، اما توجه داشته باشند كه دو سال و يا بيشتر، براي آزمايش يك نماينده زماني طولاني است و اشتباهات او در اين فاصله ممكن است جبران ناپذير باشد، بنابر اين؛ هم اكنون دقت كنند و با چشم بسته راي ندهند.

 

1818م:23 آوريل زادروز جيمز آنتوني فرود James Anthony Froude مورخ بنام است که در سال 1818 به دنيا آمد.

«فرود» كه «تاريخ آنگلو ساكسون ها» و «الهه انتقام» مهمترين تاليفاتش هستند نكته هاي جالب و آموزنده متعدد دارد

 

جيمز آنتوني فرود

 

1616م:ميگوئل دو سروانتس ساودرا نويسنده «دون كيشوت» و ويليام شكسپير نويسنده هاملت و «رومئو و ژوليت» 23 آوريل سال 1616 ديده از جهان فرو بستند، شكسپير درست در پنجاه و دومين زادروزش درگذشت!. سروانتس اسپانيايي، و شكسپير انگليسي بود و هر دو در نوشتن نبوغ داشتند.

 

شكسپير

 

سروانتس

 

1500م:پدرو آلوارز كابرال دريانورد پرتغالي كه آرزويش ثروتمند شدن خود و توانمند ساختن وطنش پرتغال بود 23 آوريل سال 1500 ميلادي به سرزميني در قاره آمريكا رسيد كه چون داراي جنگلهاي درخت برزيل (چوب سرخ) بود نامش را برزيل گذارد و پس از يك توقف هشت روزه، اول ماه مه آنجا را ملك شخصي پادشاه پرتغال اعلام داشت و با نصب يك پرچم پرتغال و يك صليب چوبي كه همانجا ساخته شده بود آن سرزمين پهناور و مسكون را به همين آساني متصاحب شد.

 

كابرال


2003م:طبق يك بولتن رسمي، پليس آمريكا در آوريل 2003 در كاليفرنيا يك جاسوس دوجانبه را كه زني است 49 ساله بود دستگير كرده بود و به قاضي سپرده بود. اين زن متهم شده بود در حالي كه خبر چين سازمان امنيت داخلي آمريكا بود و از اين بابت جمعا يك ميليون و هفتصد هزار دلار دستمزد دريافت كرده بود براي چين هم جاسوسي مي كرد.

 

  كاترينا لئونگ

 

0: توتموس سومTuthmose III در چنين روزي (طبق محاسبات تقويمي!) در سال 1479 پيش از ميلاد به عنوان ششمين فرعون سلسله هجدم مصر باستان زمام امور اين كشور را به دست گرفت، ولي چون مادرش ملكه (زن اصلي فرعون متوفا) نبود تا با خواهر خود كه از ملكه به دنيا آمده بود ازدواج نكرد!، پادشاهي او برسميت شناخته نشد. وي كه گورش در وادي فراعنه (لوكسور) به دست آمده است در طول سلطنت خود سوريه و سودان (نوبي) را تصرف كرد و بر قلمرو مصر افزود.

 

توتموس سوم


34: طبق محاسبات اسحق نيوتن در اين روز مسيح مصلوب شده است.در اين كه كدام روز از ماه آوريل اين حادثه روي داده نظرات مختلف است.

1348: دادن لقب شواليه Knighthood ( سر ) در انگلستان برقرار شد.

1398: امير تيمور آهنگ تصرف هند كرد و 17 دسامبر همين سال پس از غلبه بر ارتش 50 هزار نفري سلطان هند وارد دهلي شد و آن را غارت كرد و ويران ساخت.

1838: نخستين كشتي كه با قوه بخار حركت مي كرد عرض اقيانوس اطلس را طي كردو از اروپا خود را به نيويورك رسانيد.

1867: ويكتوريا پادشاه انگلستان و ناپلئون سوم پادشاه فرانسه ــ هر دو ــ طرح ساختن تونل درياي مانش را رد كردند كه در نيمه دوم قرن 20 ساخته شد.

1891: يهوديان از مسكو اخراج شدند.

1898: دولت اسپانيا پس از دريافت التيماتوم دولت آمريكا بر سر كوبا متقابلا به‌آن دولت اعلان جنگ داد.

1920: در جريان تقسيم مستملكات عثماني ، عراق و فلسطين سهم انگلستان و سوريه و لبنان سهم فرانسه شد!.

1922: ( 1311 ) :فيصل پادشاه ساخت انگلستان در عراق براي يك ديدار رسمي و ملاقات با رضا شاه وارد خاك ايران شد.

1941: ارتش يونان تسليم شد و اين كشور به تصرف آلمان در آمد و دولت انگلستان پادشاه يونان را با هواپيما به مصر منتقل كرد.

1941: شهر بلگراد به دست آلمان افتاد.

1949: شهر نانژينگ به دست نيروهاي مائو افتاد.

1952: خط لوله انتقال نفت عراق از كركوك به بانياس سوريه (ساحل مديترانه ) پايان يافت.

1956: ديوان عالي آمريكا راي داد كه جدايي نژادي در اين كشور مغاير قانون اساسي است.

1965: شوروي نخستين ماهواره مخابراتي خود را در مدار زمين قرار داد.

1993: مردم اريتره در يك رفراندم راي به جدايي از اتيوپي دادند.

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

   
    
   وب گردی