تازه های احادیث و سخنان بزرگان

احادیث درباره عجله و شتاب, آشنایی با احادیث درباره عجله و شتاب, درباره ی احادیث درباره عجله و شتاب

احادیث درباره عجله و شتاب

احادیث درباره عجله و شتاب احادیثی از ائمه درباره عجله و شتاب: عجله و شتاب زدگى به عنوان یک رفتار…

احادیث حج (2)احادیث حج,حديث در مورد حج,احاديث ائمه در مورد حج

احادیث حج (2)
از پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :
کسی که به روزه داری افطار دهد یا مسلمانی را رهسپار حج کند و یا جنگجویی را تجهیز نماید یا عهده دار خانواده او شود، اجر او مانند اجر آنهاست.

 ************احاديث حج************

حضرت صادق (ع ) می فرماید :
داخل شدن در کعبه وارد شدن به رحمت خداست.

 ************احاديث حج************

 از رسول اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :
خدا حاجی را می آمرزد، و همچنین هر کسی را که حاجی برای او طلب آمرزش کند.

 ************احاديث حج************

 امام صادق (ع ) می فرماید :
کسی که به حج می رود خدا ضامن اوست ، اگر او را زنده نگه دارد، به اهل و عیالش می رساند، و اگر او را بمیراند وارد بهشت می کند.

 ************احاديث حج************

 

امام صادق (ع ) می فرماید :
وقتی که حاجی وارد مکه می شود، خدا دو فرشته را برای او می گمارد تا طواف و نماز و سعی او را حفظ نمایند، و وقتی که در عرفه می ایستد دوش راست او را  می زنند و می گویند : نگران  گذشته نباش ، پس بنگر در آینده چگونه خواهی بود.

 ************احاديث حج************

از حضرت پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :
این خانه ستونی از ستونهای اسلام  است ، و هر کس به حج یا عمره برود، خدا ضامن اوست ، اگر بمیرد وارد بهشتش می کند، و اگر به خانواده اش برگردد با اجر و سود برمی گردد.

 ************احاديث حج************

امیر المؤمنین علی (ع ) می فرماید :
کسی که به حج یا عمره می رود نزد خدا می رود، و بر خدا لازم  است که مهمانان خود را گرامی بدارد و آنان را بیامرزد.

 ************احاديث حج************

 از پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :
جنگجو در راه خدا و کسانی که حج و عمره برگزار می کنند میهمانان خدا هستند، خدا آنان را دعوت کرده و آنها پذیرفتند، و از او  درخواست کردند و به آنها عطا نمود.

 ************احاديث حج************

از پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :
سه گروه نزد خدا می روند : جنگجویان ، حج کنندگان و عمره گزاران.


 ***********احاديث حج************

امام صادق (ع ) می فرماید :
یک حج بهتر از دنیا و هر چه در آن است ، و یک نماز واجب از  هزار حج بهتر است.

 ************احاديث حج************

امام صادق (ع ) می فرماید :
هیچ کاری بهتر از حج نیست مگر در جهاد و شهادت در راه خدا.

 ************احاديث حج************

امام صادق (ع ) می فرماید :
چیزی بهتر از حج نیست مگر نماز.

 ************احاديث حج************

از حضرت پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :
حج مقبول ، جزایی جز بهشت ندارد.


 ************احاديث حج************


 از پیامبر اکرم (ص ) سؤال شد که بهترین کارها کدامند، فرمودند :
ایمان به خدا، جهاد درراه خدا، و حج مقبول.

 ************احاديث حج************

حضرت پیامبر (ص ) می فرمایند :
حج ، جهاد ناتوان است.

 ************احاديث حج************

 امام صادق (ع ) می فرماید :
یک نماز واجب بهتر است از بیست بار رفتن به حج ، و یک بار رفتن به حج بهتر است از خانه ای پر از طلا که هر چه در آن است صدقه داده شود.

 ************احاديث حج************

امام صادق (ع ) می فرماید :
یک حج بهتر از آزاد کردن هفتاد برده است.

 ************احاديث حج************

امام باقر (ع ) می فرماید :
حج و عمره دو بازار از بازارهای آخرت اند، کسی که زیاد حج و عمره  بجا آورد از میهمانان خداست ، اگر خداوند او را نگه دارد آمرزیده نگه می دارد، و اگر او را  بمیراند وارد بهشت می کند.

************احاديث حج************

امام رضا (ع ) می فرماید :
حج و عمره ، فقر و گناهان را می زداید چنانکه کوره آهنگری ناخالصی های  آهن را

 ************احاديث حج************

امام باقر (ع ) می فرماید :
سه چیز است که ثوابشان در آخرت و اثرشان در دنیا هم هست : حج که فقر  را می زداید، صدقه که بلا را دفع می کند و نیکی که عمر را می افزاید.

 ************احاديث حج************

امام صادق (ع ) می فرماید :
حاجی ، هیچ وقت تهیدست نمی شود.

 ************احاديث حج************

 حضرت پیامبر (ص ) می فرماید :
مسافرت کنید تا بدنتان سالم شود، و جهاد نمایید تا غنیمت به دست آورید، و حج بروید تا بی نیاز گردید.

 ************احاديث حج************

از رسول خدا (ص ) روایت شده است که فرمودند :
کسی که می خواهد به حج برود باید بشتابد.

 ************احاديث حج************

امام صادق (ع ) می فرماید :
کسی که برای رفتن به حج استطاعت داشته باشد، ولی آن را بدون عذر موجه به تأخیر بیندازد تا مرگ او فرا رسد، یکی از شرایع اسلام را از دست داده است.

 ************احاديث حج************

 از حضرت پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :
کسی که حج واجب خود را بدون اینکه مرضی باز دارنده یا حاجتی لازم یا فرمانروایی ظالم مانع شود، بجا نیاورد و بمیرد، به دین یهودی یا مسیحی مرده است.

 ************احاديث حج************

امام صادق (ع ) می فرماید :
هیچ کس از حج محروم نمی ماند مگر در اثر گناه ، و این در حالی است که  خداوند اکثر گناهان را می بخشد.

 ************احاديث حج************

 امام صادق (ع ) خطاب به عیسی  بن ابی منصور فرمودند :
ای عیسی ، اگر قدرت آن را داری که نان ونمک بخوری و هر سال به حج بروی ، این کار را بکن.


************احاديث حج************

امام صادق (ع ) می فرماید :
کسی که دو بار به حج برود تا زنده است در خیر و برکت قرار خواهد گرفت.

 ************احاديث حج************

امام صادق (ع ) می فرماید:
کسی که سه بار به حج می رود هیچ وقت فقیر نمی شود.

 ************احاديث حج************

امام صادق (ع ) می فرماید :
کسی که ده بار به حج می رود، خدا او را محاسبه نخواهد کرد.


************احاديث حج************

حضرت صادق (ع ) می فرماید :
در هر یکی از ماههای سال می توان به عمره رفت ، و بهترین عمره ، در ماه رجب است.


 ************احاديث حج************

امام صادق (ع ) می فرماید :
مکه محبوبترین زمین پیش خداست.


 ************احاديث حج************

امام علی بن الحسین زین العابدین (ع ) می فرماید :
خوردن و آشامیدن در شهر مکه همچون روزه داری  در غیر از آن است ، و یک روز روزه داری در آن شهر برابر است با یکسال روزه داری در جاهای دیگر، و راه  رفتن در شهر مکه عبادت است.

************احاديث حج************

 امام باقر (ع ) می فرماید :
کسی که در شهر مکه سجده می کند همچون کسی است که در راه خدا در خون خود می غلتد.

 ************احاديث حج************

از پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :
هیچ روزهایی همچون ده روز اول   ذی الحجه نیست که خدا دوست دارد مردم در آن مشغول عبادت او شوند.

************احاديث حج************

 از رسول خدا (ص ) روایت شده است که فرمودند :
مسح کشیدن حجر الاسود و رکن یمانی  گناهان را می ریزد و از بین می برد.


 ************احاديث حج************

امام علی بن الحسین زین العابدین (ع ) می فرماید :
وقتی که شب عرفه و اوایل روز منی فرا می رسد، خدا به کسانی که در عرفات و منی ایستاده اند، گرامی ترین ملایک خود را مباهات می کند .

************احاديث حج************

 امام صادق (ع ) می فرماید :
وقتی که مردم جایگاههای خود را در منی می گیرند، ندا کننده ای از سوی  خدا ندا می کند : اگر رضایت مرا خواسته بودید، من راضی شده ام.

 ************احاديث حج************

 حضرت صادق (ع ) می فرماید :

حج اکبر روز قربانی است.

 ************احاديث حج************

رسول خدا (ص ) می فرماید :
رمی جمرات ذخیره روز قیامت است.


************احاديث حج************

 حضرت باقر (ع ) می فرماید :
کسی که در یکی از دو حرم ( مکه و مدینه ) بمیرد، در روز قیامت بی ترس و هراس مبعوث می گردد.


 ************احاديث حج************

امام صادق (ع ) می فرماید :
خدا، طعام دادن و کشتار قربانی در منی را دوست می دارد.


 ************احاديث حج************

امام صادق (ع ) می فرماید :
وقتی که مؤمن سر خود را در منی می تراشد و آن را در زمین دفن می کند،  در روز قیامت هر مویی با زبان گویا به نام صاحبش تلبیه می گوید .

 ************احاديث حج************

 امیر المؤمنین علی (ع ) می فرماید :
آب زمزم بهترین آب روی زمین است.


 ***********احاديث حج************

 از حضرت پیامبر (ص ) روایت شده است که فرمودند :
کسی که هفت بار دور خانه خدا طواف کند، ودو رکعت نماز پشت مقام بخواند، و از آب زمزم بخورد، گناهان او آمرزیده می شود هر قدری که باشد.

 ************احاديث حج************

بحضرت پیامبر اکرم (ص ) می فرماید :
رای هر دردی که آب زمزم خورده شود دواست.

 ************احاديث حج************

حضرت صادق (ع ) می فرماید :
بهتر از حج چیزی نیست مگر نماز

 ***********احاديث حج************

 حضرت پیامبر اکرم (ص ) می فرماید :
چون از حج فارغ شدی ، گویا تازه از مادر متولد گشتی.


 ************احاديث حج************

 امام علی (ع ) در وصیت خود به هنگام وفات فرمود:
خدا را! خدا را! در حق خانه پروردگارتان ، تا زنده اید آن را وا مگذارید که اگر رها شود، (از عذاب الهی ) مهلت داده نخواهید شد.


***********احاديث حج************

امام صادق (ع ) :
هیچ جایی نزد خدای تعالی محبوبتر از مسعی نیست زیرا که هر گردنکش ومتکبری در آن جا خوار و ذلیل می شود.

***********احاديث حج************

 امام علی  (ع ) :
آیا نمی بینید که خدای سبحان مردمان را از زمان آدم - صلوات الله علیه - تا پایان جهان  با سنگهایی که نه سودی  می رسانند نه زیانی و نه می بینند و نه می شنوند آزمایش کرد، و آن سنگها  را خانه با  حرمت خود ساخت و آن را جایگاه گرد آمدن مردم قرارداد سپس آن را در سنگلاخترین مکانها و  بی گیاهترین  نقاط زمین و تنگترین دره ها جای داد، در میان کوههای خشن و ریگهای داغ  و چشمه های  کم آب و آبادیهای دور از هم که نه شتری در آنجا فربه می شود، نه اسبی ، نه گاوی و نه گوسفندی اگر خدای سبحان می خواست خانه باحرمت خود ومشعرهای  ارجمند خویش را در میان باغها و جویبارها و سرزمینهای هموار و پر درخت و پر میوه که خانه هایش به هم پیوسته  و روستاهایش نزدیک به هم است ، در میان گندمزارها و باغهای خرم و زمینهای  پر گیاه و دشتهای  پرآب و در وسطباغستانهای خرم و بهجت زا و جاده های آباد  قرار می داد هر آینه به همان نسبت که آزمایش و امتحان ساده تر بود پاداش و جزا کم بود.

 ************احاديث حج************

امام صادق (ع )در پاسخ به سوال هشام بن حکم از علت حج و طواف کعبه فرمود:
خداوند مردمان  را بیافریدوآنهارا به پیروی از دین و آنچه مصلحت دنیایشان درآن است  فرمان داد و حج را مایه فراهم آمدن مردم از شرق  و غرب عالم و آشنا شدن آنها  با هم (و آگاه شدنشان از حال و روز یکدیگر ) قرار داد و تا بازرگانانی که از شهری به  شهری کالا می برند سود برند، و کرایه دهندگان و شترداران به فایده ای رسند، و تا  آثار پیامبر خدا  شناخته شود و خبرهای آن حضرت نقل و بازگو شود و از یادها نرود اگر هر قومی و  مردمی (فقط) به شهر و سرزمین خود بسنده می کردند نابود می شدند و شهرها ویران می گشت و در  آمدها و سودها افت می کرد،  و خبرها پوشیده می ماند و کسی از آنها آگاه نمی شد این است علت حج

 ************احاديث حج************

امام باقر (ع ) :
حج آرامش بخش دلهاست.

 ************احاديث حج************

 امام صادق (ع ) :
ندیده ام که چیزی همانند مداومت بر زیارت خانه خدا چنان سریع توانگری آوردو فقر رابزداید.


 ************احاديث حج************

 امام زین العابدین (ع ) :
حق حج (برتو) این است که بدانی بدان وسیله بر پروردگارت وارد می شوی ، واز گناهانت به سوی  آن می گریزی ، و به وسیله آن توبه ات پذیرفته می شود و فریضه و تکلیفی را که  خدا بر تو واجب کرده است ادا می کنی.


 ************احاديث حج************

امام باقر (ع ) :
تمامیت حج به ملاقات کردن با امام است.


************احاديث حج************

امام کاظم (ع ) :
:درباره آیه هر کس دراین سرای کورباشد در آخرت نیز کورتر است و گمراهتر" فرمودنداو کسی است که حج ، یعنی حج واجب ، را به تأخیر اندازد و بگوید : امسال حج می روم ، سال دیگر حج می روم تا آن که سرانجام مرگش فرا رسد.

 ************احاديث حج************

عبدالرحمن بن کثیر:
با امام صادق به حج رفتم هنگام عبور از راهی آن حضرت بر فراز کوهی  رفت و از آن بالا به مردم نگریست و فرمود: چه بسیار است هیاهو و چه اندکند حاجیان !


 ************احاديث حج************

 امام باقر(ع ) :
کسی که این خانه را زیارت کند، اگر سه خصلت در او نباشد، ارزش ندارد: ورعی که او را از معاصی خدا باز دارد، حلمی که با آن خشمش را مهار کند، و  خوشرفتاری با کسی که با وی همنشینی و مصاحبت دارد.

 ************احاديث حج************

امام صادق (ع ) :
اگر انسان مال حرامی به دست آورد و با آن به زیارت خانه خدا رود و تلبیه بگوید،(در جوابش ) ندا آید که : لا لبیک و لا سعدیک و اگر از راه حلال به   دست آورده باشد ندا آید که : لبیک و سعدیک.


 ************احاديث حج************

 پیامبر خدا (ص ) :
هر کس که با مال حرام حج کند وبگوید : لبیک اللهم لبیک ، خداوند به اوفرماید:لا لبیک و لا سعدیک ، حجت از آن خودت باد!


 ************احاديث حج************

 امام صادق (ع ) :
حج بر دو گونه است : حج برای خدا و حج برای مردم کسی که برای خدا حج گزارد خداوند بهشت

را به او پاداش دهد و هر که برای مردم حج رود پاداش و ثوابش در  روز قیامت به عهده همان مردم است.


 ************احاديث حج************

امام صادق (ع ) :
هرکس در راه رفتن به مکه یابرگشتن ازآن بمیرد،روز قیامت از آن ترس و هراس بزرگ در امان باشد.


 ***********احاديث حج************

امام صادق (ع ) :
هرکس در حال احرام بمیرد خداوند اورا لبیک گویان برانگیزد.

 ************احاديث حج************

 امام صادق (ع ) درباره آیه و هر کس به آن درآید درامان است فرمود :
هر انسانی که وارد حرم شود و به آن پناه برد از خشم خدا در امان است و هر حیوان و پرنده ای وارد آن شود نباید آن را رم   داد یا آزارش رساند تا  آن گاه که از حرم خارج شود.

 ************احاديث حج************

امام صادق (ع ) :
مردم امام خودرا گم می کنند ولی آن حضرت در موسم حج حاضر می شود و مردم را می بیند اما آنها او را نمی بینند.

منبع:tebyan.net

   

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه های مذهبی(زندگینامه بزرگان دینی، اصول و فروع دین، آرامش سبز، احادیث و سخنان، احکام دینی و...)

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

   Makan Inc.| All Rights Reserved - © 2013 - 2022