آیا‭ ‬‬شرایط‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬نگهداری‭ ‬از‭ ‬حیوانات خانگی‭ ‬را‭ ‬دارید؟ 

شیوه نگهداری از حیوانات,اصول نگهداری از حیوانات

سعی‭ ‬کنیم‭ ‬مهربانی‭ ‬با‭ ‬حیوانات خانگی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سنین‭ ‬پایین‭ ‬به‭ ‬فرزندانمان‭ ‬آموزش‭ ‬دهیم

 

در‭ ‬این‭ ‬مطلب‭ ‬با‭ ‬مواردی ‬آشنا‭ ‬خواهید‭ ‬شد که بیان کننده این است که آیا شرایط لازم برای نگهداری از حیوانات خانگی را دارید یانه؟

آیا‭ ‬تهیه‭ ‬حیوانات خانگی‭ ‬الزامی‭ ‬است؟‭ ‬حمایت‭ ‬حیواناتی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬ما‭ ‬نیاز‭ ‬دارند‭.‬ با‭ ‬ترسمان‭ ‬از‭ ‬حیوانات خانگی‭ ‬چه‭ ‬کار‭ ‬کنیم؟‭ ‬چگونه‭ ‬حیوان‭ ‬آزاری‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬کودکی‭ ‬ریشه‭ ‬کن‭ ‬کنیم؟‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬حیوانات‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انقراض‭.‬

 

آیا‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬زمره‭ ‬افرادی‭ ‬هستید‭ ‬که‭ ‬دچار‭ ‬آلرژی‭ ‬هستند؟‭ ‬یا‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬بپرسید‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬شما‭ ‬امکان‭ ‬و‭ ‬وقت‭ ‬نگهداری‭ ‬از‭ ‬حیوان‭ ‬خانگی‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬را‭ ‬دارید‭ ‬یا‭ ‬خیر؟‭ ‬آیا‭ ‬می‌توانید‭ ‬ماهیانه‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬معینی‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬موجودات‭ ‬دوست‭ ‬داشتنی‭ ‬هزینه‭ ‬کنید‭ ‬یا‭ ‬خیر؟

 

اگر‭ ‬شرایط‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬دارید‭ ‬که‭ ‬بسیار‭ ‬عالیست‭ ‬و‭ ‬شما‭ ‬می توانید‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬یک‭ ‬موجود‭ ‬کوچولوی‭ ‬زیبا‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬خود‭ ‬نگهداری‭ ‬کنید‭ ‬ولی‭ ‬اگر‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬را‭ ‬ندارید‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬شما‭ ‬چند‭ ‬پیشنهاد‭ ‬جالب‭ ‬داریم‭: ‬

 

اول‭ ‬آن که‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬مراکز‭ ‬امکان‭ ‬لمس‭ ‬حیوانات‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬شما‭ ‬فراهم‭ ‬کرده اند‭ ‬و‭ ‬شما‭ ‬می توانید‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬حیوانات‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مراکز‭ ‬لمس‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬ساعاتی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬باشید. ‬دوم‭ ‬آنکه‭ ‬می‌توانید‭ ‬به‭ ‬حیواناتی‭ ‬که‭ ‬احتیاج‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬شما‭ ‬دارند‭ ‬کمک‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬حمایت‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬خالی‭ ‬از‭ ‬لطف‭ ‬نیست. ‬شما‭ ‬می‌توانید‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬مراکز‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬حیوانات‭ ‬مراجعه‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬آنها‭ ‬خوراک،‭ ‬لوازم‭ ‬و‭ ...‬تهیه‭ ‬کنید. ‬

 

با‭ ‬ترس‭ ‬خودمان‭ ‬از‭ ‬حیوانات خانگی‭ ‬چه‭ ‬کنیم؟

در‭ ‬مرحله‭ ‬نخست‭ ‬باید‭ ‬بدانیم‭ ‬ترس‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬وجود‭ ‬همه‭ ‬موجودات‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬وقتی‭ ‬از‭ ‬تعادل‭ ‬خارج‭ ‬شود‭ ‬در‭ ‬وهله‭ ‬اول‭ ‬باعث‭ ‬آسیب‭ ‬رساندن‭ ‬به‭ ‬خودمان‭ ‬می‌شود‭. ‬شما‭ ‬باید‭ ‬بدانید‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬شما‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬زدن‭ ‬به‭ ‬حیوانات‭ ‬بی‭ ‬خطر‭ ‬می ترسید‭ ‬این‭ ‬ترس‭ ‬به‭ ‬احتمال‭ ‬زیاد‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬به‭ ‬فرزندان‭ ‬شما‭ ‬نیز‭ ‬منتقل‭ ‬می‌شود،‭ ‬شما‭ ‬برای‭ ‬رفع‭ ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬می‌توانید‭ ‬به‭ ‬روانشناسان‭ ‬مجرب‭ ‬مراجعه‭ ‬بفرمایید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬روش ها‭ ‬و‭ ‬آموزش ها‭ ‬بر‭ ‬ترس‭ ‬خود‭ ‬غلبه‭ ‬کنید‭.‬

 

یکی‭ ‬از‭ ‬نخستین‭ ‬نشانه‌های‭ ‬فرهنگ‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬پایین‭ ‬یک‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬از‭ ‬رفتار‭ ‬و‭ ‬احساسات‭ ‬حیوانات خانگی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬افراد‭ ‬آن‭ ‬جامعه‭ ‬متوجه‭ ‬شد. سعی‭ ‬کنیم‭ ‬مهربانی‭ ‬با‭ ‬حیوانات خانگی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سنین‭ ‬پایین‭ ‬به‭ ‬فرزندانمان‭ ‬آموزش‭ ‬دهیم‭.‬ نگهداری‭ ‬بد‭ ‬از‭ ‬حیوانات خانگی‭ ‬نیز‭ ‬نوعی‭ ‬حیوان‭ ‬آزاری‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭.‬

 

نکته‌ای‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جا‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬حیوان‭ ‬آزاری‭ ‬تنها‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬حیوانات‭ ‬خیابانی‭ ‬نیست‭. ‬نگهداری‭ ‬از‭ ‬حیوانات‭ ‬تحت‭ ‬انقراض‭ ‬نیز‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬تعاریف‭ ‬حیوان‭ ‬آزاری‭ ‬است. ‬همان‌طور‭ ‬که‭ ‬می‌دانیم‭ ‬حیوانات‭ ‬خانگی،‭ ‬حیواناتی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اسارت‭ ‬تولید‭ ‬مثل‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬دامپزشکان‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬ویزیت‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ضمن‭ ‬طول‭ ‬عمر‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬منزل‭ ‬می باشد‭ ‬پس‭ ‬حتما‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬تهیه‭ ‬هر‭ ‬نوع‭ ‬حیوان‭ ‬خانگی‭ ‬از‭ ‬تحت‭ ‬حفاظت‭ ‬نبودن‭ ‬آن‭ ‬مطمئن‭ ‬شوید‭ ‬زیرا‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬حیوان‭ ‬آزاری‭ ‬خارج‭ ‬کردن‭ ‬یک‭ ‬موجود‭ ‬زنده‭ ‬از‭ ‬زیستگاه‭ ‬طبیعی اش‭ ‬و‭ ‬برهم‭ ‬زدن‭ ‬تعادل‭ ‬محیط‭ ‬زیست‭ ‬می‭ ‬باشد‭.‬

 

سخن‭ ‬یک‭ ‬کوچولو‭ ‬با‭ ‬شمایی که حیوان خانگی دارید

وقتی‭ ‬این‭ ‬مقاله‭ ‬را‭ ‬صبح‭ ‬خواندم‭ ‬متوجه‭ ‬شدم‭ ‬من هم‭ ‬به‭ ‬نوبه‭ ‬خود‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دوستانی‭ ‬که‭ ‬تحت‭ ‬انقراض‭ ‬هست‭ ‬را‭ ‬به شما‭ ‬معرفی‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬خواهش‭ ‬می‌کنم‭ ‬این‭ ‬مطالب‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بقیه‭ ‬دوستانتان‭ ‬هم‭ ‬بگویید‭.‬

می دانید‭ ‬خیلی‭ ‬از‭ ‬گونه های‭ ‬مختلف‭ ‬حیوانات‭ ‬بومی‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬ندارند‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬کم‭ ‬توجهی‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬دیگر‭ ‬نداریم؟!

 

مثلا‭ ‬همین‭ ‬سنجاب‭ ‬ایرانی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬خیلی‭ ‬جاها‭ ‬می فروشند‭ ‬تحت‭ ‬حفاظت هست‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬بدون‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬بدانیم‭ ‬این‭ ‬حیوانات‭ ‬را‭ ‬می خریم‭ ‬و‭ ‬سنجاب‭ ‬بیچاره‭ ‬هم‭ ‬تا‭ ‬آخر‭ ‬عمرش‭ ‬حس‭ ‬اسارت‭ ‬و‭ ‬عذاب‭ ‬کشیدن‭ ‬دارد. اگر‭ ‬قصد‭ ‬خرید‭ ‬سنجاب‭ ‬دارید‭ ‬دست‭ ‬نگهدارید‭ ‬و‭ ‬بدانید‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬داخل‭ ‬جنگل‭ ‬راحت‭ ‬و‭ ‬خوشحالیم‭ ‬بگذارید‭ ‬تا‭ ‬آخر‭ ‬عمرمان‭ ‬خوشبخت‭ ‬با‭ ‬خانوادمان‭ ‬زندگی‭ ‬کنیم‭.‬

 

منبع : worldpets.irچند دقیقه با دانستنی ها

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------