احياي قلبي - تنفسي بلد هستيد؟احياي قلبي - تنفسي بلد هستيد؟
 احياي قلبي- تنفسي بلد هستيد؟ احتمالا بلد نيستيد اما يادتان باشد كه اگر اين كار را بلد باشيد شايد بتوانيد جان يكي از نزديكان و آشنايان‌تان را نجات دهيد. اين مطلب را بخوانيد و سعي كنيد در مورد احياي قلبي- تنفسي يا CPR اطلاعات‌تان را تكميل كنيد.


چطور ماساژ بدهيد
براساس دستورالعمل جديد سازمان بهداشت جهاني درصورتي كه فردي دچار ايست قلبي شد، فرياد بزنيد تا فرد ديگري با اورژانس تماس بگيرد، در همان زمان با حركات سريع، فشاري به قفسه سينه فرد وارد كنيد تا زماني كه كمك‌هاي اوليه و تكنيسين‌هاي اورژانس به محل وارد شوند.

بهترين شيوه انجام ماساژ قلبي اين است كه دو دست‌تان را روي هم بگذاريد و انگشتان‌تان را به هم بپيچانيد و آنها را روي قفسه سينه در ناحيه  قلب بگذاريد و دست‌ها را سريع و قوي به سمت پايين فشار دهيد. با هربار فشار دادن بايد بتوانيد حدود 4سانتي‌متر قفسه سينه را به سمت پايين ببريد. در هر دقيقه هم بايد حدود 100بار قلب را ماساژ دهيد. در فاصله هر ماساژ بايد اجازه بدهيد قفسه سينه كمي بالا بيايد تا قلب و ريه‌ها امكان پر شدن را داشته باشند.

 

احياي قلب,احياي قلبي تنفسی,ماساژ قلبی

 

يادتان باشد در جوانان و افراد بالغ مي‌توانيد از شيوه ماساژ قلبي به تنهايي استفاده كنيد اما اگر ايست قلبي فرد را نديده‌ايد و فرد مقابل چشم شما دچار ايست قلبي نشده و فكر مي‌كنيد ممكن است چند دقيقه از ايست قلبي‌اش گذشته باشد بايد به او تنفس دهان به دهان هم بدهيد. در مورد نوزادان و كودكان هم بهتر است ماساژ قلبي و تنفس دهان به دهان با هم انجام شود.

افراد غرق شده و آنهايي كه به دليل مسموميت دارويي دچار ايست قلبي شده‌اند و افرادي كه اوردوز كرده‌اند بايد هم ماساژ قلبي و هم تنفس دهان به دهان دريافت كنند.


حتی ماساژ قلبی به تنهایی هم کافی است
طبيعي است كه وقتي در چندقدمي شما كسي به زمين بيفتد هول شويد و ندانيد چه كاري بايد انجام دهيد و حتي اگر احياي قلبي هم بلد باشيد نتوانيد آن را انجام دهيد.  ممكن است حتي به خاطر ترس و اضطراب يادتان برود كه CPR چگونه است و اول بايد چه كاري انجام دهيد.
 براي همين است كه آمار نشان مي‌دهد در بيشتر از 50درصد موارد افرادي كه فردي در نزديكي آنها دچار حادثه مي‌شود و به زمين مي‌افتد تنها با اورژانس تماس مي‌گيرند اما يك علت مهم در اين ميان هم  اين است كه بسياري از افراد نمي‌خواهند تنفس دهان به دهان براي يك فرد غريبه انجام دهند.


ترس از انتقال بيماري‌ها و حالت چندش دليل اجتناب بسياري از انجام CPR است و همين باعث مي‌شود حتي انجام ماساژ قلبي كه مي‌تواند جان افراد زيادي را نجات دهد هم انجام نشود.به همه اين دلايل،گروهي از كارشناسان تصميم گرفتند بررسي كنند در انجام عمليات احياي قلبي- تنفسي اصلا تنفس دهان به دهان لازم است يا نه؟


هر يك دقيقه حياتي است
براساس آمار تنها در ايالات‌متحده روزانه هزار نفر به دليل ايست قلبي فوت مي‌كنند. در كل حدود 400هزار مورد ايست قلبي در سال درخارج از بيمارستان‌ها اتفاق مي‌افتد كه از اين تعداد 88درصد در خانه‌هاست و براي همين آشنا بودن با CPR مي‌تواند جان نزديكان شما را نجات دهد.البته ايست قلبي با حمله قلبي متفاوت است. فرد دچار ايست قلبي ناگهان به زمين مي‌افتد و به تكان دادن و تحريك دردناك جواب نمي‌دهد و تنفس عادي‌اش قطع مي‌شود.

 

ايست قلبي زماني اتفاق مي‌افتد كه جريان الكتريكي قلب دچار مشكل ‌شود كه درنتيجه آن ضربان قلب هم دچار مشكل مي‌شود و اين‌گونه نمي‌تواند خون را پمپ كند. تنها پس از 4 دقيقه از بروز مشكل قدرت مغز براي در امان ماندن از كاهش اكسيژن به شدت كاهش مي‌يابد. حدود 95درصد از افراد دچار ايست قلبي قبل از رسيدن به بيمارستان فوت مي‌كنند. يادتان باشد از لحظه بروز ايست قلبي، هر دقيقه‌اي كه احياي قلبي- تنفسي ديرتر شروع شود، شانس زنده ماندن فرد بين 7 تا 10 درصد كاهش مي‌يابد.


خيلي نگران  اكسيژن نباشيد
اما محققاني كه اين مطالعه را انجام داده‌اند مي‌گويند زماني كه فردي به دليل مشكل قلبي- دچار ايست قلبي مي‌شود به طور معمول مقداري اكسيژن در ريه‌هاي اوست كه براي عملكرد چند دقيقه قلب و مغز او كافي است و در اين زمان مهم است كه خون به ارگان‌هاي حياتي وی برسد اين كار با ماساژ قلبي انجام مي‌شود درضمن اين محققان مي‌گويند بسياري از افراد وقتي دچار ايست قلبي مي‌شوند سعي مي‌كنند نفس بكشند و اين‌گونه اكسيژن بيشتري را وارد ريه‌هاي خود مي‌كنند. در نتيجه شايد نبايد خيلي نگران اكسيژن باشيد و بايد ابتدا به ماساژ قلبي فكر كنيد و سعي كنيد با ماساژ قلبي و فشار به سينه، قلب را به پمپاژ خون واداريد.


شايد ماساژ قلبي  به تنهايي كافي باشد
طي انجام 2 مطالعه جداگانه در سال‌هاي 2010 و 2012 كه نتايج آن در نشريه پزشكي نيوانگلند به چاپ رسيده، پژوهشگران مدعي شده‌اند ماساژ قلبي يا فشار به ناحيه سينه فرد دچار ايست قلبي شده مي‌تواند به اندازه انجام يك احياي قلبي كامل CPR مفيد باشد.
در اين مطالعات كه يكي از آنها در لندن و ديگري در سوئد انجام شده نشان داده شده است كه درصد بيشتري از كساني كه پس از ايست قلبي ماساژ قلبي گرفته‌اند (به نسبت آنهايي كه CPR كامل دريافت كردند) با عملكرد مغزي مناسب و حال عمومي خوب، پس از معالجه، بيمارستان را ترك كردند.

 

آمار كمك پايين است
در سال‌هاي اخير آموزش احياي قلبي- عروقي تنفسي و كمك اورژانس يا همان CPR در بسياري از نقاط جهان اجباري شده است و حالا در مدارس و دانشگاه‌ها چگونگي كمك‌هاي اوليه به فردي كه دچار ايست قلبي شده است آموزش داده مي‌شود اما نكته جالب در اين ميان اين است كه هنوز بسياري از افرادي كه در جايي غير از بيمارستان‌ها دچار ايست قلبي مي‌شوند كمك‌هاي اوليه و احياي قلبي- عروقي را دريافت نمي‌كنند.

در واقع آمار نشان مي‌دهد در اروپا تنها يك‌سوم افرادي كه دچار ايست قلبي مي‌شوند توسط مردم عادي احياي قلبي- عروقي مي‌شوند و در ايالات‌متحده اين رقم تنها يك‌چهارم است.  باوجود اينكه تمام مردم قوانين CPR را مي‌دانند، پس چرا آمار كمك به افراد دچار ايست قلبي تا اين حد پايين است؟


در اين موارد بايد تنفس دهان به دهان بدهيد
براساس دستورالعمل جديد انجمن جهاني مراقبت‌هاي قلبي در مورد افرادي كه نياز به ماساژ قلبي و تنفس دهان به دهان همزمان دارند شما بايد سعي كنيد كه ريتم 100 ماساژ قلبي در دقيقه را داشته باشيد و پس از هر 30 بار ماساژ، 2بار تنفس دهان به دهان را انجام دهيد كه هركدام يك ثانيه به طول بينجامد و سپس دوباره ماساژ را براي 30بار ديگر تكرار كنيد و...
براي تنفس دهان به دهان سر فرد ايست قلبي كرده را به پشت برگردانيد تا راه هوايي باز شود. سپس دماغ فرد را با دست ببنديد و دهان‌تان را روي دهان فرد بگذاريد و با فشار هواي داخل ريه‌هاي‌تان را به دهان او بفرستيد، درصورتي كه كارتان را درست انجام دهيد بايد شاهد بالا آمدن قفسه سينه فرد به دليل ورود هوا به ريه‌هاي او باشيد.


- مـراحل انجـام CPR ( احیای قلبی - تنفسی) :
در صورتي كه تنفس طبيعي وجود نداشت سر را به سمت عقب خم كنيد سپس دو تنفس دهان به دهان بدهيد و ماساژ قلبي را ادامه بدهيد.


چطور تنفس مصنوعي بدهيم؟
برای انجام تنفس مصنوعی ابتدا نفس عمیق کشیده سپس با اطمینان از باز بودن راه هوایی با عقب کشیدن چانه مصدوم (ممکن است گشتن دهان و حلق مصدوم با انگشت ضروری باشد)دهان را روی دهان یا بینی مصدوم گذاشته و هوا را وارد ریه مصدوم می‌کنیم. معیار کافی بودن میزان ورود هوا، دیدن حرکت قفسه سینه است. پس از دادن هر نفس دهان را از روی دهان مصدوم برداشته و مجددا با يك دم عميق براي دادن تنفس عمیق آماده می‌شویم. در زمان نفس کشیدن بهتر است صورت را به سمت سینه مصدوم برگردانیم تا هم از هوای خروجی از ریه مصدوم تنفس نکنیم هم خارج شدن هوا را ببینیم و احساس کنیم. تنفس مصنوعی تنها دوبار داده می‌شود و پس از آن ماساژ شروع می‌شود.

 

احياي قلب,احياي قلبي تنفسی,ماساژ قلبی

 

راه هوايي را باز كنيد تا مانعي در سر راه تنفس نباشد ببينيد آيا قفسه سينه بالا و پايين مي رود يا نه؟


30 ماساژ در 20 ثانيه
ماساژ قلبی که درواقع فشردن قلب مصدوم برای پمپاژ مصنوعی قلب است توسط فشار دادن قفسه سینه انجام می‌گیرد. برای این کار کف یک دست را در ناحیه وسط سینه قرار داده و دست دیگر را روی آن می‌گذاریم. به صورت عمودی به قفسه سینه فشار وارد می‌کنیم تا در حد 3 تا 5 سانتی‌متر جابه‌جا شود. تعداد ماساژ قلبی در هر سیکل 30 عدد است که باید در بازه زمانی حدود 20 ثانیه انجام شود. بعد از این 30 عدد ماساژ 2 تنفس مصنوعی به روشی که شرح داده شد انجام می‌گیرد.

 

احياي قلب,احياي قلبي تنفسی,ماساژ قلبی

 

روي استخوان جناغ سينه كمي به سمت چپ را با كمك هر دو دست به سمت پايين فشار دهيد.بايد هر دقيقه 100 بار حدود 4 سانتي متر قفسه سينه را به سمت پايين فشار دهيد تا قلب خون را به اندام ها برساند.


نگران شكستن دنده‌ها نباشيد
در حین عملیات CPR گاهی اتفاقاتی رخ می‌دهد که دانستن آنها ضروی است:

 

 

احياي قلب,احياي قلبي تنفسی,ماساژ قلبی

 

1- از جمله این اتفاقات احتمال شکسته شدن دنده‌های مصدوم است. استخوان‌های بدن بدون حمایت ماهیچه‌ها بسیار ضعیف هستند و همین عامل باعث می‌شود بر اثر فشارهای دست حين احياي قلبي -تنفسي گاهي دنده‌ها بشکنند. احتمال شکسته شدن دنده‌ها بر اثر پمپاژ تا حدی به واسطه تمرین زیاد فشردن صحیح قابل کاهش است اما به صورت صددرصد قابل از بین بردن نیست.

اگر در طول عملیات صدای شکسته شدن دنده‌ها به گوش رسید نباید کار را متوقف کنید. صرفا احتمال بدهید که فشار دست شما زیاد است یا راستای فشار دقیقا عمود نیست. این 2 را بررسی کنید و به کار خود ادامه دهید.


2- اتفاق دیگری که شایع است ورود هوای تنفس دهنده به معده است. در این حالت شکم مصدوم ورم کرده و بعضا فشار شکم باعث خروج محتویات معده می‌شود. در صورت بروز این اتفاق به سرعت مصدوم را به پهلو چرخانده تا محتویات وارد شش‌ها نشود. سپس با انگشت یا دستمال دهان و حلق را پاک کرده و عملیات دوباره آغاز می‌شود.

منبع : مجله سیب سبز

bartarinha.ir

کالا ها و خدمات منتخب

    تازه ترین مطالب سلامت(بیماری ها، پیشگیری، داروها، تغذیه، پزشکی آنلاین و...)

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------