تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ -28خرداد232م:18 ژوئن 232 ميلادي جنگ دیگری میان ایران و امپراتوری روم آغاز شد. آغاز این جنگ از كاپادوكيه (Capadocia=Kapadokya تركيه امروز و گوشه ای از ساتراپی سوم ایران، طبق تقسیم بندی داریوش بزگ) بود و در طول جنگ، فرماندهي ارتش ايران را اردشير پاپكان (ساساني) موسس دودمان ساسانیان برعهده داشت. اردشیر یکم قبلا هم با امپراتوری روم وارد جنگ شده بود زیرا که رومیان در اواخر دوران سلطنت اردوان پنجم (اشکانی)، از اختلافات داخلی ایرانیان سوء استفاده کرده و در آناتولی (ترکیه امروز) و سوریه دست به پیشروی نظامی زده بودند. جنگهای اردشیر یکم با هدف اخراج رومیان از مشرق زمین که از سال 230 میلادی آغاز شده بود سبب شده بود که الکساندر سه وروس Alexander Severus امپراتور وقت روم به شرق مدیترانه آید و در آنتیوک مستقر شود. باوجود این، در جنگی که از کاپادوکیه آغاز شد اردشیر قاطعانه پیروز شد و سه وروس پس از این شکست به اروپا بازگشت. اردشیر یکم در آخرین جنگ خود با رومیان با استفاده از یک تاکتیک تازه و گسترش دادن منطقه جنگ، واحدهای ارتش روم را مجبور به جنگیدن در سه جبهه کرده و درهم کوبیده بود.


1309م:سردار اسعد به نام نجات مشروطيت از دست محمدعلي شاه قاجار 18ژوئن1309 (28 خرداد 1288 خورشيدي) با بيش از هزار سوار بختياري كه يك قبضه توب پشتيبان اين نيرو بود از اصفهان به سوي تهران به حركت در آمد.

سواران سردار اسعد در عليشاه عوض (شهريار) به داوطلبان گيلان و مازندران پيوستند و تهران را مورد حمله نظامي قرار دادند. اين نيرو با كمك ساير مجاهدان راه مشروطيت و نيز هواداران مسلح مشروطيت در داخل شهر، بعدا واحدهاي قزاق را شكست دادند. پس از اين شكست بود كه محمد علي شاه به ساختمان تابستاني سفارت روسيه پناهنده و از ايران تبعيد شد و پسر خردسالش را برجاي او نشاندند.

 

1037م:بوعلي سينا كه اروپاييان نام وي را Avicenna تلفظ مي كنند و او را Great Master of Medicine مي خوانند 18 ژوئن سال 1037 ميلادي در شهر همدان وفات يافت. بوعلي بود كه براي نخستين بار علائم بيماري ها را به دست داد.

بوعلي سينا بر همه علوم و فنون و ادبيات زمان خود تسلط داشت، به گونه يي كه مولفان تاريخ علوم، ميزان دانش او را برابر با يك دائرةالمعارف يا Encyclopedia ذكر كرده اند. وي كه در نزديكي بخارا ـ از شهرهاي خراسان بزرگتر و مركز ادبيات و فرهنگ پارسي ـ به دنيا آمده بود، به نوشته روزنگار جهان به زبان انگليسي (صفحه 338) در 16 سالگي يك دانشمند تمام عيار بود. بوعلي سينا در عين حال يك فيلسوف، اديب و دولتمرد بود. وي بيشتر سالهاي آخر عمر خود را در اصفهان گذرانيده بود.

بوعلي در دانش پزشكي كتابي تحت عنوان «قانون در طب» نوشت كه تا پايان قرن 19 كتاب درسي دانشكده هاي پزشكي اروپا بود.

 

ابوعلي سينا

 

1297ش:يك سرهنگ روس وفادار به رژيم سلطنتي كه با واحد خود عازم باكو براي جنگ با بلشويكها بود 28 خرداد 1297 (18 ژوئن 1918) در سر راهش، شهر قزوين را تصرف كرد!!. دولت وقت ايران از نظر نظامي آن چنان ضعيف بود كه از عهده اين افسر ياغي روس و نهصد سرباز او هم برنيامد.


1314ش:28 خرداد 1314 براي دومين بار از زمان روي كار آمدن دودمان پهلوي كلاه كارمندان عوض شد. طبق بخشنامه اي كه در اين روز در ايران به ادارات دولتي و سازمانهاي ديگر ابلاغ شد از آن پس كارمندان دولت و مرداني كه به سازمانهاي دولتي مراجعه مي كردند بايد كلاه شاپو (تمام لبه) برسر مي گذاشتند. قبلا دستور داده شده بود كه از كلاه پهلوي (كلاه يك لبه = كلاهي كه داراي لبه در قسمت جلو است ــ مشابه كلاه نظاميان فرانسوي) استفاده شود.

 

2005م:«آلوارو كونهال» نويسنده و انديشمند پرتغالي 13 ژوئن سال 2005 در 91 سالگي فوت شد و به اين مناسبت 15 ژوئن در كشور پرتغال عزاي عمومي اعلام شده بود. آلوارو يك كمونيست بود و از 24 سالگي تا 61 سالگي، عمر خود را در زندان و يا در مخفيگاه و تبعيد گذرانيده بود، ولي هيچگاه از مبارزه براي تحقق تساوي انسانها و تامين رفاه طبقه زحمتكش دست نكشيده بود.

 

آلوارو كونهال


1812م:18 ژوئن زادروز نويسنده روس «ايوان گنچارف» است كه بسال 1812 به دنيا آمد و 79 سال عمر كرد و داستانها و سفرنامه هاي متعدد نوشت كه به انگليسي و ساير زبانها ترجمه شده اند.

وي با نوشتن داستان «اوبلوموف» كه شرح زندگي و كارهاي يك اشراف زاده تن پرور و بي درد است، سبك تازه اي در داستان نويسي به وجود آورد كه در جهان به «اوبلوموفيسم» معروف شده است. بقيه داستانهاي اين نويسنده از جمله «پرتگاه» از همين سبك خارج نبوده است. طبق اين سبك، نويسنده بايد يك مسئله روز جامعه خود را در قالب داستان مطرح سازد و اندرز و راه حل نشان دهد و آن چنان جالب بنويسد و ارتباط مطالب را از دست ندهد كه خواننده تا پايان، آن را بخواند و در ذهنش نقش بندد، راهنماي زندگاني او قرار گيرد و دست كم گرفتار آن لغزشها نشود.

 

گنچارف


1948م:انجمن هاي كتابداران آمريكا 18 ژوئن سال1948 در يك نشست مهم ميثاقي را تصويب کرد كه به قانون اساسي کتابداري معروف شده و مورد اقتباس ساير کشورها قرارگرفته است.

طبق اين ميثاق، كتابخانه هاي عمومي نسبت به مراجعان تبعيض قائل نشوند، کتابهاي مشخصي را توقيف و اصطلاحا سانسور نكنند (از ارائه يك يا چند كتاب به مراجعان خوداري كنند و اين كتابها را از شلف خارج سازند).


1336ش:28 خرداد زادروز ماشاءالله شمس الواعظين روزنامه نگار بنام و از فعالان در صنف روزنامه نگاري و از برجستگان انجمن دفاع از حقوق روزنامه نگاران است كه در اين روز در سال 1336 هجري خورشيدي (18 ژوئن 1957) در ناصرآباد لواسان به دنيا آمد. او سردبيري چند روزنامه معروف تهران را برعهده داشت كه عمدتا توقيف شده اند. شمس الواعظين در سطح جهان به عنوان يك روزنامه نگار ليبرال و روشنفكر شناخته مي شود.

 

شمس الواعظين


1429م:18 ژوئن سال 1429، فرانسويان به هدايت و به تشويق و تهييج دختر جواني به نام ژاندارك بر واحدهاي نظامي انگلستان به فرماندهي ژنرال سالزبوري كه مدنها بود بندر ارلئان فرانسه را در محاصره قرار داده بودند پيروز شدند و انگليسي ها با تحمل پنج هزار تلفات عقب نشيني كردند.

 

مجسمه ژاندارک در نوتردام


1815م:18 ژوئن سال 1815، ارتش ناپلئون ـ عمدتا مركب از داوطلبان هوادار او در «واترلو» در بلژيك امروز از ارتشهاي متحد آلمان، انگلستان، هلند و ... شكست خورد، و تاريخ جهان ورق تازه اي را باز كرد.

ناپلئون كه پس از اين شكست نظامي، خود را به فاتحان جنگ تسليم كرد به جزيره سنت هلن در اقيانوس اطلس تبعيد شد و بعدا در آنجا درگذشت.

 

ناپلئون

 

1953م:در اين روز در سال 1953، به رژيم سلطنتي در مصر پايان داده شد و نظام جمهوري به رياست محمد نجيب (ژنرال ارتش) در اين كشور برقرار شده است. ژنرال نجيب قبلا با يک کودتا فاروق پادشاه مصر را برکنار کرده و پسر شيرخوار او را به عنوان پادشاه تازه معرفي کرده بود. بعدا سرهنگ عبدالناصر از سران جنبش افسران آزاده و از رهبران کودتاي ضد سلطنت، نجيب را برکنار کرد و خود رهبر مصر شد.

 

ژنرال نجيب پس از پيروزي كودتا

 

1975م: 18ژوئن سال 1975 فيصل السعود شاهزاده سعودي به جرم كشتن عمويش ملك فيصل در ملاء عام گردن زده شد. فيصل السعود عموي خود را 25 مارس همين سال كشته بود .ملك فيصل مسنمري ماهانه (شهريه) فيصل السعود را كه در بيروت تحصيل مي كرد به دليل تنبلي در درس خواندن و روي آوردن به خوشگذراني كاهش داده بود. شاهزاده فيصل از عمويش وقت ملاقات جهت مذاكره گرفته بود كه ضمن اين ملاقات او را كشت.

 

ملك فيصل

 

2004م:از گزارش 18 ژوئيه 2004 روزنامه هاي آمريكا چنين بر مي آمد كه ميان اين دولت و دولت موقت انتقالي عراق كه از 30 ژوئن اين سال قسمتي از اختيارات را به دست آورد بر سر كاخ سنگ مرمري صدام حسين معروف به قصر جمهوري كشمكش در جريان بود. ياور رئيس جمهور موقت از جورج بوش رئيس جمهوري آمريكا خواسته بود كه آن کاخ را به وي تحويل دهد تا عراقي ها بپذيرند كه قدرت در دست دولت موقت است و تاكيد كرده بود كه مردم عراق آن كاخ را مظهر قدرت مي پندارند و در نتيجه هرفردي را كه در آنجا مستقر باشد «رئيس کشور» مي دانند!، و وي مايل است كه در آنجا مستقر باشد.


1812: در پي حمله نظامي انگلستان به ايالات متحده، ظاهرا به انتقام جدا شدن اين مهاجر نشين انگليسي از آن كشور، دولت ايالات متحده نيز به انگلستان اعلان جنگ داد.

1903: نخستين مسابقه اتومبيلراني مسافت زياد به پايان رسيد و اتومبيل برنده مسابقه در سه ماه از سانفرانسيسكو خود را به نيويورك رساند . امروزه اتومبيلها اين مسافت را سه روزه طي مي كنند.

1948: كميسيون ويژه سازمان ملل اعلاميه جهاني حقوق بشر را تصويب كرد .

1974: گئورگي ژوكف مارشال شوروي و فاتح برلين كه از او به عنوان يك نابغه نظامي ياد مي شود در 78 سالگي در گذشت. او در دسامبر 1896 به دنيا آمده بود. ژوكف با تاكتيك تمركز آتش توپ، ارتش هاي هيتلر را در دروازه هاي مسكو متوقف ساخت و تا برلين عقب راند.

2006: تلفات آمريكا در جنگ جاري عراق از مرز 2500 كشته و 18 هزار و 490 مجروح تجاوز كرد. تا اين روز (18ژوئن 2006)، هزينه مالي اين جنگ براي دولت آمريكا چهارصد و نه ميليارد دلار بود. آمريكا در اين زمان 127 هزار نظامي در عراق داشت كه با وجود اين، در سه روز (از15 تا 17 ژوئن 2006) دو مجلس مقننه آمريكا يكي پس از ديگري، طرح تعيين جدول زمانبندي براي خارج ساختن اين نيرو را از عراق رد كردند!. طرح خروج از عراق، حاميان متعدد از جمله «مورتا» نماينده پنسيلوانيا را داشت که خود روزگاري يک نظامي بود و در جنگ ويتنام شرکت کرده بود.

 

مورثا

 

در همين روز در سال 2007 تلفات آمريکا در جنگ عراق از 3 هزار و پانصد کشته و 26 هزار مجروح تجاوز کرده بود.

منبع:iranianshistoryonthisday.com

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------