تازه های احادیث و سخنان بزرگان

احادیثی از ائمه برای آزار پدر و مادر

احادیث آزردن پدر و مادر

احادیثی برای اذیت کردن پدر و مادر احادیثی از ائمه درباره آزردن پدر و مادر : در این مقاله از بیتوته،…

احادیث حج (1)احادیث حج,حديث حج,حديث درمورد حج

 احادیث حج (1)
از حضرت باقر (ع ) پرسیدند :
برای چه حج خانه خدا را حج نامیده اند ؟ امام فرمود : فلانی حج گزارد،یعنی رستگار شد.

*********احادیث حج**********

   امام علی بن الحسین زین العابدین (ع ) می فرماید :
حج و عمره به جای آورید تا بدنهایتان به صحت و سلامت  در آید، و  روزی شما وسیع شود، و خرج عیالتان مکفی گردد.

**********احادیث حج**********

 

  حضرت علی بن الحسین زین العابدین (ع ) می فرماید :
زائر بیت الله آمرزیده می شود، بهشت بر اوواجب می گردد، عمل را   از سر می گیرد و مال و عیالش محفوظ است.

**********احادیث حج**********

 

 رسول خدا (ص ) می فرماید :
کسی که دنیا و آخرت می خواهد، به خانه خدا برود.

**********احادیث حج**********

عبدالله بن فضل می گوید :
به حضرت صادق (ع ) عرضه داشتم : قرض زیادی به عهده دارم ، عائله مندم ،قدرت بر حج    ندارم ، مرا دعائی بیاموز امام فرمود : به  دنبال هر نماز واجب بخوان : اللهم صل علی محمد و  آل محمد و  اقض عنی دین الدنیا و دین الا خرة  " خداوندا، درودت نثار محمد و  آل  حمد کن ،  و دین دنیا و دین آخرت مرا ادا بنما "  گفتم :     دین دنیا برایم معلوم است ،  دین آخرت چیست ؟ فرمود : دین آخرت حج  است  .

 **********احادیث حج**********

 رسول خدا (ص ) :
به قطاری از شتران که حاجیان را برای زیارت خانه خدا می برد، نظر فرمودند و گفتند قدمی  برنمی دارند  مگر اینکه برای آنان حسنه ای  ثبت می شود، و قدمی نمی نهند مگر اینکه گناهی از آنان محو می گردد و چون از مناسک حج فارغ شدند، به آنان اعلام می شود، بنایی را بنا کرده اید،   آن را خراب  نکنید، گناهان گذشته شما بخشیده شد، از حالا  به بعد عمل نیک انجام دهید.

 **********احادیث حج**********

 امام باقر (ع ) می فرماید :
کسی که قرآن را در مکه ختم کند از دنیا نمی رود مگر آنکه پیامبرو همچنین جایگاه خود را در بهشت ببیند.


 **********احادیث حج**********

 امام صادق (ع ) می فرماید :
خداوند، به چیزی بهتر از خموشی و راه رفتن به سوی خانه اوعبادت نشده است.

 **********احادیث حج**********


امام باقر (ع ) می فرماید :
خداوند حج و عمره ای که مخارجش از مال حرام تأمین شده نمی پذیرد.

 **********احادیث حج**********

از اسحاق بن عمار روایت شده که حضرت صادق (ع ) فرمود :
ای اسحاق کسی که یکبار خانه خدا  را طواف کند، خداوندبرای او هزار حسنه ثبت می کند، هزار سیئه محو می نماید، برایش هزار  درجه  قرار می دهد، هزار درخت در بهشت می کارد  و ثواب آزاد کردن هزار بنده به او مرحمت  می فرماید، چون به ملتزم برسد هشت در بهشت  به روی او باز می شود و به او می گویند : از هر دری که خواستی وارد شو اسحاق می گوید : به حضرت عرضه داشتم این همه  برای  كسی است که خانه خدا را طواف کند ؟فرمود : آری ، آیا به ثوابی عظیم تر از این تورا خبر ندهم ؟ گفتم : آری خبر دهید فرمود : هر کس حاجتی از  برادر مؤمنش برآورده کند، به اندازه ده طواف  به او ثواب می دهند .

 **********احادیث حج**********

 امام باقر (ع ) می فرماید :
یک نماز در مسجد الحرام بالاتر از صد هزار نماز در مساجد دیگر است.

**********احادیث حج**********

امام صادق (ع ) می فرماید:
 هیچ مکان عبادتی نزد خدا محبوبتر از محل سعی نیست ، چرا که در آنجاهر متکبر گردنکشی خاضع می شود.


 **********احادیث حج**********

 حضرت صادق (ع ) به ابن ابی یغفور فرمودند :
در مسجد رسول خدا زیاد نماز بخوان ، که پیامبرخدا فرمودند : نماز در این مسجد برابر هزار نماز است در مساجد دیگر مگر مسجدالحرام که نماز در مسجد الحرام برابر هزار نماز در مسجد من است.


 **********احادیث حج**********

 حضرت صادق (ع ) می فرماید :
کسی که حاجی را ملاقات کند و با او مصافحه نماید، گویا بر حجر الاسود دست کشیده  .

 **********احادیث حج**********

  امام صادق (ع ) درباره رمی جمرات می فرماید :
به هر سنگ ریزه ای که حاجی به سوی جمره پرتاب می کند، گناه بزرگ هلاک کننده ای از دوش جانش فرو می ریزد.


 **********احادیث حج**********

 امام علی بن الحسین (ع ) فرمودند :
چون حاجی قربانی کند، قربانی او بهای آزادی وی  از آتش قیامت است.

**********احادیث حج**********

  امام ششم (ع ) فرمودند :
زمانی که یکی از شما حج به جای آورد، حج خود را به زیارت ما در مدینه ختم کند که زیارت ما از تمام بودن حج است.

 **********احادیث حج**********

 حضرت سجاد (ع ) فرمودند :
آنکه در وطن عهده دار امور خانوادگی و مالی حاجی شود، اجرش مانند اجر اوست ، حتی مانند این است که خود او به زیارت رفته باشد.

 **********احادیث حج**********

امام صادق (ع ) می فرماید :
دین برپاست مادامی که کعبه برپاست.


 **********احادیث حج**********

حضرت باقر (ع ) می فرماید :
کسانی را که به حج رفته اند و عمره به جای آورده اند احترام نمایید این امر بر شما واجب است.


 **********احادیث حج**********

 از پیغمبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :
منظور از وجوب نماز، حج ، طواف و دیگرمناسک بپا داشتن ذکر و یاد خداست ، پس وقتی که ذهن تو از هیبت و عظمت خدا که مقصود و مطلوب  اصلی از عبادت است خالی باشد، ذکر زبانی  چه ارزشی خواهد داشت.

 **********احادیث حج**********

امام صادق (ع ) فرمود :
حج و عمره کننده وارد بر خدا هستند، اگر درخواستی کنند عطایشان فرماید،  و اگر دعا کنند اجابتشان نماید، و اگر برای کسی شفاعت  کنند شفاعتشان بپذیرد، و اگر هم سکوت  کنند، خود به بذل  عنایت آغازشان کند، و ازای هر درهم ، هزار هزار درهم عوضشان می دهد.


**********احادیث حج**********

 امام صادق (ع ) می فرماید :
حاجیانی که بازمی گردند سه دسته اند : دسته ای از آتش آزاد می شوند، و دسته ای از گناهان خود خارج می گردند مانند روزی که از مادر متولد شده اند، و دسته سوم  با مصونیت مال و عیال برمی گردند و این کمترین بهره ای است که عاید حاجی می شود.


**********احادیث حج**********

  پیامبر اکرم (ص ) می فرماید :
در چهار موقع درهای آسمان گشوده و دعاها مستجاب می شود : هنگام تلاقی صفوف مبارزان در راه خدا، هنگام نزول باران ، هنگام اقامه نماز و هنگام دیدن کعبه معظمه.


 **********احادیث حج**********

امام صادق (ع ) می فرماید :
هر کس به کعبه نگاه کند، پیوسته حسنه ای برای او نوشته می شود، و سیئه ای از او محو می شود، تا وقتی که چشمش را از کعبه برگرداند.

 **********احادیث حج**********

امام صادق (ع ) می فرماید :
سه چیز در نزد خداوند از احترام خاصی برخوردارند که چیزی همانند  آنها نیست ، کتاب او که فرمان و نور اوست ، خانه او که آن را قبله  مردم قرار داد و از هیچ کس  توجه به غیر از آن را نمی پذیرد و عترت پیامبران

 **********احادیث حج**********

امام صادق (ع ) می فرماید :
خداوند در اطراف کعبه صد و بیست گونه رحمت قرار داده است ، که شصت تای آن برای طواف کنندگان و چهل تای آن برای نمازگزاران و بیست تای آن برای کسانی  است که به کعبه نگاه می کنند.


 **********احادیث حج**********

 امام باقر (ع )، درباره وقوف در عرفات می فرماید :
احدی از نیکان و بدان نیست که بر این کوهه اوقوف کند مگر اینکه خدا دعای او را به اجابت می رساند، دعای نیکان نسبت به امور دنیا و   آخرتشان   مستجاب می شود، ولی دعای بدکاران درباره دنیایشان مستجاب می شود.

**********احادیث حج**********

 امام علی بن الحسین (ع ) می فرماید :
قبل از اینکه حاجیان و عمره کنندگان با گناه آلوده شوند، در سلام کردن و دست دادن به آنان مبادرت کنید.


**********احادیث حج**********

 از محمد بن سنان نقل شده است که امام رضا (ع ) به او نوشتند
: علت اینکه منا، منا نامیده شده است ، آن است که جبرئیل در آنجا به ابراهیم گفت هر چه می خواهی از خدایت تمنا و خواهش کن.


**********احادیث حج**********

امام صادق (ع ) می فرماید :
حاجی تا هنگامی که به گناه آلوده نشده به نور و سیمای حج باقی خواهد ماند.


 **********احادیث حج**********

 رسول خدا (ص ) می فرماید :
ای مردم ، با آگاهی و دین کامل حج بگزارید، و از حج بازنگردید مگربا توبه و تصمیم به ترک گناه.


 **********احادیث حج**********

رسول خدا (ص ) می فرماید :
حج ، پاداشش بهشت است ، و عمره کفاره هر گناه است.

 **********احادیث حج**********

درسول خدا (ص ) می فرماید :
گناهانی وجود دارد که در غیر عرفات آمرزیده نمی شود.


 **********احادیث حج**********

 امام صادق (ع ) می فرماید :
سعی بین صفا و مروه ، برای خوار کردن جباران قرار داده شده است.

**********احادیث حج**********

حضرت باقر (ع ) می فرماید :
به مکه شروع کنید و به ما ختم نمایید.


 **********احادیث حج**********

حضرت صادق (ع ) می فرماید :
نگاه کردن به کعبه عبادت است.

 **********احادیث حج**********

حضرت علی (ع ) می فرماید :
حج خانه خدایتان را ترک نکنید که هلاک می شوید.


 **********احادیث حج**********

 رسول خدا (ص ) خطاب به علی  (ع ) می فرماید :
ای علی ، کسی که حج را - در حالی که قادر به انجام آن است - ترک کند، کافر است.


 **********احادیث حج**********

 رسول خدا (ص ) خطاب به علی (ع ) می فرماید
: یا علی ، کسی که حج را از امروز به فردا بیفکند تا از دنیا برود، روز قیامت خداوند، او را یهودی یا مسیحی مبعوث گرداند.

**********احادیث حج**********

امام صادق (ع ) می فرماید :
گر مردم حج این خانه را ترک کنند، بی درنگ بر آنها عذاب فرود می آید.


 **********احادیث حج**********

از پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :
جنگجو در راه خدا و حج کننده و عمره کننده ،همه  میهمانان دعوت شده خداوندند.


 **********احادیث حج**********

 از پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :
حج ، جهاد است.

حج ، چه نیکو جهادی است.

 **********احادیث حج**********

امیر المؤمنین علی  (ع ) می فرماید :
چهار تا از کاخهای بهشت در دنیاست : مسجد الحرام ، مسجد پیامبر، مسجد بیت المقدس و مسجد کوفه  .

**********احادیث حج**********

پیامبر اکرم (ص ) می فرماید :
حج به جا آورید تا بی نیاز شوید.


 **********احادیث حج**********

از حضرت پیامبر (ص ) روایت شده است که فرمودند :
انفاق نمودن مال برای سفر حج مانند انفاق  در راه خداست که خداوند صد برابر آن را پاداش می دهد.

منبع:tebyan.net

کالا ها و خدمات منتخب

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

   X خدمات و محصولات دیجیتال ,خدمات سیم کارت و تلفن همراه

   Makan Inc.| All Rights Reserved - © 2013 - 2023