حكم استمنا برای آزمایش اسپرمحكم استمنا برای آزمایش اسپرم, احكام استمنا برای آزمایش اسپرم, نظر مراجع و احكام استمنا برای آزمایش اسپرم

احکام خود ارضایی برای آزمایش اسپرم

 

نظر مراجع و احكام استمنا برای آزمایش اسپرم

استمنا به معنای خودارضایی می باشد. همانطور که می دانید استمنا در دین اسلام عملی حرام است و جزء گناهان کبیره به حساب می آید و انجام آن اصلا جایز نیست. اما برای خیلی ها سوال است که در بعضی مواقع و برای بعضی افراد که می خواهند آزمایش اسپرم بدهند و باید عمل استمنا را انجام بدهند چه حکمی دارد که در ادامه به احکام استمنا برای آزمایش اسپرم می پردازیم.

استمنا چیست و انواع آن :

استمنا به معنای خارج شدن منی بدون انجام آمیزش می باشد. دو نوع استمنا وجود دارد.

استمنا حرام : زمانی که خود فرد باعث خارج شدن منی می شود و جزء گناهان کبیره می باشد.

استمنا حلال : زمانی که همسر باعث خارج شدن منی می شود، بدون اینکه آمیزشی انجام شود.

در هر صورت بعد از استمنا باید غسل جنابت انجام شود.

 

همانطور که گفته شد، استمنا در حالت معمول، عملی حرام است، اما در برخی موقعیت های خاص، اشخاص مجبور می شوند که عمل استمنا را انجام بدهند مانند آزمایش اسپرم یا مواردی نظیر آن، از جمله موقعیت های خاص هستند. عموم مراجع تقلید معتقد هستند که استمنا برای آزمایش اینکه مرد قادر به بچه دار شدن هست یا نه، عمل صحیحی نیست. آن ها معتقدند در چنین شرایطی، بهتر است همسر آن شخص برای او استمنا کند تا گناهی انجام نداده باشد. البته مراجع تقلید بیان می کنند: در برخی از موقعیت ها که شخص مجبور است استمنا کند و هیچ راه دیگری برای انجام ندادن این عمل وجود ندارد، شخص مجاز است که استمنا کند. در ادامه، نظرات برخی از مراجع تقلید را در این مورد ذکر می کنیم تا با حکم شرعی این عمل بهتر آشنا شویم.

 

آشنایی با حكم استمنا برای آزمایش اسپرم :

• امام خمینی (ره) معتقدند که استمنا فقط در صورتی که برای ضرورت های پزشکی باشد، بدون گناه خواهد بود و در غیر این صورت، عملی حرام محسوب می‌شود و باید از آن خودداری کرد. ایشان همچنین معتقدند که انجام استمنا برای برخی آزمایش های غیرضروری نظیر آزمایش توانایی پدر برای بچه دار شدن، عمل صحیحی نیست.

 

• آیت الله خامنه ای معتقدند که در موارد ضروری، اشکالی ندارد که اشخاص استمنا کنند و گناهی هم بر گردن آنها نخواهد بود، اما ایشان این موارد ضروری را منحصر به موارد درمانی می دانند؛ یعنی زمانیکه برای پیگیری معالجه شخصی، لازم باشد که اسپرم او بررسی شود. ایشان اظهار می کنند که آزمایش اسپرم برای بچه دار شدن و موارد این چنینی، از اقسام ضرورت استمنا محسوب نمی شود؛ در نتیجه استمنا برای آزمایش بچه دار شدن، گناه است و باید از آن پرهیز کرد.

 

• پرسش : بررسی وضعیت اسپرم های مردان نیاز به خود ارضایی دارد، ولی انجام دادن چنین تست هایی چندان حیاتی نیست؛ آیا ما مجازیم برای چنین تست های نه چندان حیاتی، استمنا کنیم؟

 

پاسخ آیت الله خامنه ای : اگر چنین تست هایی برای درمان بیماری های خاصی است، استمنا اشکالی ندارد؛ در غیر این صورت، استمنا جایز نیست.

 

• پرسش : آیا جایز است شخص مجرد در صورتی که پزشک منی او را برای آزمایش بخواهد و راه دیگری به جز استمنا، برای خارج کردن منی نداشته باشد حکم آن چیست ؟

پاسخ آیت الله خامنه ای : اگر معالجه متوقف بر آن باشد، اشکال ندارد.

 

• پرسش : آيا آزمايش اسپرم، كه با استمنا حاصل مىشود و براى ازدواج در بعضى از موارد لازم می باشد، جايز است؟

پاسخ آیت الله مکارم شیرازی : اگر راهی دارد باید از طریق همسر هر چند با انجام ازدواج موقت اقدام نماید در غیر اینصورت در موارد ضروری به قدر ضرورت اشکالی ندارد.

 

• پرسش : گرفتن اسپرم برای آزمایش از طریق استمناء چه حکمی دارد؟

پاسخ آیت الله مکارم شیرازی : گرفتن اسپرم براى آزمایش از طریق استمنا، تنها در صورت ضرورت جایز است.

 

پاسخ مراجع درباره استمنا برای آزمایش,احکام شرعی برای آزمایش اسپرم,احکام شرعی استمنا برای آزمایش اسپرم

پرسش و پاسخ مراجع در انجام استمنا برای آزمایش

 

• پرسش: با توجه به اینکه حکم استمناء در اسلام مجاز نیست، آیا موارد استثناء هم دارد ؟

پاسخ آیت الله سیستانی : موارد ضرورت مانند مقام معالجه، با انحصار آن به استمنای حرام.

 

• پرسش: حکم شرعی استمناء چیست؟ آیا کفاره دارد؟

پاسخ آیت الله سیستانی : حرام و گناه کبیره است،ولی کفاره ندارد وحکم آن این است که باید برای نماز ومانند آن غسل نماید و واجب است که توبه نماید واز این کار دست بردارد.

 

• پرسش : اگر زوجی باردار نشوند و پزشک معالج، روند درمان را متوقف بر آزمایش اسپرم بداند و از طرفی انجام این آزمایش جز از طریق استمناء مقدور نباشد، آیا انجام استمناء جایز است؟

پاسخ آیت الله وحید خراسانی : خیر

 

• پرسش : آیا انجام استمناء جهت آزمایش اسپرم و بررسی مایع منی جایز می باشد؟

پاسخ آیت الله شبیری زنجانی : در صورت امکان، استمنا توسط اعضای بدن همسر انجام پذیرد و الا در غیر فرض ضرورت جایز نیست.

 

• پرسش : در صورتی که زوجی باردار نشده و پزشک معالج روند درمان را متوقف بر آزمایش اسپرم بداند و از طرفی انجام این آزمایش جز از طریق استمناء مقدور نباشد، آیا انجام استمناء جایز است؟

پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی : چنانچه استمنای مرد توسط دست های همسر او باشد، مانعی ندارد در غیر این صورت حرام است.

 

 حکم شرعی دو بار استمنا جهت آزمایش اسپرم :

پاسخ آیت الله خامنه ای : در خصوص دو بار استمنا جهت آزمایش اسپرم: در مقام معالجه، در صورتی که درمان منوط به آن بوده و استمناء به وسیله ی همسر ممکن نباشد، اشکال ندارد.

 

پاسخ آیت الله مکارم شیرازی : اگر راهی دارد باید از طریق همسر هر چند با انجام ازدواج موقت اقدام نماید. در غیر این صورت در موارد ضروری به قدر ضرورت اشکالی ندارد.

 

پاسخ آیت الله نوری همدانی : مادامی که اضطرار نباشد جائز نیست و در صورت عمل تا حد امکان، اخراج منی توسط همسر انجام شود.

 

پاسخ آیت الله شبیری زنجانی : اقدام مذکور جایز نیست؛ مگر آن‌که اضطرار و استیصال به انجام آزمایش فوق وجود داشته باشد.

 

نظر مراجع و احكام استمنا برای آزمایش اسپرم, نظر مراجع درباره ی آزمایش اسپرم, آزمایش اسپرم از نظر شرعی

استمنا برای آزمایش اسپرم چه حکمی دارد؟

 

حکم شرعی آزمایش اسپرم در ماه رمضان

آیا آزمایش اسپرم روزه را باطل می کند؟

بله، آزمایش اسپرم روزه را باطل می کند. خروج منی در صورتی که از روی عمد باشد، منجر به باطل شدن روزه می شود. حال، این‌که از طریق خودارضایی باشد یا رابطه جنسی تفاوتی نمی کند. اینکه برای آزمایش اسپرم باشد یا خارج از آن، باز هم تفاوتی نمی کند.

 

• پرسش : آیا آزمایش اسپرم روزه را باطل می‌کند یا خیر؟

پاسخ آیت الله مکارم شیرازی : گرفتن اسپرم برای آزمايش از طريق استمنا، تنها در صورت ضرورت جايز است در این صورت روزه باطل می شود اما کفاره ندارد و قضا کافی است.

 

پاسخ آیت الله خامنه ای در مورد حکم آزمایش اسپرم در ماه رمضان : در فرض سؤال، اگر استمنا جهت آزمایش اسپرم برای معالجه و طبق نظر دکتر متخصصِ متدیّن ضرورت داشته باشد؛ و راه دیگری (مثلا توسط همسر) برای اخراج منی نباشد، اشکال ندارد؛ و در غیر این صورت جایز نیست. و می توانید در صورت امکان در شب آزمایش را انجام دهید؛ وگرنه با رفتن به مقدار مسافت شرعی در روز به عنوان مسافر، روزه خود را افطار نموده، و سپس آزمایش مذکور را انجام دهید.

 

پاسخ آیت الله مکارم شیرازی در مورد حکم آزمایش اسپرم در ماه رمضان: باید نیت روزه کند و تا زمان انجام آزمایش از انجام مبطلات روزه اجتناب نماید؛ گرفتن اسپرم براي آزمايش از طريق استمنا، تنها در صورت ضرورت جايز است. در این صورت روزه باطل می‌شود اما کفاره ندارد و قضا کافی است.

 

پاسخ آیت الله شبیری زنجانی در خصوص حکم آزمایش اسپرم در ماه رمضان: جایز نیست؛ مگر اضطرار و استیصال به انجام چنین آزمایشی وجود داشته باشد که در این صورت جایز است و روزه را بعداً قضا کند.

 

پاسخ آیت الله سیستانی در مورد حکم آزمایش اسپرم در ماه رمضان : بر فرض ضرورت بايد به سفرى برود كه روزه را بخورد. ولى اين كار حرام است و تا ضرورت نباشد آزمايش مجاز نيست. مثلا اگر مى خواهد بداند بچه‌دار مى‌شود يا نه جايز نيست.

 

پاسخ آیت الله نوری همدانی : مادامی که ضرورت نداشته باشد، عمل مذکور حرام است و در ماه رمضان نیز موجب بطلان روزه و قضا و کفاره است؛ مگر آنکه شخص مسافر باشد.

 

گردآوری: بخش مذهبی بیتوته

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------