شروط ضمن عقد را جدی بگیردشروط ضمن عقد, شروط ضمن عقد چیست, شرایط ضمن نکاح

شروط ضمن عقد چیست

 

شروط ضمن عقد ازدواج

ازدواج فقط یک پیوند عاطفی و اخلاقی بین دو فرد نیست. زن و شوهر بعد از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو طرفه می‌شوند که معمولا نظام قانونی هر کشور برای آن چارچوب معلومی تعریف نموده ‌است. این چارچوب حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است. البته در هر کشور سهم هر یک از این منبها در تدوین چارچوب حقوقی حاکم بر ازدواج گوناگون است.

شروط ضمن عقد  چیست؟

شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شرط ها در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب دوطرف چه در موقع ازدواج و چه بعد از آن انتخاب می‌شوند.

 

«دوطرف عقد می‌توانند هر شرطی كه خلاف قوانین شرایط ضمن عقد نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر شود مثل اینكه شرط شود هنگامی که شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت مشخصی غیب شود، یا نفقه ندهد یا برعلیه جان زن سوءقصد كند یا سوءرفتاری نماید كه نتوانند دیگر باهم زندگی کنند، زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه بعد از اثبات کردن حقیقت شرط در دادگاه طلاق خود را بگیرد.»

 

حق طلاق چیست؟

در قانون مدنی، ماده ۱۱۳۳، و در شرع مسلم حق طلاق به مرد داده شده است. ولی زن می تواند در تنظیم شرایط ضمن عقد برای ازدواج، این حق را تغییر دهد. از آنجایی که یکی از مهمترین شرط های باطل شدن عقد دائم، جاری شدن صیغه طلاق است، دادن حق طلاق به زن در بین بقیه شرایط عقد و شروط ازدواج اهمیت به خصوصی دارد.

 

شرایط حق طلاق برای زن در واقع از او در شروطی که ادامه زندگی مشترک برای او سخت بوده و مرد به علت تمایل نداشتن به پرداخت مهریه، اقدام به دادخواست طلاق نمی کند، پشتیبانی می کند.

 

شروط ضمن عقد, شروط ضمن عقد چیست, شرایط ضمن نکاح

شرایط ضمن نکاح

 

شروط ضمن عقد مندرج در قباله نكاح (عقدنامه)

شروطی كه در قباله‌های ازدواج مندرج بوده، به قرار زیر است:

شرط تحصیل: زوج،تا هر مرحله كه زوجه لازم بداند و در هر كجا كه شرایط ایجاد می کند، اجازه ادامه تحصیل به زوجه بدهد.

 

شرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور: مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجاره‌ كتبی همسر خود می‌توانند از كشور خارج شوند.

 

با توجه به اینكه این موضوع در عمل مشكلات زیادی را به وجود می آورد، "عبارت زوج به زوجه، کامل می‌دهد كه با همه اختیارات قانونی بدون احتیاج به اجازه شفاهی یا كتبی دوباره شوهر، از كشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از كشور به عهده خود زن است" به منزله‌ شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می‌شود.

 

شرط اشتغال: مطابق قانون، اگر شغل زن مخالف با صلاحدید خانواده یا آبروی شوهر یا زن باشد، مرد می‌تواند مانع آن شغل شود. با توجه به این كه امكان برداشت های گوناگونی از این نوشته قانونی وجود دارد، اضافه کردن جمله زیر در سند ازدواج توصیه می‌شود: زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی كه میل داشته باشد، در هر كجا كه شرایط به وجود می آورد، صاحب اختیار کند.

 

حضانت فرزندان پس از طلاق: زوجین ضمن عقد خارج لازمی موافقت ‌کنند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با مادر باشد یا زوجین ضمن عقد خارج لازمی موافقت کنند حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با هر کدام از والدین خواهد بود که بنا بر صلاحدید بچه باشد. تعیین صلاحدید بچه بر عهده کارشناس یا داور بدون طرف خواهد بود.

 

شروط ضمن عقد, شروط ضمن عقد چیست, شرایط ضمن نکاح

شرایط حق طلاق

 

شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی: زوج متعهد می‌شود زمان جدایی چه به درخواست مرد باشد چه به درخواست زن  نیمی از دارایی موجود خود را که شامل اموال منقول و غیرمنقول كه طی مدت ازدواج به دست آورده است به زن انتقال بدهد.

 

بر این اساس، زوج ضمن عقد ازدواج متعهد می‌شود زمانی که طلاق به‌درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا بداخلاقی و رفتار او نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی که وجود دارد را كه در زمان زندگی با او به‌ دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بدون عوض به زوجه انتقال دهد. 

 

شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق: زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج، به مطلقه کردن خود از قید زوجیت زوج به هر روش چه مهریه بگیرد چه ببخشد اقدام کند.

 

ضمن عقد ازدواج زوج شرط کرده که هرزمان طلاق به خواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا بداخلاقی و رفتار او نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی که وجود دارد را كه در زمان زندگی با او به‌ دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بدون عوض به زوجه انتقال دهد. 

 

شروط ضمن عقد, شروط ضمن عقد چیست, شرایط ضمن نکاح

شروط ضمن عقد مندرج در قباله

 

مواردی که زوجه طبق شروط ضمن عقد میتواند خود طلاق بگیرد.

1 ـ سر باز زدن شوهر از دادن نفقه به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به پرداخت کردن نفقه و همینطور در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه پرداخت نکند و نتوان او را مجبور به پرداخت کرد.

 

2 ـ بدرفتاری غیرقابل تحمل مرد با زن و فرزندان.

 

3 ـ مبتلا شدن زوج به بیماریهای لاعلاج  به شکلی که ادامه زناشویی برای زوجه سخت باشد.

 

4 ـ دیوانگی زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا امکان نداشته باشد. دیوانه بودن مرد هنگامی که امکان فسخ نباشد.

 

5 ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با صلاحدید خانوادگی و آبروی زوجه باشد (مثلا زوج گدایی کند)

 

6 ـ محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال زندان یا بیشتر

 

شروط ضمن عقد, شروط ضمن عقد چیست, شرایط ضمن نکاح

شروط ضمن عقد باطل

 

7 ـ ابتلای زوج به هرگونه اعتیادی که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی آسیب وارد کند و ادامه زندگی را برای زوجه سخت کند.

 

8 ـ ترک بدون دلیل خانواده یا غیبت یکسره شش ماهه بدون علت موجه.

 

9 ـ محکومیت قطعی زوج در اثر انجام جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر انجام جرمی که مغایر با آبروی خانوادگی و شان زوجه باشد. تشخیص این که مجازات برخلاف با حیثیت خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

 

10 ـ در صورتی که پس از گذشت پنج سال مرد برای فرزند دار شدن مشکل داشته باشد.

 

11 ـ مرد، همسر دیگری بدون رضایت و اجازه زن اختیار کند.

 

12 ـ در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

 

شروط باطل

گاه شرایطی که دو طرف در ضمن عقد می‌کند از جمله شرایط باطل می‌باشد شروط باطل، شروطی هستند که امکان درج کردن ضمن عقد وجود ندارد. شروط باطل طبق قانون مدنی بر دو قسم است.

 

- شروطی که باطل هستند ولی باطل شدن عقد اصلی نیستند

- شروطی که باطل اند و موجب باطل شدن عقد هستند.

 

این تقسیم بندی را می توان به این شکل توجیه نمود که در برخی موارد شرط باطل به صورتی است که به ارکان عقد لطمه‌ای نمی‌زند و به شرایط اساسی آن آسیبی وارد نمی کند در این صورت صرفاً باید خودش شرط را باطل دانسته و بطلان را به بطلان عقد سرایت نداد ولی در بعضی موارد پیش می آید که شرط باطل سبب تاثیر در ارکان و اساس عقد می شود و به آن لطمه می زند.

 

به عبارت دیگر شرط باطل باعث می شود که عقد فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معاملات گردد در این صورت باید گفت که هم شرط باطل است و هم عقد، یعنی، بطلان شرط به عقد نیز سرایت می کند.

 

گردآوری: بخش زناشویی بیتوته

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------