تازه های احکام دینی

صیغه بدون دخول, احکام صیغه بدون دخول, حکم صیغه بدون دخول

احکام صیغه بدون دخول به چه صورت است؟

احکام صیغه بدون دخول به چه صورت است ؟ صیغه بدون دخول چه احکامی دارد ؟ در صورتی صیغه بدون دخول صحیح…

حکم شکستن روزه با خودارضاییاستمناء و خودارضایی در ماه رمضان چه حکمی دارد ؟

 

شکستن روزه با خودارضایی چه حکمی دارد؟

استمناء یا همان خودارضایی از گناهان کبیره است که باید از آن در هر زمانی خودداری کرد. اما اگر خودارضایی در ماه رمضان و در حین روزه انجام شود احکام خاص خود را دارد که در ادامه آن ها را برایتان آورده ایم.

احکام خودارضایی در ماه رمضان :

مبطلات روزه عبارتند از: 1. خوردن و آشامیدن، 2. جماع، 3. استمناء، (انسان با خود کارى کند که منى از او بیرون آید)، 4. دروغ بستن به خدا و پیغمبر (ص) و جانشینان پیغمبر (ع)، 5. رساندن غبار غلیظ به حلق، 6. فرو بردن تمام سر در آب، 7. باقى ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح، 8. اماله کردن با چیزهاى روان، 9. قى کردن.

 

یکی از مبطلات روزه استمنا است. شکستن روزه با خودارضایی باعث باطل شدن روزه می شود و این خودارضایی کفاره روزه را نیز بر فرد واجب می کند.

خودارضایی یا استمنا یکی از گناهان کبیره محسوب می شود که طی آن فرد کاری می کند که مایع منی به صورت ارادی از بدنش خارج شود.

 

ملاعبه (بازی) با همسر و نیز استمنا توسط همسر حرام نیست، اما اگر نزدیکی با همسر در ماه رمضان و در زمان روزه داری منجر به خروج منی شود، (اگر از عمد ملاعبه کنند تا منی خارج شود) روزه باطل است کفاره روزه نیز واجب می شود.

 

شکستن روزه با خودارضایی یا چیز حرام دیگر مثل اینکه آمیزش جنسی حرام (زنا، آمیزش با همسر در زمان حیض و…) یا استمنا باعث می شود که کفاره جمع (یعنى یک بنده آزاد کند و دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند، یا به هر کدام آنها یک مد که تقریباً ده سیر است گندم یا جو یا نان و مانند اینها بدهد و چنانچه هر سه برایش ممکن نباشد، هر کدام آنها که ممکن است باید انجام دهد) بر او واجب شود.

 

کفاره ی استمناء در ماه رمضان

 

بنا بر احتیاط واجب کسى که جاهل به حکم است ولى در جهل خود معذور نیست و مطمئن هم نیست یعنى احتمال مى دهد که روزه اش باطل شده باشد و خودارضایی را انجام می دهد روزه اش باطل است و کفاره هم بر او واجب می شود.

 

کفاره روزه ماه رمضان به این ترتیب است که به شصت فقیر (به هر کدام 750 گرم گندم یا آرد یا نان) غذا بدهد و قضای آن روز را بگیرد و اگر قضای آن را در طول یک سال نگرفت و ماه رمضان بعد برسد باید بابت هر روز علاوه بر قضای روزه همان مقدار غذا را به یک فقیر بدهد و اگر بیش از یک سال تاخیر بیاندازد کفاره تکرار نمى شود.

 

پرسش : اگر مکلف علم داشته باشد به این که استمنا روزه را باطل می ‏کند، ولی عمداً آن را انجام دهد، آیا کفاره جمع بر او واجب می ‏شود؟

 

پاسخ : اگر عمداً استمنا کند و منی هم از او خارج شود، کفاره جمع بر او واجب نمی ‏شود لکن احتیاط مستحب آن است که کفاره جمع بپردازد.

 

محتلم شدن در روز (خروج منی در حال خواب) روزه را باطل نمی کند، و هرگاه روزه دار بداند که اگر در روز بخوابد محتلم می شود، لازم نیست از خواب خود جلوگیری کند.

 

اگر روزه دار در حال بیرون آمدن منی از خواب بیدار شود واجب نیست از آن جلوگیری کند.

 

نظر آیت الله مکارم شیرازی از خودارضایی در ماه رمضان :

اگر کسی روزه قضا بگیرد و بعد از ظهر همان روز فراموش کند که روزه است و خودارضایی کند، روزه اش صحیح است، اما مرتکب معصیت بزرگی شده است.

اگر شخص روزه داری بعد از نماز صبح محتلم شد و سپس قبل از غسل با خود بازی کند و برای بار دوم از او منی خارج شود روزه او باطل است و علاوه بر قضا کفاره جمع نیز دارد.

 

اگر فردى به دلیل عدم اطلاع از کفاره، روزه خود را با جنابت از حرام باطل کرده باشد، علاوه بر قضای روزه، باید کفاره جمع (بنابر احتیاط واجب) را هم بپردازد، چون علم به بطلان داشته هر چند علم به کفاره نداشته و علم به کفاره شرط نیست.

 

خودارضایی از بزرگترین گناهان است

 

نظر آیت الله سیستانی در مورد خودارضایی در ماه رمضان :

پرسش: آیا استمناء در روز ماه رمضان روزه را باطل می کند؟ اعم از آنکه منی بیرون بیاید یا نه و کفاره آن چیست؟ و اگر چنان کاری را زنان انجام دهند حکم آن چیست؟

 

پاسخ: اگر کسی استمناء کند، در حالی که جاهل باشد به اینکه استمناء روزه را باطل می‏‌کند چنانچه در جهل خود معذور باشد، روزه اش صحیح است.

 

و همچنین اگر با خود کاری کند در حالی که از خود مطمئن بوده منی از او خارج نمی شود و اتفاقا و بدون قصد منی خارج شود روزه صحیح است.

 

و گرنه در صورتی که بداند آن کار روزه را باطل می کند، اضافه بر قضا، کفاره هم بر او واجب می‏ شود. و همچنین است بنا بر احتیاط واجب کسی که جاهل به حکم است ولی در جهل خود معذور نیست و مطمئن هم نیست یعنی احتمال می دهد که مبطل باشد.

 

و در کفاره افطار روزه ماه رمضان، کافی است به شصت فقیر غذا بدهد به هر کدام ۷۵۰ گرم گندم یا آرد یا نان.

و نسبت به گذشته توبه و استغفار کند.

 

پرسش: اگر شخصی استمناء در ماه رمضان انجام دهد البته به نیت آمدن منی نباشد ولی از او منی خارج شود چه حکمی دارد؟

 

پاسخ: اگر قصد انزال نداشته و منی خارج شود روزه صحیح است و همچنین اگر از خود مطمئن بوده که منی از او خارج نمی شود و اتفاقا و بدون قصد منی خارج شود روزه صحیح است و توبه و استغفار کند.

 

نظر آیت الله گلپایگانی و آیت الله صافی برای شکستن روزه با خودارضایی:

مسأله کسی که می داند که اگر عمداً منی از خود بیرون آورد روزه اش باطل می شود، در صورتی که به قصد بیرون آمدن منی با کسی بازی و شوخی کند روزه اش باطل می شود و باید قضاء آن را به جا آورد، اگر چه منی از او بیرون نیاید و اگر منی بیرون آید، علاوه بر قضا کفاره نیز بر او لازم می شود و در هر دو صورت در ماه رمضان باید در بقیه روز از آن چه روزه را باطل می کند خودداری نماید.

 

عوارض خودارضایی

 

نظر آیت الله خامنه ای درباره ی استمناء در ماه رمضان

سوال: اگر کسی اصلا نمی دانسته که استمنا روزه را باطل می کند و اصلا هم نمی دانسته که استمنا حرام است و در حال روزه استمنا می کرده است. تکلیف قضا و کفاره روزه چیست؟

 

پاسخ: استمناء مطلقاً حرام است، و جزو گناهان کبیره محسوب می شود، که توبه جدی و واقعی از آن لازم است.

و اگر این عمل در حال روزه انجام گرفته و می دانستید که روزه را باطل می کند، در این صورت قضا و کفاره بر شما واجب است.

 

و چنانچه نمی دانستید که روزه را باطل می کند، ولی می دانستید که حرام است، علاوه بر قضا، بنابر احتیاط واجب باید کفاره بدهید.

 

در فرض سوال اگر نمی دانستید که استمنا مبطل روزه است و نمی دانستید که موجب جنابت می شود اگر در حال روزه استمنا کرده اید باید قضای آن را به جا آورید و کفاره ندارد و نسبت به روزه های بعد اگر علم به جنابت نداشتید و بدون غسل جنابت روزه گرفته اید روزه ها صحیح است و قضا و کفاره ندارد و اگر جنابت را می دانستید و جاهل به وجوب غسل بودید، باید قضای روزه را به جا آورید، ولی کفاره ندارد.

 

پرسش : شخصی در ابتدای سن بلوغ روزه می‏گرفته، ولی در اثناء روزه استمناء نموده و جنب شده و به همین صورت چند روز روزه گرفته است، در حالی که جهل داشته به اینکه برای روزه گرفتن تطهیر از جنابت واجب است. آیا قضای روزه‏های آن روزها کافی است یا اینکه تکلیف دیگری دارد؟

 

پاسخ : اگر این عمل در حال روزه انجام گرفته و میدانسته که روزه را باطل میکند، در این صورت قضا و کفاره بر او واجب است و اگر نمی‌دانسته، ولی میدانسته که حرام است، علاوه بر قضا بنابر احتیاط واجب باید کفاره بدهد؛ ولی در مورد روزهای بعد از آن که نمی‌دانسته برای روزه گرفتن تطهیر از جنابت لازم است، قضای آن روزه ها کافی است.

 

پرسش : در ماه مبارک رمضان بدون وجود هیچ‌یک از آثار استمناء فقط بر اثر حالتی که هنگام مکالمه تلفنی با یک زن نامحرم در خود احساس کردم مایع منی از من خارج شد، با توجه به اینکه مکالمه با او به قصد لذت نبوده، خواهشمندم لطف نموده و به سؤالات من پاسخ فرمایید، آیا روزه‏ام باطل است یا خیر؟ در صورت بطلان، آیا کفّاره هم بر من واجب است یا خیر؟

 

پاسخ : اگر خروج منى بر اثر صحبت با يک زن جزء عادت‏هاى قبلى شما نبوده و به‌طور غيرارادى از شما خارج شده است، موجب بطلان روزه نمى‏شود و چيزى هم بر اثر آن بر شما واجب نيست.

 

چه زمانی خودارضایی باعث باطل شدن روزه نمی شود؟

اگر کسى استمنا کند در حالى که نداند که استمنا روزه را باطل می کند چنانچه در جهل خود معذور باشد، روزه اش صحیح است.

 

اگر با خود کارى کند در حالى که اطمینان داشته باشد، منی از او خارج نمی شود و به صورت اتفاقی و بدون قصد منی از او خارج شد روزه صحیح است. در غیر این صورت اگر بداند که خودارضایی روزه را باطل مى کند علاوه بر قضای روزه، کفاره هم بر او واجب می شود.

 

گردآوری: بخش مذهبی بیتوته

 

تازه های مذهبی(زندگینامه بزرگان دینی، اصول و فروع دین، آرامش سبز، احادیث و سخنان، احکام دینی و...)

    ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

    ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

    Makan Inc.| All Rights Reserved - © 2013 - 2022