خصوصیات و شرایط محیط رشد درخت پوتریا کایمیتوپوتریا کایمیتو,میوه پوتریا کایمیتو,درخت پوتریا کایمیتو

درخت پوتریا کایمیتو

 

پوتریا کایمیتو

نام علمی پوتریا کایمیتو: POUTERIA CAIMITO

خانواده گیاه پوتریا کایمیتوSAPOTACEAE  - ساپوتاسه

پوتریا کایمیتو بومی منطقه: آمریکای جنوبی

نام های دیگر گیاه پوتریا کایمیتو: yellow star apple, caimito, camio

 

شرایط زیست محیطی برای رشد پوتریا کایمیتو
- خاک محیط کشت پوتریا کایمیتو: خاک های مرطوب و حاصلخیز    

- دمای ایده آل محیط برای رشد پوتریا کایمیتو: نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری    

- آبیاری و رطوبت: کمی مرطوب

- نور محیط: نور زیاد   

 

میوه پوتریا کایمیتو,پوتریا کایمیتو,درخت پوتریا کایمیتو

درخت پوتریا کایمیتو برای رشد به خاک های مرطوب و حاصلخیز نیاز دارد  

 

خصوصیات گیاهشناسی درخت پوتریا کایمیتو:
"پوتریا کایمیتو" درختی است با تاج هرمی یا گرد که حدود 10 متر نیز طول خواهد داشت که در برخی نواحی به 35 متر نیز می رسد. چوب و پوست گیاه پوتریا کایمیتو دارای شیرابه ای به رنگ سفید یا مایل به قرمز است. برگ های پوتریا کایمیتو با آرایش متناوب و دارای اندازه های متفاوتی است.

 

برگ های درخت پوتریا کایمیتو تخم مرغی – کشیده، واژتخم مرغی یا بیضوی شکل، به طول 10 تا 20 سانتیمتر و عرض 3 تا 6 سانتیمتر، با نوکی تیز و کوتاه بوده و نیز صاف یا در برخی مواقع دارای کرک های پراکنده هستند. گل های پوتریا کایمیتو به صورت منفرد یا در گروه های 2 تا 5 تایی در کنار برگ ها تشکیل می شوند. این گل ها دارای 4 تا 5 لوب، به رنگ سفید یا مایل به سبز و به طول 4 تا 8 میلیمتر هستند.

 

پوتریا کایمیتو,ارزش غذایی پوتریا کایمیتو,میوه پوتریا کایمیتو

میوه های بالغ پوتریا کایمیتو به رنگ زرد کمرنگ و معطر هستند

 

میوه های پوتریا کایمیتو دارای کرک (در مرحله نابالغی) و تخم مرغی شکل، بیضوی یا گرد به طول 4 تا 10 سانتیمتر هستند. اینه میوه ها در برخی موارد دارای یک نوک تیز می باشند. میوه های بالغ پوتریا کایمیتو به رنگ زرد کمرنگ، معطر، با گوشتی سفیدرنگ، دارای موسیلاژ، نیمه شفاف، شیرین و دارای 1 تا 4 بذر دوکی شکل می باشند. واریته های مختلف گیاه پوتریا کایمیتو دارای میوه هایی با اندازه و کیفیت متفاوت هستند.

 

شرایط محیط رشد درخت پوتریا کایمیتو:
گیاه پوتریا کایمیتو مخصوص نواحی گرمسیری یا نیمه گرمسیری است که در نواحی گرم و مرطوب، بهترین رشد را دارد. درخت پوتریا کایمیتو در پرو در ارتفاعات بیش از 650 متر و در کلمبیا در ارتفاعات بالاتر از 1900 متر نیز رشد می کند. درخت پوتریا کایمیتو مناسب خاک های مرطوب و حاصلخیز است. کشت گیاهان پوتریا کایمیتو در خاک های آهکی سبب کلروز برگ های آن می شود. در اکوادور، میوه های پوتریا کایمیتو طی ماه های مارس و آوریل تشکیل می شوند. پس از آن در فروشگاه های برزیل از سپتامبر تا آوریل به فروش می رسند. میوه های پوتریا کایمیتو در فلوریدا، در اکتبر به بلوغ می رسند

 

پوتریا کایمیتو,میوه پوتریا کایمیتو,درخت پوتریا کایمیتو

درخت پوتریا کایمیتو

 

پوتریا کایمیتو

نام علمی پوتریا کایمیتو: POUTERIA CAIMITO

خانواده گیاه پوتریا کایمیتوSAPOTACEAE  - ساپوتاسه

پوتریا کایمیتو بومی منطقه: آمریکای جنوبی

نام های دیگر گیاه پوتریا کایمیتو: yellow star apple, caimito, camio

 

شرایط زیست محیطی برای رشد پوتریا کایمیتو
- خاک محیط کشت پوتریا کایمیتو: خاک های مرطوب و حاصلخیز    

- دمای ایده آل محیط برای رشد پوتریا کایمیتو: نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری    

- آبیاری و رطوبت: کمی مرطوب

- نور محیط: نور زیاد   

 

میوه پوتریا کایمیتو,پوتریا کایمیتو,درخت پوتریا کایمیتو

درخت پوتریا کایمیتو برای رشد به خاک های مرطوب و حاصلخیز نیاز دارد  

 

خصوصیات گیاهشناسی درخت پوتریا کایمیتو:
"پوتریا کایمیتو" درختی است با تاج هرمی یا گرد که حدود 10 متر نیز طول خواهد داشت که در برخی نواحی به 35 متر نیز می رسد. چوب و پوست گیاه پوتریا کایمیتو دارای شیرابه ای به رنگ سفید یا مایل به قرمز است. برگ های پوتریا کایمیتو با آرایش متناوب و دارای اندازه های متفاوتی است.

 

برگ های درخت پوتریا کایمیتو تخم مرغی – کشیده، واژتخم مرغی یا بیضوی شکل، به طول 10 تا 20 سانتیمتر و عرض 3 تا 6 سانتیمتر، با نوکی تیز و کوتاه بوده و نیز صاف یا در برخی مواقع دارای کرک های پراکنده هستند. گل های پوتریا کایمیتو به صورت منفرد یا در گروه های 2 تا 5 تایی در کنار برگ ها تشکیل می شوند. این گل ها دارای 4 تا 5 لوب، به رنگ سفید یا مایل به سبز و به طول 4 تا 8 میلیمتر هستند.

 

 

پوتریا کایمیتو,ارزش غذایی پوتریا کایمیتو,میوه پوتریا کایمیتو

میوه های بالغ پوتریا کایمیتو به رنگ زرد کمرنگ و معطر هستند

 

میوه های پوتریا کایمیتو دارای کرک (در مرحله نابالغی) و تخم مرغی شکل، بیضوی یا گرد به طول 4 تا 10 سانتیمتر هستند. اینه میوه ها در برخی موارد دارای یک نوک تیز می باشند. میوه های بالغ پوتریا کایمیتو به رنگ زرد کمرنگ، معطر، با گوشتی سفیدرنگ، دارای موسیلاژ، نیمه شفاف، شیرین و دارای 1 تا 4 بذر دوکی شکل می باشند. واریته های مختلف گیاه پوتریا کایمیتو دارای میوه هایی با اندازه و کیفیت متفاوت هستند.

 

شرایط محیط رشد درخت پوتریا کایمیتو:
گیاه پوتریا کایمیتو مخصوص نواحی گرمسیری یا نیمه گرمسیری است که در نواحی گرم و مرطوب، بهترین رشد را دارد. درخت پوتریا کایمیتو در پرو در ارتفاعات بیش از 650 متر و در کلمبیا در ارتفاعات بالاتر از 1900 متر نیز رشد می کند. درخت پوتریا کایمیتو مناسب خاک های مرطوب و حاصلخیز است. کشت گیاهان پوتریا کایمیتو در خاک های آهکی سبب کلروز برگ های آن می شود. در اکوادور، میوه های پوتریا کایمیتو طی ماه های مارس و آوریل تشکیل می شوند. پس از آن در فروشگاه های برزیل از سپتامبر تا آوریل به فروش می رسند. میوه های پوتریا کایمیتو در فلوریدا، در اکتبر به بلوغ می رسند

 

پوتریا کایمیتو,میوه پوتریا کایمیتو,میوه پوتریا کایمیتو

میوه پوتریا کایمیتو دارای آمینواسیدهایی نظیر لیزین، متیونین و تریپتوفان است

 

پوتریا کایمیتو و ارزش غذایی آن:

هر 100 گرم از میوه های گیاه پوتریا کایمیتو حاوی 95 کالری انرژی، 74.1 گرم آب، 2.1 گرم پروتئین، 1.1 گرم لیپید، 22 گرم چربی، 3 گرم فیبر، 0.7 گرم خاکستر، 96 میلیگرم کلسیم، 45 میلیگرم فسفر، 1.8 میلیگرم آهن، 0.2 میلیگرم ویتامین ب1، 0.2 میلیگرم ویتامین ب2، 3.4 میلیگرم نیاسین و 49 میلیگرم اسکوربیک اسید می باشد. همچنین میوه پوتریا کایمیتو دارای آمینواسیدهایی نظیر 316 میلیگرم لیزین، 178 میلیگرم متیونین، 219 میلی گرم ترونین و 57 میلی گرم تریپتوفان در هر گرم نیتروژن است.

 

تکثیر پوتریا کایمیتو:
در برزیل، بذرهای پوتریا کایمیتو ابتدا شسته شده و سپس در سایه خشک شده و سپس کشت می شوند. بذرها در عمق حدود 5 سانتیمتری کشت خواهند شد. این بذرها پس از 15 تا 20 روز جوانه خواهند زد. نهال های بذری پس از گذشت حدود 2 هفته به ارتفاع 10 سانتیمتر می رسند. فاصله کشت نهال های بذری 6 متر در 5 متر است. یک سال پس از کشت نهال های بذری پوتریا کایمیتو، شاخه های اضافی را هرس می کنند. میوه دهی گیاهان جدید پوتریا کایمیتو پس از سه سال صورت می گیرد.

منبع : nargil.ir

 

پوتریا کایمیتو,میوه پوتریا کایمیتو,میوه پوتریا کایمیتو

میوه پوتریا کایمیتو دارای آمینواسیدهایی نظیر لیزین، متیونین و تریپتوفان است

 

پوتریا کایمیتو و ارزش غذایی آن:

هر 100 گرم از میوه های گیاه پوتریا کایمیتو حاوی 95 کالری انرژی، 74.1 گرم آب، 2.1 گرم پروتئین، 1.1 گرم لیپید، 22 گرم چربی، 3 گرم فیبر، 0.7 گرم خاکستر، 96 میلیگرم کلسیم، 45 میلیگرم فسفر، 1.8 میلیگرم آهن، 0.2 میلیگرم ویتامین ب1، 0.2 میلیگرم ویتامین ب2، 3.4 میلیگرم نیاسین و 49 میلیگرم اسکوربیک اسید می باشد. همچنین میوه پوتریا کایمیتو دارای آمینواسیدهایی نظیر 316 میلیگرم لیزین، 178 میلیگرم متیونین، 219 میلی گرم ترونین و 57 میلی گرم تریپتوفان در هر گرم نیتروژن است.

 

تکثیر پوتریا کایمیتو:
در برزیل، بذرهای پوتریا کایمیتو ابتدا شسته شده و سپس در سایه خشک شده و سپس کشت می شوند. بذرها در عمق حدود 5 سانتیمتری کشت خواهند شد. این بذرها پس از 15 تا 20 روز جوانه خواهند زد. نهال های بذری پس از گذشت حدود 2 هفته به ارتفاع 10 سانتیمتر می رسند. فاصله کشت نهال های بذری 6 متر در 5 متر است. یک سال پس از کشت نهال های بذری پوتریا کایمیتو، شاخه های اضافی را هرس می کنند. میوه دهی گیاهان جدید پوتریا کایمیتو پس از سه سال صورت می گیرد.

منبع : nargil.ir

کالا ها و خدمات منتخب

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

   X لرنیتو

   Makan Inc.| All Rights Reserved - © 2013 - 2023