تازه های اعمال مستحبی

اعمال شب و روز اول محرم

اعمال شب و روز اول محرم

بدانكه اين ماه ، ماه حُزن اهل بيت عليهم السلام و شيعيان ايشان است و از حضرت امام رضاعليه السلام…

اعمال و مناسبت های ماه ذی القعدهاعمال و مناسبتهای ماه ذوالقعده

اعمال و مناسبت های ماه ذی القعده

 

مناسبت ها و اعمال پرفضیلت ماه ذی القعده در دین اسلام:

"ذی القعده" یا "ذوالقعدة الحرام"، یازدهمین ماه از ماه‌های قمری است و جزو ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی القعدة و ذی الحجه) می‌باشد که جنگ در آن حرام است. این ماه به نام "ذوالقعدة" شناخته می‌شود که معنای آن از قعود و نشستن گرفته شده است. به دلیل اینکه اعراب در این ماه از جنگ فرو می‌نشستند، این ماه به این نام شناخته می‌شود.

"ذی القعده" یا "ذوالقعده الحرام"، یازدهمین ماه قمری است که جزو ماه های حرام (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) قرار دارد و در آن جنگ کردن حرام است. همچنین، "ذی القعده" جزو ماه های حج (شوال، ذی القعده و ذی الحجه) نیز محسوب می شود و همراه با دو ماه دیگر، برای بجا آوردن اعمال حج مورد استفاده قرار می گیرند.

 

ذو القعده از قعود و نشستن گرفته شده و از آنجا که اعراب در این ماه از جنگ فرو می نشستند، آن را به این نام نامیده اند.

 

مناسبت های ماه ذی القعده یا ذوالقعده :

روز وقایع

1 ذی القعدة

بنا بر روایات اخراج حضرت آدم (علیه السلام) از بهشت
درگذشت حضرت ابوطالب علیه السلام (به قولی) (۱۰ بعثت)
درگذشت اشعث بن قیس (سال ۴۰ ه.ق)
ولادت حضرت معصومه (سلام الله علیها) (سال ۱۷۳ ه.ق)
درگذشت شریک بن عبدالله نخعی (سال ۱۷۷ ه.ق)
درگذشت حسین نجفی اهری (۲۲ بهمن ۱۳۴۵ش) (سال ۱۳۸۶ ه.ق)

2 ذی القعدة

ولادت سید محمود هاشمی شاهرودی (۱۵ شهریور ۱۳۲۷ش) (سال ه.ق)
درگذشت محمدجواد انصاری همدانی (۸ اردیبهشت ۱۳۳۹ش) (سال ۱۳۷۹ ه.ق)
درگذشت سید حسن طاهری خرم آبادی (۱۶ شهریور ۱۳۹۲ش) (سال ۱۴۳۴ ه.ق)
3 ذی القعدة
درگذشت سید محمد فشارکی (۲۴ اسفند ۱۲۷۷ش) ( سال ۱۳۱۶ ه.ق)
شهادت سید محمد صدر (۳۰ بهمن ۱۳۷۷ش) ( سال ۱۴۱۹ ه.ق)
4 ذی القعدة
درگذشت حضرت خدیجه(سلام الله علیها) (به قولی) (۱۰ بعثت)
درگذشت شیخ حسین لنکرانی (۱۸ خرداد ۱۳۶۸ش) (سال ۱۴۰۹ ه.ق)
5 ذی القعدة
درگذشت سید ابن طاووس (سال ۶۶۴ ه.ق)
تولد سید محمدقُلی موسوی هندی نیشابوری مشهور به علامه کنتوری (سال ۱۱۷۴ یا ۱۱۸۸ ه.ق)
6 ذی القعدة درگذشت ابوالحسن جلوه (۲۰ فروردین ۱۲۷۶ش) (سال ۱۳۱۴ ه.ق)
درگذشت میرزا صادق آقا مجتهد تبریزی (۱۲ اسفند ۱۳۱۱ش)(سال ۱۳۵۱ ه.ق)
شهادت علی قدوسی (۱۴ شهریور ۱۳۶۰ش) (سال ۱۴۰۱ ه.ق)
درگذشت احمد پایانی اردبیلی (۲۶ اسفند ۱۳۷۵ش) (سال ۱۴۱۷ ه.ق)
7 ذی القعدة درگذشت محمد اسماعیل فدایی آستانی (سال ۱۲۶۲ ه.ق)
درگذشت میرزا احمد کفایی (۴ دی ۱۳۵۰ش) (سال ۱۳۹۱ ه.ق)
8 ذی القعدة ولادت سید محمد رضا گلپایگانی (۲۹ اسفند ۱۲۷۷ش) (سال ه.ق)
درگذشت ملا محمد حسین فشارکی (۲۳ بهمن ۱۳۱۳ش)(سال ۱۳۵۳ ه.ق)
ولادت سید محمدسعید حکیم (۱۱ بهمن ۱۳۱۴ش)(سال ۱۳۵۴ ه.ق)
درگذشت میرزا عبدالرحیم سامت (۲۴ بهمن ۱۳۷۸ش)(سال ۱۴۲۰ ه.ق)
9ذی القعدة نامه مسلم بن عقیل به امام حسین(ع) (سال ۶۰ ه.ق)
10 ذی القعدة درگذشت فخرالدین محمد بن حسن بن شهید ثانی (سال ۱۰۳۰ ه.ق)
ولادت محمد مؤمن قمی (۲۲ دی ۱۳۱۶ش) (سال ۱۳۵۶ ه.ق)

درگذشت سید مصطفی خمینی (۱ آبان ۱۳۵۶ش) (سال ۱۳۹۷ ه.ق)

11 ذی القعدة ولادت امام رضا علیه السلام (سال ۱۴۸ ه.ق)
تأسیس سلسله آل بویه (سال ۳۲۱ ه.ق)
ولادت شیخ مفید (سال ۳۳۶ ه.ق)
12 ذی القعدة ولادت محمد تقی آملی (۱۱ مرداد ۱۲۶۶ش) (سال ۱۳۰۴ ه.ق)
درگذشت عبدالجواد ادیب نیشابوری (۲ خرداد ۱۳۰۲ش) (سال ۱۳۴۴ ه.ق)
شهادت سید اسدالله مدنی دومین شهید محراب (۲۰ شهریور ۱۳۶۰ش)(سال ۱۴۰۱ ه.ق)
13 ذی القعدة درگذشت قطب الدین رازی(سال ۷۶۶ ه.ق)
درگذشت میرزا محمد استرآبادی (سال ۱۰۲۸ ه.ق)
درگذشت آقا محمد کفایی (۲۵ دی ۱۳۱۶ش)(سال ۱۳۵۶ ه.ق)
درگذشت شهاب الدین اشراقی (۲۱ شهریور ۱۳۶۰ش) (سال ۱۴۰۱ ه.ق)
14 ذی القعدة ولادت میرزا رضی ذوالنوری (سال ۱۲۹۴ ه.ق)
15 ذی القعدة شهادت محمد تقی برغانی؛ ازجمله اشخاص مشهور به شهید ثالث (۵ آبان ۱۲۲۶ش) (سال۱۲۶۳ ه.ق)
ولادت میرزا محمد حسین نائینی (۱۴ خرداد ۱۲۳۹ش) (سال۱۲۷۶ ه.ق)
ولادت حسنعلی نخودکی اصفهانی (۱۴ اردیبهشت ۱۲۴۲ش) (سال ۱۲۷۹ ه.ق)
16 ذی القعدة درگذشت زین العابدین مازندرانی (۲۳ خرداد ۱۲۷۱ش) (سال ۱۳۰۹ ه.ق)
درگذشت حسین دین محمدی (۲۴ خرداد ۱۳۳۶ش) (سال ۱۳۷۶ ه.ق)
17 ذی القعدة دستگیری امام کاظم(علیه السلام) در مدینه و تبعید به عراق (سال ۱۷۹ ه.ق)
درگذشت شیخ عبدالکریم حائری؛ موسس حوزه علمیه قم (۹ بهمن ۱۳۱۵ش) (سال ۱۳۵۵ ه.ق)
18 ذی القعدة

درگذشت سید ابوالحسن انگجی تبریزی (۲۰ دی ۱۳۱۷ش) (سال ۱۳۵۷ ه.ق)

درگذشت محمد حسین کاشف الغطا (۲۸ تیر ۱۳۳۳ش) (سال ۱۳۷۳ ه.ق)

19 ذی القعدة ولادت حضرت اسحاق (علیه السلام)
درگذشت سید مرتضی حسینی مرعشی (۲۰ فروردین ۱۳۷۵ش)(سال ۱۴۱۶ ه.ق)
20 ذی القعدة -----
21 ذی القعدة

درگذشت سید یونس موسوی نجفی اردبیلی (۱۹ خرداد ۱۳۳۷ش) (سال ۱۳۷۷ ه.ق)

درگذشت ضیاء الدین آملی (۱۹ شهریور ۱۳۶۱ش)(سال ۱۴۰۲ ه.ق)
درگذشت احمد حجتی (۲۹ اسفند ۱۳۷۶ش)(سال ۱۴۱۸ ه.ق)
22 ذی القعدة

پایان تألیف تفسیر مجمع البیان (سال ۵۳۶ ه.ق)

درگذشت ملا محمد علی نوری اصفهانی (سال ۱۲۵۳ ه.ق)
آغاز سلطنت ناصر الدین شاه (سال ۱۲۶۴ ه.ق)
ولادت سید محمد حسن میرجهانی جرقویه اصفهان در (۱۲۷۹ش).(سال ۱۳۱۹ ه.ق)
23 ذی القعدة شهادت امام رضا (علیه السلام) (به روایتی)
وقوع غزوه بنی قریظه (سال ۵ ه.ق)
درگذشت اسماعیل معزی (۱۸ آبان ۱۳۲۳ش) (سال ۱۳۶۳ ه.ق)
درگذشت محمود انصاری قمی (۲۱ اسفند ۱۳۶۳ش) (سال ۱۴۱۹ ه.ق)
24 ذی القعدة حرکت امام رضا (علیه السلام) از مدینه به مرو (سال ۲۰۰ ه.ق)
درگذشت ملا محمد شریف مازندرانی (سال ۱۲۴۶ ه.ق)
درگذشت مظفرالدین شاه پنجمین پادشاه قاجاریه (۱۸ دی ۱۲۸۵ش) (سال ۱۳۲۴ ه.ق)
درگذشت علامه سمنانی (۲۱ دی ۱۳۵۰ش) (سال ۱۳۹۱ ه.ق)
درگذشت حسن کافی (۳۰ بهمن ۱۳۷۹ش) (سال ۱۴۲۱ ه.ق)
25 ذی القعدة روز دحو الارض
طبق برخی از روایات، ولادت حضرت ابراهیم (علیه السلام)
حرکت پیامبر (صلی الله علیه وآله) از مدینه برای حجة الوداع به روایت اهل سنت (سال ۱۰ ه.ق)
تولد شهید سید محمدباقر صدر فقیه و فعال سیاسی در عراق(۱۰ اسفند ۱۳۱۳ش) (سال ۱۳۵۳ه.ق)
درگذشت سید محمد مدرس نجف آبادی (۱۵دی ۱۳۱۸ش) (سال ۱۳۵۸ ه.ق)
درگذشت سید محمد جعفر جزائری (۲۲اسفند ۱۳۷۷ش) (سال ۱۴۱۹ ه.ق)
26 ذی القعدة حرکت پیامبر(صلی الله علیه وآله) از مدینه به سمت مکه برای انجام حجة الوداع آخرین حج زندگی پیامبر(صلی الله علیه وآله) (به روایت شیخ طوسی در کتاب تهذیب الاحکام) (سال ۱۰ ه.ق)
درگذشت حاج اسماعیل دولابی (۹ بهمن ۱۳۸۱ش) (سال ۱۴۲۳ ه.ق)
27 ذی القعدة

-----

28 ذی القعدة

صلح حدیبیه (سال ۶ ه.ق)

درگذشت آقا ضیاء عراقی (۱۶ آذر ۱۳۲۱ش) (سال ۱۳۶۱ ه.ق)
درگذشت سید مرتضی نجومی (۲۵ آبان ۱۳۸۸ش) (سال ۱۴۳۰ ه.ق)
29 ذی القعدة شهادت امام جواد (علیه السلام) (سال ۲۲۰ ه.ق)
ولادت ملا حسین فشارکی (سال ۱۲۶۶ ه.ق)
30 ذی القعدة -----

 

اذکار و اعمال مشترک ماه ذی القعده :

برای این ماه هم مثل دیگر ماههای قمری اعمالی سفارش شده است که اعمال مشترک آن شامل : 

 

• هر روز 100 بار صلوات بر محمد و آل محمد.

• هر روز 360 مرتبه «الحمد لله رب العالمین» 

• هر روز 70 مرتبه استغفرالله، 70 مرتبه اتوب الی الله، 100 مرتبه سبحان الله، 100 بار الحمدلله، 100 مرتبه لا اله الا الله، 100 مرتبه الله اکبر، 100 مرتبه لا اله الا الله الملک الحق المبین، 100 مرتبه لاحول ولاقوة الا بالله. (ارمغان مجلسی، ص 23)

• خواندن نماز جعفر طیار حداقل هفته ای یکبار 

• خواندن نماز شب و نوافل یومیه.

• تلاوت «آیة الکرسی» بعد از هر نماز (مفتاح الفلاح، شیخ بهایی، ص 55)

• صلوات بر محمد و آل محمد هر شب و روز جمعه 1000 بار (ارمغان مجلسی، ص 27)

• خواندن تعقیبات نماز که امام صادق علیه السلام در این باره فرموده است:«التعقیب ابلغ فی طلب الرزق من الضرب فی البلاد؛ تعقیبات، در جلب روزی از مسافرت های تجارتی مؤثرتر است.»  (بحارالانوار، ج 85، ص 315)

• مبادرت بر تسبیح حضرت زهرا علیها السلام که تأکید شده است تسبیح حضرت فاطمه علیها السلام بعد از نماز بدون تکلم و بدون جابه جا کردن پاها انجام شود. (بحارالانوار، ج 85، ص 332)

 

دستور پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم در خصوص ماه ذی القعده

در این ماه، روزی پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم از منزل خارج شدند و فرمودند: «ای مردم! چه كسی می خواهد توبه كند؟» همه پاسخ مثبت دادند. آنگاه فرمود: «غسل كنید، وضو بگیرید و چهار ركعت نماز بخوانید. در هر ركعت یك بار سوره حمد، سه بار سوره اخلاص و یك بار هم سوره فلق و ناس بخوانید. پس از اتمام نماز، 70 مرتبه استغفار كنید و سپس بگویید:

لا حول و لاقوة الا بالله العلی العظیم و بعد از آن، این دعا را بخوانید:

«یا عزیز یا غفار اغفر لی ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین و المؤمنات فانه لا یغفر الذنوب الا انت.» سپس فرمود: «كسی كه این عمل را به جا آورد از آسمان به او ندا می رسد: ای بنده خدا، توبه ات پذیرفته شد و گناهانت بخشوده گشت، كردارت را از سر بگیر...»

 

اعمال و مناسبتهای ماه ذی القعده

خواندن نماز توبه یکی از اعمال ماه ذی القعده

 

نماز یکشنبه ماه ذی القعده

در روز یکشنبه های ماه ذی القعده، غسل کردن و خواندن نماز یکشنبه ماه ذی القعده سفارش شده است.

در ماه ذی القعده عملی وارد شده که فضیلت بسیار دارد که بدین شرح است: در یکی از روزهای یکشنبه این ماه غسل کند و وضو بگیرد و چهار رکعت نماز بگذارد (دو نماز دو رکعتی) و در هر رکعت حمد یک مرتبه و اخلاص سه مرتبه و معوذتین (فلق و ناس) را یک مرتبه بخواند پس از نماز هفتاد مرتبه استغفار کند و استغفار را به ذکر شریف «لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِی الْعَظِیمِ» ختم نماید سپس بگوید «یا عَزیزُ یا غَفَّارُ اغْفِرْلی ذُنُوبی وَ ذُنُوبَ جَمیعِ المُؤمِنینَ وَالْمُؤمِناتِ فَاِنَّهُ لایغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلاَّ اَنْتَ»

 

برای این نماز ثواب زیادی ذکر شده از جمله اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هر که این نماز را بجا آورد: توبه اش مقبول، گناهانش آمرزیده شود، دشمنان او در روز قیامت از او راضی شوند، با ایمان بمیرد، دین و ایمانش از وی گرفته نشود؛ قبرش گشاده و نورانی گردد؛ والدینش از او راضی گردند؛ مغفرت شامل حال والدین او و ذریّه او گردد؛ توسعه رزق پیدا کند؛ ملک الموت با او در وقت مردن مدارا کند؛ به آسانی جان دهد و ... .

 

اعمال شب پانزدهم ذی القعده :

شب عبادت، دعا و استغفار. روایت است که خداوند حاجت سائلان در این شب را برآورده می کند.

 

اعمال روز بیست و سومذی القعده :

زیارت امام رضا(ع)؛ بنا بر روایات، این روز، روز زیارتی مخصوص امام علی بن موسی الرضا(ع) است

 

اعمال روز بیست و پنجم ذی القعده روز دحوالارض :

بیست و پنجمین روز از ماه مبارک ذی القعده سالروز گسترش زمین از زیر خانه کعبه است که به «دحو الارض» مشهور است. نقل شده است که در چنین روزی برای نخستین بار زمین از زیر خانه کعبه به روی آب گسترش یافته است.

 

شب و روز دحو الارض بسیار گرامی است و برای آن اعمال مختلفی ذکر شده و همواره به انجام این اعمال و توجه به این روز مهم سفارش شده است. در کتاب شریف مفاتیح الجنان مرحوم محدث قمی برای این شب چنین نوشته است؛

 

«از حسن بن علی وَشّاء روایت شده که گفته: من کودک بودم که با پدرم در شب بیست وپنجم ماه ذوالقعده، در خدمت حضرت رضا(علیه السلام) شام خوردیم، حضرت فرمود: امشب حضرت ابراهیم و حضرت عیسی متولّد شده اند و زمین از زیر کعبه پهن شده، پس هرکه روزش را روزه بدارد، چنان است که شصت ماه روزه داشته باشد.»

 

• روزه. 

• غسل. 

• نماز: دو ركعت است كه در هر ركعت، یك بار سوره حمد و پنج مرتبه سوره شمس خوانده شود. پس از سلام نماز بگوید: «لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِی الْعَظِیمِ» آنگاه این دعا را بخواند:

یا مُقِیلَ الْعَثَرَاتِ أَقِلْنِی عَثْرَتِی یا مُجِیبَ الدَّعَوَاتِ أَجِبْ دَعْوَتِی یا سَامِعَ الْأَصْوَاتِ اسْمَعْ صَوْتِی وَ ارْحَمْنِی وَ تَجَاوَزْ عَنْ سَیئَاتِی وَ مَا عِنْدِی یا ذَا الْجَلالِ وَ الْإِکرامِ یا ارحم الراحمین.

• دعا؛ خواندن دعاهای وارد شده در مفاتیح الجنان. (خواندن دعای: اللَّهُمَّ دَاحِی الْکعْبَهِ)

• زیارت ثامن الحجج (امام رضا) علیه السلام.

بعضی از علما زیارت این روز را مستحب دانسته اند.

* نقل شده است كه در این روز حضرت حجت بن الحسن العسكری(عجل الله تعالی فرجه الشریف) قیام خواهد كرد.)

 

گردآوری: بخش مذهبی بیتوته

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------