آزمایش اورودینامیک چیست؟ (تست نوار مثانه)یورودینامیک ، تست اورودینامیک

آزمایش اورودینامیک 

 

آزمایش اورودینامیک یا تست نوار مثانه

تست نوار مثانه که به آن از جمله تست اورودینامیک نیز می گویند عملکرد مثانه از نظر حجم مثانه فشار داخل مثانه، توان عضله مثانه،  اسفنکترها یا دریچه خروجی مثانه و پیشابراه را در نگه داشتن و رهاسازی و جریان ادرار ارزیابی می کند. این آزمایش می تواند مناسب بودن عملکرد مثانه و علت نشتی یا انسداد مجرای ادرار را بیان کند.

اورودینامیک چیست؟

مطالعات Urodynamic (UDS) میزان مثانه ، اسفنكترها و مجرای ادرار را در نگه داشتن و آزاد كردن ادرار بررسی می كند. این آزمایشات می تواند نشان دهد که مثانه چگونه کار می کند و چرا ممکن است نشت یا انسداد وجود داشته باشد.

 

آزمایش های اورودینامیکی انواع مختلفی دارد. یک ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی ممکن است یک یا چند مورد را براساس علائم شما توصیه کند ، اما آنها به طور معمول در یک آزمایش انجام می شوند.

 

یورودینامیک ، تست اورودینامیک

تست نوار مثانه

 

چرا به اورودینامیک نیاز دارم؟

اورودینامیک به پیدا کردن علت مشکلات مربوط به موارد زیر کمک می کند:

- نشت ادرار / کنترل ادرار شما

- مثانه تا آخر تخلیه نمی شود

- نیاز به رفتن زیاد به دستشویی

- نیاز ناگهانی رفتن به دستشویی

- جریان ادرار ضعیف

- توقف و شروع جریان ادرار "متناوب"

- گرفتن عفونت های دستگاه ادراری 

 

پزشک شما درباره علائم با شما صحبت خواهد کرد. سپس باید یک معاینه فیزیکی انجام بدهد و با آزمایشات ساده ادرار شروع می کند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر ، پزشک شما ممکن است UDS و احتمالاً اشعه ایکس را پیشنهاد کند. متخصص اورولوژی شما براساس آنچه آنها می آموزند ، یک برنامه درمانی ایجاد می کند. آزمایشات اضافی به روشن شدن مشکل کمک می کند.

 

برای جلوگیری از عفونت ، اغلب قبل و یا بعد از آزمایش به شما آنتی بیوتیک می دهند. همچنین از شما خواسته می شود که با مثانه پر وارد شوید.

 

یورودینامیک ، تست اورودینامیک

 تست نوار مثانه

 

دستگاه ادراری تحتانی معمولاً چگونه کار می کند؟

دستگاه ادراری تحتانی شما شامل مثانه و مجرای ادرار است. مثانه اندامی بادکنکی شکل است که ادرار را که در کلیه ها ساخته می شود ، ذخیره می کند. توسط عضلات لگن در قسمت پایین شکم شما ثابت نگه داشته می شود.

 

مثانه وقتی پر نشده شل می شود. سیگنال های عصبی در مغز شما به شما اطلاع می دهند که مثانه شما پر شده است. وقتی پر شد احساس نیاز به ادرار می کنید. سپس مغز به عضلات مثانه می گوید که منقبض شوند). این کار ادرار را از طریق مجرای ادرار از بدن خارج می کند.

 

مجرای ادرار شما عضلانی به نام اسفنکتر دارد. آنها به بسته ماندن مجرای ادرار کمک می کنند تا قبل از زمان آن نشت نکنید. این اسفنکترها با انقباض مثانه باز می شوند تا ادرار آزاد کنند.

 

یورودینامیک ، تست اورودینامیک

 انواع تست اورودینامیک

 

انواع آزمایش های اورودینامیک

آزمایش های اورودینامیک شامل موارد زیر است:

- سیستومتری ،اندازه گیری فشار نقطه نشت و مطالعه جریان فشار

- الکترومیوگرافی

- سنجش جریان فشار

- اوروفلومتری

- اندازه گیری پسماند ادرار

- تست های اورودینامیکی تصویری

 

چگونه برای آزمایش اورودینامیک آماده شوید؟

بیشتر این تست ها نیازی به برنامه ریزی خاصی ندارند. اگرچه برای برخی ممکن است از شما خواسته شود قبل از آزمایش مایعات بنوشید تا مثانه شما پر شود.

 

سیستومتری

آزمایش سیستومتریک یا سیستومتروگرام ، آزمایشی است که از کاتتر برای اندازه گیری فشار داخل مثانه استفاده می کند. این آزمایش می تواند نشان دهد میزان ادراری را که مثانه در خود نگه می دارد ، مثانه شما تا چه اندازه الاستیک است و احساس نیاز به دفع ادرار می کند. این آزمایش می تواند انقباضات غیرمعمول یا اسپاسم عضله دترسور (عضله صاف دیواره مثانه) را هنگام پر شدن مثانه اندازه گیری کند. در حالی که ممکن است وارد شدن کاتتر را به مجرای ادرار احساس کنید ، اما این آزمایش صدمه ای نمی زند. کاتتر یک لوله کوچک و انعطاف پذیر است.

 

در صورت انقباض مثانه هنگام پر شدن مثانه برای سیستومتروگرم ، در صورت آزمایش کیستومتریک ، اگر فشار مثانه منقبض شود ، یک مانومتر می تواند فشار را در نقطه نشت اندازه گیری کند. ممکن است هنگام پر شدن مثانه از شما خواسته شود سرفه کنید یا زور بزنید تا بتوان فشار نقطه (فشار نقطه نشت) را اندازه گرفت.

 

در پایان سیستومتروگرام ، از شما خواسته می شود که مثانه خود را تخلیه کنید. فشار سنج فشار مثانه و میزان جریان شما را اندازه گیری می کند (اندازه گیری جریان فشار). در مردان ، نتایج این آزمایش ممکن است بزرگ شدن پروستات را نشان دهد ، که می تواند ادرار کردن را دشوار کند.

 

الکترومیوگرافی

اگر پزشک شما فکر می کند مشکل ادراری مربوط به آسیب عصب یا عضله است ، او الکترومیوگرام را سفارش می دهد. الکترومیوگرافی از حسگرهایی برای اندازه گیری فعالیت الکتریکی ماهیچه ها و اعصاب داخل مثانه و اطراف مثانه و اسفنکتر استفاده می کند. در این آزمایش از تکه های الکترود قرار گرفته در مجرای ادرار و راست روده برای ثبت جریان الکتریکی در هنگام انقباض عضلات کف لگن استفاده می شود.

 

یورودینامیک ، تست اورودینامیک

مراحل تست اورودینامیک

 

اوروفلومتری

آزمایش دیگری که میزان و سرعت ادرار شما را اندازه گیری می کند ، اوروفلومتری است. برای این آزمایش ، پزشک از شما می خواهد که وقتی به مطب می آیید مثانه پر داشته باشید. از شما خواسته می شود در تجهیزات خاصی ادرار کنید که امکان اندازه گیری را فراهم می کند. از رایانه برای اندازه گیری خودکار مقدار و میزان جریان استفاده می شود و گرافی ایجاد می شود که هر گونه تغییر را نشان می دهد. نتایج آزمایش به شما اطلاع می دهد که آیا عضلات مثانه ضعیفی دارید یا نوعی انسداد دارید.

 

اندازه گیری پسماند ادرار

آزمایش اندازه گیری پسماند ادرار ، میزان ادرار باقی مانده در مثانه را پس از تخلیه آن اندازه گیری می کند. ادراری که باقی مانده است پسماند نامیده می شود. این را می توان با تجهیزات سونوگرافی که از امواج صوتی برای ایجاد تصویری از مثانه (که اسکنر مثانه نامیده می شود) اندازه گیری کرد. باقیمانده ادرار همچنین می تواند با استفاده از کاتتری که در مجرای ادرار قرار گرفته و سپس در مثانه قرار دارد آزمایش شود تا ادرار اضافی از بدن خارج شود. باقیمانده ادرار پنج تا شش اونس یا بیشتر نشانه خالی شدن مثانه به طور کامل نیست ، اما این ممکن است متفاوت باشد. پزشک شما این مورد را با شما بررسی می کند.

 

تست های اورودینامیکی تصویری

آزمایشات اورودینامیکی سیستومتری تصویری ، اوروفلومتری و سیستوگرافی اشعه ایکس را در یک آزمایش واحد ترکیب می کند. تجهیزات دیجیتالی مورد استفاده در این آزمایش می توانند جریان ادرار و فشار را در مثانه و راست روده با استفاده از اشعه ایکس اندازه گیری کنند. این تجهیزات در هنگام پر شدن و تخلیه از مثانه شما عکس می گیرند. این آزمایشات اطلاعات مفیدی در مورد عملکرد مثانه و مجرای ادرار فراهم می کند و اندازه و شکل مثانه شما را نشان می دهد. اگر اشعه ایکس انجام شود ، مثانه شما با مایعی پر می شود که حاوی ماده حاجب است و باعث می شود تصاویر با وضوح بیشتری نشان داده شوند.

 

یورودینامیک ، تست اورودینامیک

مراقبتهای تست اورودینامیک

 

پس از انجام آزمایش اورودینامیک 

این آزمایشات ممکن است برای چند ساعت هنگام ادرار کردن ، کمی احساس ناراحتی کنید. نوشیدن چندین لیوان آب تازه بعد از آزمایش کمک می کند. با یک پارچه دستشویی گرم و مرطوب که روی دهانه مجرای ادرار قرار گرفته است ، می توانید راحتی خود را پیدا کنید.

 

پزشک شما نتایج آزمایش را با شما در میان می گذارد. پس از کسب اطلاعات بیشتر ، شما و ارائه دهنده خدمات بهداشتی در مورد بهترین برنامه درمانی تصمیم خواهید گرفت.

 

در بعضی موارد ، پزشک شما ممکن است برای جلوگیری از عفونت نسخه ای حاوی آنتی بیوتیک به شما بدهد ، اما این همیشه لازم نیست. با این حال ، اگر علائم عفونت مانند تب ، لرز یا درد زیادی دارید ، باید سریعاً با پزشک خود تماس بگیرید.

 

گردآوری:بخش سلامت بیتوته 

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------