تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ - 21 مرداد330پیش ازمیلاد:بر پايه يادداشتهاي روزانه "كاليستنسCallisthenes " مورخ رسمي اسكندر، 12 اوت سال 330 پيش از ميلاد، نيروهاي اين فاتح مقدوني در پيشروي به سوي "پرسپوليس" پايتخت آن زمان ايران، در يك منطقه كوهستاني صعب العبور (دربند پارس، تكاب در كهگيلويه) با يك هنگ ارتش ايران (1000 تا 1200 نفر) به فرماندهي ژنرال «آريو برزن Ario Barzan » رو به رو و متوقف شدند و اين هنگ چندين روز مانع ادامه پيشروي ارتش دهها هزار نفري اسكندر شده بود كه مصر، بابل و شوش را قبلا تصرف و در سه جنگ، داريوش سوم را شكست و فراري داده بود. سرانجام اين هنگ با محاصره كوهها و حمله به افراد آن از ارتفاعات بالاتر از پاي درآمد و فرمانده دلير آن نيز برخاك افتاد.

 

« آريو برزن » و مردانش جان دادند تا اسكندر مقدوني از اين پلكان قدرت و عظمت بالا نرود


1919م:در پي تصويب «پيمان ورساي كه 26 اصل اول آن مربوط به ايجاد جامعه ملل بود» در پارلمان بلژيك در هشتم اوت 1919، مورخان معروف كه نظر آنان در روزنامه هاي اروپا منعكس شده بود گفته بودند كه هدف فاتحان جنگ جهاني اول از ايجاد جامعه ملل تثبيت و قانوني كردن نقشه هاي جغرافيافي است كه خود بر حسب سياستهايشان از مدتها پيش (عصر استعمار، يا اصطلاحا اكتشافات جفرافيايي!) ترسيم كرده اند و نتيجه جنگ جهاني 1914 ـ 1918 اين فرصت را برايشان فراهم ساخت تا با تاسيس سازماني به نام جامعه ملل آن نقشه هاي استعماري (مرزها) هم رسميت جهاني يابند. همان وقت مورخان در اثبات نظريه خود گفته بودند: در حالي كه دومينيون هاي انگليسي از قبيل كانادا، استراليا و نيوزيلاند كه هنوز استقلال كامل نيافته اند از موسسان و اعضاي تشكيل دهنده جامعه ملل اعلام شده اند؛ از روسيه، اتيوپي (يكي ازممالك باستاني جهان)، مكزيك (كه با دولت واشنگتن درگيري دارد) و ... براي عضويت در اين جامعه نامي برده نشده است!. كانادا به اين دليل از اعضاي موسس جامعه ملل نام برده شده است كه طبق نقشه هاي ترسيمي در لندن، آن را تا قطب شمال (اراضي غيرمسكون) امتداد داده اند و مي خواهند به مرزهاي «من درآوردي» آن وجاهت و رسميت بين المللي بدهند و همين طور، استراليا واقع در آبهاي شرق جنوبي را ماهيت اروپايي ببخشند. پرشيا (ايران) را هم به اين سبب از اعضاي موسس جامعه ملل قراداده اند كه به مرزهاي آن كه خودشان آنها را محدود كرده اند رسميت بدهند پيش از آن كه ناپلئون پارسي ديگري (نادر شاه تازه اي) پيدا شود و آنها را پس بگيرد. افغانستان و بلوچستان را، انگلستان از پرشيا جدا كرده و با صلاحديد (ساخت و پاخت) انگلستان بود، كه آسياي ميان و قفقاز از ايران جدا و به روسيه داده شده و مرزهاي پرشيا با عراق تازه تاسيس را نيز انگليسي ها ترسيم و تحميل كرده اند. اين مورخان از جمله «ماكس وبر» همچنين گفته بودند كه اصول بعدي پيمان ورساي (اصول مربوط به آلمان) جنگ بزرگتري را به دنبال خواهد داشت زيرا كه طبق اين اصول؛ بخشي از سرزمين هاي آلماني را از اين كشور جدا كرده اند، مسئوليت آغاز جنگ را به گردن آلمان انداخته اند، غرامت سنگين از مردم آلمان مطالبه كرده اند، اين كشور را از داشتن نيروي هوايي، بيش از شش كشتي نظامي و صد هزار سرباز محروم ساخته و نزديك شدن فرد مسلح آلماني را از 80 كيلومتري به مرز فرانسه ممنوع كرده اند!.


1927م:در اوت 1927 (1306 خورشيدي) تاريخچه زبان ملي ما كه از گزند حوادث تاريخ در امان مانده و به همت ميهندوستان جان بركف نهاده اي چون يعقوب ليث سيستاني و مرداويز مازندراني، تلاش سامانيان درخراسان بزرگتر و زحمات و مرارتهاي شاعراني همچون فردوسي زنده مانده و به ما رسيده است از چند سوي هدف تهاجم سياسي قرار گرفت و صداي دانشورانمان را بلند كرد. دولت وقت تهران كه سرگرم ساختن ارتش و تحكيم اقتدار حكومت مركزي بود نتوانست در آن زمان اقدامي موثر بعمل آورد و جرايد ما هم كه در منتهاي ضعف و بي خبري از تكاليف خود و نا آگاهي از اصول روزنامه نگاري بودند دفاعي نكردند.

اين تهاجم از مسكو آغاز شده بود كه زبان تاجيكها را كه «پارسي اصيل» است عنصري مجزا از پارسي ايران و زباني مستقل اعلام کرده بود! و چند سند مجعول (به قول خودشان" تاريخي") هم براي اثبات اين ادعا به دست داده و در قفقاز شمالي اقدامهاي ناموفقي براي قتل واژگان و بقاياي پارسي باستان آغاز كرده بود.

همزمان، به تحريك و تطميع دولت لندن كه هيچگاه از افغانستان نظر برنمي دارد، يكي دو زبان شناس اروپايي هم گفته بودند كه پارسي متداول در ايران از غرب اين کشور آمده و پارسي تاجيکان (دري ـ زبان دربار ساسانيان كه پس از هجوم اعراب در دره آمودريا محفوظ مانده بود) زباني ديگر است!!. حال آن كه مي دانيم كه پارسي امروز در خراسان بزرگتر، نگهباني شده بود كه در آن زمان منطقه از شرق ري و شمال سيستان تا بدخشان و سيردريا "خراسان" خوانده مي شد.

 

138م:حكومت 21 ساله هادريان بر امپراتوري گسترده روم باستان (هشتم اوت 117 تا 10 ژوئيه 138 ميلادي) كه وي بيش از نيمي از آن را در سفر به سرزمين هاي متعدد قلمرو روم گذرانيد و در پايتخت نبود فرصتي به وجود آورد تا عقيده سياسي كنتراتاريانيسم Contractarianism پا به عرصه وجود بگذارد. سالروز تولد اين عقيده را 12 اوت سال 131 ميلادي (شش سال پس از مرگ پلوتارك) ذكر كرده اند؛ زيرا كه در اين روز ميان منتقدين از قاضي "سالويوس ژوليانوس" كه از سوي "هادريان" مامور دوباره نويسي قوانين قضايي بر پايه ضوابط سابق و رسوم قديمي و جمع آوري آنها در يك مجموعه شده بود و شخص وي يك جلسه مناظره بر پا شده بود كه منتقدين در آن جلسه گفتند امپراتور نمي تواند جز در اموري كه براي اجراي آنها انتخاب شده است اقدام كند و اين استدلال باعث پيدايش عقيده سياسي "كنتراتاريانيسم" در جهان شده است؛ زيرا كه هادريان كه مردي تحصيلكرده بود با اين عقيده مخالفت علني نكرد و امكان داد كه رشد كند. هادريان يكي از معدود امپراتوران روم است كه قبلا نظامي و ژنرال نبود.

 

J.J.Rousseau

 

1859م:بانو كاترين لي بيتزKatharine Lee Bates شاعر و نويسنده آمريكايي و استاد ادبيات انگليسي 12 اوت سال 1859 در ماساچوست به دنيا آمد و پدرش كشيش بود. پروفسور بيتز در سال 1915 انجمن اديبان ايالات شمالشرقي آمريكا ( نيو اينگلند ) را تاسيس كرد كه از سوي اعضاء به عنوان نخستين رئيس آن انتخاب شد. « آمريكاي زيبا » بهترين اثر اوست. كاترين كه مشوق مولفان راهنماي طرز نگارش كتاب و مقاله بود 28 مارس 1929 درگذشت. آخرين تاليف پروفسور بيتز اثبات اين نظريه بود كه از طريق ادبيات است كه مي شود ارزشهاي انساني را متحول ساخت.

 

پروفسور بيتز

 

2004م:اقدام دولت انتقالي عراق داير بر بستن دفاتر تلويزيون الجزيره در آن كشور به مدت يك ماه كه از دومين هفته اوت 2004 آغاز شد نشان داد كه در عصر اينترنت و ماهواره، « سانسور » به صورت سابق كارايي ندارد و تنها بر قطر پرونده دولتهايي كه متهم به « سانسور » كردن خبر و نظر و حقايق هستند خواهد افزود.

« الجزيره » پس از بسته شدن دفاترش در عراق، بيش از گذشته درباره عراق مطلب و تصوير پخش كرد از جمله نخستين رسانه اي بود كه از ترور «علي خالصي» مسئول يك حزب شيعيان در ايالت دياليه خبر داد و اين موضوع را با تشديد حملات هوايي آمريكا به مواضع پيروان مقتدا صدر درشهر نجف و شهرك صدر در بغداد تلفيق كرد و مطلب را به صورتي منعكس ساخت كه از اجراي يك توطئه برضد شيعيان عراق حكايت مي كرد كه اگر ادامه يابد به جنگ داخلي منجر خواهد شد.

رسانه ها و افرادي که در اين زمان با سانسور رو به رو شوند مطالب خود را از طريق اينترنت و ماهواره ارتباطي- ايجاد وب سايت، ارسال با اي - ميل و ... در مورد کتاب و فيلم با سي. دي - منتقل مي کنند. به اين ترتيب براي سانسور، ضد سانسورهاي متعدد در دست است و هر روز راههاي تازه به دست مي آيد.

 

يک سرباز آمريکايي در نجف و آماده شليک

 

1820م:امروز زادروز « اليور ماوت Oliver Mowat » است كه كوشيد تا كانادا به صورت يك كنفدراسيون درآيد. اليور 12 اوت سال 1820 به دنيا آمد و 19 آوريل 1903 در گذشت. او هنگامي كهنخست وزير( فرماندار) « اونتاريو » بود متوجه اهميت كنفدراسيون براي يك سرزمين مهاجرنشين مركب از مهاجران مختلف نژاد و فرهنگ شد . وي باتوجه به تعصب فرانسوي داشتن كوبكي ها ، لازمه حيات كانادا را در قرار گرفتن اين كشور در چارچوب يك كنفدراسيون مشاهده كرد كه ايالات داراي اختيارات زياد و اختيارات دولت مركزي محدود باشد. اليور سپس به نوشتن تعريف بر كنفدراسيون كانادا و تعيين اختيارات هر ايالت ، روابط ايالات باهم و با دولت مركزي پرداخت و آنگاه تلاش بسيار كرد تا اين نظر خود را بقبولاند و موفق شد و به همين لحاظ به باني كنفدراسيون كانادا مشهور شده است.

 

اليور ماوت


1953م:دانشمندان شوروي 12 اوت سال 1962 «پاول پوپوويچ» فضانورد اين كشور را كه يك افسر هوايي بود با سفينه وستوك ـ 4 در مدار زمين قرار دادند.

پرتاب اين سفينه مصادف با سالگرد آزمايش نخستين بمب هيدرژني شوروي صورت گرفته بود . اين آزمايش در 11 اوت سال 1953 صورت گرفته بود.

پس از انحلال شوروي، تا اواسط حکومت پوتين از پيشرفت هاي فضايي و تسليحات اتمي ــ موشكي روسيه سخني به ميان نمي آمد، چرا؟. شوروي سالها در زمينه موشكي و فضايي جلوتر از ديگر کشورهاي جهان بود .

توقف امور فضايي روسيه به مدت 12-13 سال حکايت از يک معامله پنهاني دارد _ معامله اي ظاهرا يکطرفه. برخلاف چين، در بازارهاي غرب بويژه آمريكا از كالاي ساخت روسيه اثري مشاهده نمي شود. غرب هنوز به روسيه اجازه ورود به سازمان بين المللي تجارت را نداده و ناتو که قرار بود پس از انحلال سازمان نظامي پيمان ورشو منحل و يا تبديل به يک انجمن سياسي شود در حال گسترش بوده و از سال 2003 در افغانستان استقرار يافته (درحقيقت برجاي دولت مسکو نشسته) است. آمريکا عراق - متحد قديمي مسکو را اشغال نظامي کرده و در گرجستان يک تحصيلکرده آمريکا رئيس جمهور شده است و ....

ورود نظامي روسيه در اوت 2008 به گرجستان كه دو قرن (از زمان درگذشت آغا محمدخان قاجار در منطقه باكو، كه با ارتش ايران از تفليس و پس از مجازات ياغيان گرجي باز مي گشت) تا دهه 1990 وابسته به دولت مسكو بود حركتي كاملا نوين تلقي شده است كه مي رود تا در جهان موازنه و نظامي ديگر برقرار كند. اين جمله مستقيم و صريح وزير امور خارجه روسيه كه گفته است: رئيس جمهور «آمريكا دوست» گرجستان بايد برود؛ حرف كوچكي نيست و سرآغازي كاملا تازه بشمار آورده شده است.

 

پاول پوپوويچ


1989م:بعد از ظهر 12 اوت 1989 رئيس جمهوري وقت امريكا امضاي قرارداد پاريس و پايان جنگ اين كشور با اسپانيا را اعلام داشت و به نيروهاي مسلح اين كشور اطلاع داد كه پس از وصول اطلاعيه او ، از جنگ دست بردارند.

طبق قرارداد پاريس كه دولت فرانسه شاهد امضاي آن بود ، دولت اسپانيا پذيرفت كه از حاكميت بر كوبا دست بردارد و پورتوريكو و چند جزيره ديگر و نيز مانيل و اطراف آن

طبق اين قرارداد ، همچنين مقرر شد كه از هر كشور پنج نماينده با حضور نماينده دولت فرانسه با هم براي آماده ساختن قرارداد نهائي صلح و جزئيات كار مذاكره كنند كه اين مذاكرات دو ماه طول كشيد.

مناطقي كه اسپانيا از دست داد سه قرن در مالكيت دولت اسپانيا قرار داشتند و كوبا و پوتوريكو دو مهاجرنشين اسپانيايي بشمار مي آمدند كه همچنان فرهنگ اسپانيايي خود را حفظ كرده اند.

 

2003م:12 اوت 2003 اعلام شد كه سازمان دفاعي پيمان اتلانتيك (ناتو) كه عملا تنها اتحاديه نظامي باقيمانده از اتحاديه هاي مشابه و رقيب در قرن 20 است كار مبارزه با ترويسم در افغانستان را برعهده گرفته است!. اين نخستين بار از زمان تاسيس اين سازمان در سال 1949 است كه در خارج از اروپا، وظيفه نظامي بر عهده مي گيرد. اواخر دهه 1990 قرار بود كه پس از انحلال پيمان ورشو، ناتو نيز منحل و يا به يک انجمن سياسي تبديل شود، ولي پس از انحلال پيمان ورشو، ناتو نه تنها منحل نشد بلكه قدرت بيشتري يافت و قسمتي از منطقه پيمان ورشو را هم بر حوزه فعاليت خود اضافه كرد و ازجمله در بالتيک شوروي سابق استقرار يافت!.

 

كرزايي رئيس جمهوري موقت افغانستان پس از انتقال وظايف به سرتيپ برتولي با او دست مي دهد


2003م:چارلز تيلور كه 14 سال پيش با يك ياغيگري مسلحانه و خونين ، رئيس جمهوري لايبيريا را بركنار و خود برجاي او نشسته بود 12 اوت 2003 در پي يك شورش مسلحانه و فشار دولتهاي افريقاي غربي و ممالك ديگر كناره و به نيجريه نقل مكان كرد. در طول نا آرامي هاي مسلحانه 14 سال اخير بيش از 250 هزار لابيريايي جان خود را از دست دادند.

تايلور كه با ادعاي تامين زندگي بهتر و پايان دادن به فساد مقامات لابيريا دست به شورش زده بود پس از به دست گرفتن قدرت به بالاكشيدن در آمد الماس و صنايع چوب لابيريا دست زد و همان آرامش و رفاهي را هم كه مردم اين سرزمين افريقايي داشتند از دستشان گرفت. ساكنان لابيريا عمدتا همان سياهپوستاني هستند كه در قرن 19 پس از آزاد شدن از بردگي در آمريكا به افريقا باز گشتند و در اين منطقه سكونت گزيدند.

 

تيلور در 4 زمان: 1988 زمان ياغيگري ــ 1998 رهبر كشور ــ 2002 رهبر متزلزل، و 12 اوت 2003 هنگام خروج از لابيريا به سوي تبعيدگاه

 

2003م:آرنالدو آلمان رئيس جمهوري سابق نيكاراگوئه 12 اوت 2003 به اتهام اختلاس ، كلاهبرداري و خارج ساختن ارزاز كشور بازداشت شد. وي در طول حكومت ساندينيستهاي چپگرا از ايراد هرگونه اتهام نسبت به آنان خودداري نمي كرد و با همين اتهامات و زد و بندهاي بسيار به رياست جمهوري انتخاب شده بود ، ولي ....

 

 آرنالدو آلمان

 

2004م:روسها كه با گسترش ناتو تا ديوار خانه هايشان و استقرار نظامي آمريكا در چند نقطه از شوروي سابق از جمله ازبكستان از خواب 13 ساله بيدار شده بودند و اصرار به بازرسي تسليحاتي كشورشان آنان را به حالت نيمخيز درآورده بود، از آغاز اوت 2004 با رو به رو شدن با حقايق تازه اي اصطلاحا به جوش آمدند. برخي از دلايل به نقطه جوش نزديك شدن روسها در اوت 2004 عبارت بودند از: دادن پناهندگي از جانب آمريكا به يك چچني كه مسكو او را تروريست مي خواند، مخالفت هاي تازه غرب با ورود روسيه به سازمانهاي تجارت بين المللي، انتقاد غرب از تجديد آزمايشهاي موشكي روسيه، ازدياد فشار براي بيرون بردن نچند صلحبان روس از گرجستان و تازه تر از همه استقرار رادارهاي تازه و پيشرفته در گرين لاند دانمارك به منظور پاييدن روسيه! بود!.

 

پوتين، چطور؟

 

2004م:رسانه هاي آمريكا ،چهار شنبه11 اوت 2004، اخبار اول خود را به مدير پيشنهادي براي « سيا » اختصاص داده بودند و مقاله هاي آنها نيز عمدتا در همين زمينه و پر از علامت سئوال بود.

جورج بوش رئيس جمهوري آمريكا در حالي كه همگان منتظر ايجاد يك پست وزارت براي « يكي كردن » مديريت سازمانهاي متفرق اطلاعاتي آمريكا بودند، « پورتر گاس » رئيس 65 ساله كميسيون اطلاعات مجلس نمايندگان آمريكا را به عنوان مدير آتي سازمان 57 ساله اطلاعات خارجي آمريكا، « سيا » ، پيشنهاد كرد.

گاس كه در دهه 1960 از كاركنان اين سازمان جاسوسي بود از دهه 1970 نمايندگي ايالت فلوريدا در مجلس نمايندگان آمريكا را برعهده داشته است. وي از نمايندگان حزب جمهوريخواه آمريكاست و به همين جهت تعيين او با واكنش هاي منفي و بحث فراوان رو به رو شده است. انتصاب مدير « سيا » پس از جلسات متعدد ، طولاني و گاهي خشونت آميز پرسش و پاسخ ( هيرينگ ) و تصويب سناي آمريكا عملي مي شود كه با اين وضعيت گمان نمي رود اين كار پيش از انتخابات دوم نوامبر2004صورت گيرد.

گاس در سال 1960 هنگامي كه در دانشگاه ييل در رشته تاريخ يونان باستان تحصيل مي كرد براي استخدام در « سيا » جذب شد. در آن زمان، « سيا » با پيروز شدن در كمك به براندازي اوت 1953 ايران (رويداد 28 مرداد) ، كودتاي 1954 گواتمالا، برگرداندن ورق در يونان و پيروز كردن حزب دمكرات مسيحي در ايتاليا شهرت و قدرت وسيع به دست آورده بود .

 

Porter Goss

 

2005م:همزمان با آغاز مرخصي سالانه جورج بوش رئيس جمهوري آمريكا كه از يكم اوت 2005 آغاز شده و براي گذرانيدن آن به مزرعه شخصي خود در منطقه «كرافورد» ايالت تكزاس به اينجا رفته بود، بانو «سيندي شيهنCindy Sheehan» نيز از كاليفرنيا به كرافورد رفته و مقابل در ورودي مزرعه رئيس جمهور چادر زده و خواستار ملاقات با او شده و گفته بود كه تا اين ملاقات انجام نشود در همانجا خواهد ماند. مرخصي آن سال جورج بوش براي پنج هفته پيش بيني شده بود. سيندي مي گفت: مي خواهم كه بوش يك ساعت از 5 هفته مرخصي اش را اختصاص به شنيدن حرفهاي من بدهد و از مزرعه بيرون آيد و حرف مرا به عنوان يك مادر داغديده بشنود و پاسخ پرسش مرا بدهد كه سئوال ميليونها آمريكايي است.

 

 در قرن 21 صداي اعتراض حتي يك نفر هم به گوش جهانيان مي رسد.


1332: نبرد «داپلين مو» اتفاق افتاد.

1553: پاپ ژوليوس سوم دستور داد كه تلموذ يهوديان (قسمتي از تورات) مصادره و آتش زده شود.

1944: احداث لوله نفت زيردريايي انگلستان به فرانسه جهت انتقال سوخت براي مصارف جنگ به پايان رسيد.

1955: حداقل دستمزد ( براي كارگران غير ماهر ) در آمريكا يك دلار تعيين شد كه تا 47 سال بعد شش برابر شد.

1961: پي سي ــ داسPC - DOS ساخته شد.

1964: شورش نژادي ايالت نيوجرزي آمريكا را فراگرفت.

1964:«ايان فلمينگ» داستان نويس انگليسي و نگارنده داستان «جيمز باند» در 56 سالگي درگذشت.

1972: آخرين دسته نيروهاي رزمي آمريكا از ويتنام خارج شد.

1985: در يك سانحه هوايي در ژاپن 520 تن كشته شدند كه پرتلفات ترين سانحه هوايي بود و بر اثر برخورد يك جمبوجت در يك پرواز داخلي به كوه روي داده بود.

1988: تاييد شد كه سختي زندان با اعمال شاقه بدن نلسون ماندلانا آن چنان تضعيف ساخته كه در زندان دولت سپيد پوستان آفريقاي جنوبي به بيماري سل دچار شده است.

1990: صدام حسين در برابر اين درخواست معترضانه كه كويت را تخليه كند اعلام كرد هرزمان كه اسرائيل مناطق عربي را رها سازد وي نيز كويت را تخليه خواهد كرد ، اشغال هاي نظامي كه باهم فرق ندارند.

منبع:iranianshistoryonthisday.com

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------