تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ - 19 مرداد612پیش ازمیلاد:محاصره شهر نينوه (نينواNinua= Nineveh) پايتخت امپراتوري آشور Assur توسط نيروهاي نظامي ايران و بابل (مشتركا) از دهم اوت سال 612 پيش از ميلاد آغاز شد. برخي از مورخان، اين تاريخ را روز سقوط نينوه و كشته شدن «سينشاريشكونSinsharishkun» پادشاه وقت آشور ذكر كرده اند كه مورخان ديگر سقوط شهر را دهم دسامبر اين سال و در پي يك محاصره چهار ماهه نوشته اند. بعضي مورخان نيز نوشته اند كه محاصره از ماه مه سال 612 پيش از ميلاد آغاز و تا ژوئيه كه شهر سقوط كرد ادامه داشت. اين اختلاف تاريخ نتيجه محاسبات متفاوت تقويمي است. شرح سقوط شهر را مورخ بابلي آن زمان نوشته و كتيبه آن موجود است و در موزه بريتانيا در لندن نگهداري مي شود. سينشاريشكون پسر آشوربانيپالAssurbanipal بود كه در قصر خود كشته شد. برخي از مورخان نوشته اند كه هنگام سقوط شهر خودكشي كرد. وي 11 سال حكومت كرده بود.

 

تصوير آشوربانيپال


480پیش از میلاد:برخي مورخان قرن 20 با محاسبات تازه تقويمي پايان کامل نبرد ترموپيل و مقاومت لئونيداس پادشاه اسپارت را در اين محل تا آخرين نفر, دهم اوت سال 480 پيش ازميلاد (مطابق 19 مرداد) تعيين کرده اند و با توجه به شواهد تاريخي تازه نوشته اند که نبرد ترموپيل سه روز طول کشيده بود, نه دو روز که قبلا ذکر شده بود .واحدهاي ارتش ايران - تنها ابر قدرت آن زمان - به فرماندهي مستقيم خشايارشا پس از تسلط بر تنگه ترموپيل (Thermopylae) به پيشروي خود به سوي آتن در 160 کيلومتري جنوب شرقي ادامه دادند و اين شهر را تصرف کردند. اهميت مقاومت لئونيداس در ترمو پيل از اين جهت است که به آتني ها امکان داد که شهر را تخليه و به کشتي ها و جزاير پناه برند زيرا سقوط شهر برايشان قابل پيش بيني بود و همين عمل (تخليه شهر ) به آتني ها امکان داد که باقي بمانند و استقلال و حاکميت خود را حفظ کنند( مشروح جنگ ترموپيل در سايت نهم اوت).

اين خود فلزي ساخت سالونيكا در حفاري هاي قرن گذشته در تنگه ترموپيل به دست آمده است كه به احتمال زياد مورد استفاد يك سرباز يوناني در جنگ با ايران قرار گرفته بود

 

اين خود فلزي ساخت سالونيكا در حفاري هاي قرن گذشته در تنگه ترموپيل به دست آمده است كه به احتمال زياد مورد استفاد يك سرباز يوناني در جنگ با ايران قرار گرفته بود

 

248م:شاپور يكم، شاه ساساني ايران كه با هدف حذف مناطق خودمختار امپراتوری و تامین اقتدار حکومت مرکزی (به شکلی که در دوران هخامنشیان بود) به ايران خاوري لشكر كشيده بود در آگوست سال 248 ميلادي (امردادماه) پادشاه كوشانها را مغلوب و به جداطلبی آنان پایان داد و این منطقه را بمانند سابق تبديل به حكومت محلي و به نوشته مورخان اروپایی؛ دست نشانده كرد. در پی این پیروزی، دستگاه اداری دولت ساسانیان ساتراپی های سابق (استانها) آن منطقه را باردیگر احیاء کرد ازجمله ساتراپی باکتریا (بلخ) و .... اشکانیان با خودمختاری محدود مناطق دوردست ایران مخالفت نداشتند ولی برخی از حکام این مناطق هنگامی که دولت مرکزی را به دلایلی در بحران می دیدند براختیارات محلی خود می افزودند ازجمله کوشانها در دو قرن یکم و دوم میلادی.

 

شاپور يکم


1313ش:خبرگزاري پارس 19 مرداد سال 1313 (سال 1934 و در آن زمان مصادف با دهم اوت) آغاز بكار كرد تا تصميمات دولت، مذاكرات و مصوبات مجلس، فعاليتهاي سازمانهاي دولتي و غير دولتي و افراد را به ايرانيان و ساير ملل گزارش كند و اخبار «مطلق، موثق و مهم» ساير ملل را براي استفاده ايرانيان به رسانه هاي كشور برساند.

رضا شاه پس از ديدار از تركيه و مشاهده طرز كار خبرگزاري آناتولي در صدد تاسيس يك خبرگزاري مشابه در ايران برآمده بود و آژانس پارس (خبرگزاري پارس) كه امروز 74 ساله مي شود پا به عرصه وجود گذارد.

 

نصرت الله معينيان


1348ش:محمود جم نوزدهم مرداد سال 1348 در گذشت . وي هنگام مرگ 90 ساله بود. آخرين سمت سياسي جم سناتوري بود. وي نيز مانند علاء ، دكتر اقبال ، علي منصور، هويدا و ... در طول عمر بارها سمت استانداري ، سفارت ، وزارت و نخست وزيري داشت. يك زمان هم استاندار كرمان بود.

 

محمود جم


1357ش:در نيمه دوم مرداد 1357 (اوت 1978) موج اعتراض و تظاهرات ضد شاه، ايران را فراگرفته بود كه صحنه هاي گسترده وخشن آن در اصفهان، شيراز، قزوين و تبريز به چشم خورد. اعتراضات سراسري امرداد سال 1357 (1978) چند روز پس از اعلام سياست فضاي باز سياسي و تصميم دولت مبني بر انجام انتخابات آزاد با شركت همه مردم از جمله مخالفان صورت گرفته بود. تظاهركنندگان عمدتا برضد ارعاب و شكنجه ماموران و زندانبانان شعار داده بودند. باتوجه به اين شعار ها بود که در سال 1979 دو اصل ضد شكنجه به اين شرح بر قانون اساسي جمهوري اسلامي اضافه شد :

اصل 32 ـ «هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات خواهد شد.».

اصل 38 ـ «هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار و يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.».

گزارش ژوئيه 2005 رئيس كل وقت دادگستري تهران و هيات مربوط اشاره دارد كه شكنجه و بازداشت بدون تفهيم اتهام و ارجاع پرونده فرد دستگير شده به قاضي ظرف 24 ساعت بازهم مشاهده شده بود!.

 

2004م:بانو «رايس» (در آن زمان) مشاور ويژه امنيت ملي آمريكا (هشتم اوت 2004 ) در يك گفت و شنود به شبكه تلويزيوني ان. بي. سي (متعلق به كمپاني جنرال الكتريك سازنده موتو جت و اشياء برقي) گفت كه دولت آمريكا نگران ادامه برنامه هاي هسته اي ايران است.

يک روزپيش از اين نيز رسانه هاي آمريكا گزارش مفصل نيويورك تايمز را كه آمريكا، سه بزرگ اروپاي غربي و دوستان آسيايي آمريكا موفق نشده اند از راه ديپلماتيك ايران را وادار به دست برداشتن از برنامه هاي اتمي خود كنند وسيعا بازتاب داده بودند. در برابر، ايران اشاره كرده بود كه پيشرفت در دانش فيزيك هسته اي و استفاده مسالمت آميز از نيروي اتم را كه مقوله اي جدا از توليد سلاح اتمي است دنبال خواهد كرد؛ زيرا كه حق هر ملت است.

در همان روز روزنامه اسرائيلي «جروزالم پست» نوشته بود كه ايران سرگرم بهينه سازي موشك شهاب ـ 3 است كه هم اكنون هم قادر به حمل دست كم يك تن ماده منفجره و يا هر نوع كلاهك ديگر به مسافت يكهزار كيلو متر است.

اين قبيل مطالب در چهار سال گذشته ادامه داشته و با اينکه منجر به برخي مجازاتهاي اقتصادي و تهديدهاي جدي تر هم شده است؛ دولت ايران از موضع خود مطلقا عقب نشيني نکرده است.

 

شهاب 3


1384ش:خبري كه در زير آمده است در شماره 19 مرداد 1384 روزنامه همشهري كه ناشر آن شهرداري تهران! است چاپ شده بود كه لازم است در تاريخ وطن براي بررسي آيندگان باقي بماند:

«جمال كريمي راد سخنگوي قوه قضائيه امروز (18 مرداد1384) گفت: پس از بررسي اسامي مشابهي كه ممنوع الخروج شده بودند تعداد ۱۱۰ هزار اسم از پرونده هاي اداره گذرنامه خارج شده است و افراد در صورت بروز مشكل با مكانيزه شدن سيستم كنترل اسامي در كمتر از يك ربع ساعت مشكلشان رفع خواهد شد.».

اين روزنامه طبق روال جاري روزنامه هاي ايران روشن نساخته بود كه اين شمار از چه زماني در فهرست ممنوع الخروج ها قرار داشتند؛ از زمان انقلاب سال 1357 يا بعدا. روزنامه همشهري همچنين ننوشته بود كه ساير ليست هاي ممنوع الخروج ها از چه قرارند.

 

1384ش:روزنامه شرق چاپ تهران در شماره 19 مرداد 1384 خود اين خبر را كه عينا نقل مي شود درج كرده بود:

«اسماعيل گرامى مقدم از سهميه بندى اعمال شده در تركيب كابينه احمدى نژاد بين گروه هاى سياسى اصولگرا انتقاد كرد. وى گفت: قرار شد كابينه براساس اعطاى سهميه بسته نشود اما اكنون شاهديم سهامى بين برخى نهادهاى نزديك به رئيس جمهور تقسيم شده است. وى گفت: به عنوان مثال دو عضو شوراى نگهبان قرار است به عنوان سخنگو و وزير كابينه تعيين شوند. عضو فراكسيون اقليت افزود: اگر قرار بر سهميه بندى است بهتر است اين سهام بين مردم راى دهنده باشد.».

در اين خبر كه با انشايي غير ژورناليستيك نوشته شده دقيقا سمت اسماعيل گرامي مقدم را روشن نساخته و تنها در انتهاي خبر اشاره شده كه عضو فراكسيون اقليت است، اقليت كجا؟. بنابراين كسي كه قبلا "گرامي مقدم" را نشناسد نمي داند كه وي در چه سمتي اين حرف را زده است. خبر بسيار مبهم است و طبق اصول خبر نويسي نوشته نشده است. به علاوه، پارلمان كه رئيس جمهور را انتخاب نمي كند كه در كابينه سهم بخواهد. دست رئيس دولت در كابينه سهامي چندان باز نخواهد بود. قوه مجريه يك كشور بايد استقلال كامل داشته باشد تا بتواند برنامه هايش را پيش ببرد.

 

1338ش:در اين روز در سال 1338 مجلس ترحيم قمرملوك وزيري ، نخستين زن آواز ايران برگزار شد و چون روزنامه ها از چهار روز پيش از آن در باره قمر و هنر او نوشته بودند ، جمع كثيري از مردم در مراسم ترحيم شركت كرده بودند. قمر شب چهاردهم مرداد بر اثر بيماري قلبي فوت شده بود.

وي كه يك كاشاني بود از 16 سالگي نزد استاد مرتضي ني داود به آموزش موسيقي و آواز پرداخته بود . او قبلا مرثيه خوان بود و صدايش جلب توجه كرده بود.

براي نخستين بار ، در سال 1308 قمر در مجلس ياد بود ايرج ميرزا شاعر خوش قريحه در برابر جمع، برنامه آواز اجرا كرده بود. قمرملوك وزيري كه بانويي خوشنام بود يك بار ازدواج كرد و داراي يك پسر بود.

بايد توجه داشت قمر در زماني علنا به خواندن آواز پرداخت كه اين عمل در جامعه كاري آسان نبود. او با تصميم خود سدي را از ميان برداشت و تاريخساز شد.

 

قمرملوك وزيري

 

1967م:آيرا فردريك الدريج Ira Frederick Aldridge بزرگترين نمايشگر و نمايشنامه نويس سياه پوست قرن 19 دهم اوت سال 1967 در لهستان در گذشت . وي كه زاده آمريكا بود بيشتر كارهاي هنري خود را در انگلستان و آلمان اجرا مي كرد و در آلمان از شهرت و احترام خاصي برخوردار بود. آيرا كه در 24 ژوئيه سال 1807 به دنيا آمده بود يك تراژدين بسيار ماهر بود. او براي اجراي برنامه به لهستان رفته بود كه در آنجا درگذشت.

 

 آيرا فردريك الدريج

 

479پیش از میلاد:طبق محاسبات تقويمي تازه، كنك كويي Kong Qui ـ كه در چين به Kong Fu Tzu (به معناي آموزگار بزرگ) معروف است و در كشورهاي خارج از آسياي شرقي، كنفوسيوس ConFucius ناميده مي شود كه انگليسي زبانها اين اسم را كانفوشي اس تلفظ مي كنند ـ‌ دهم اوت سال 479 پيش از ميلاد (همزمان باحكومت خشايارشا بر ايران) در هفتاد سالگي درگذشت، اما انديشه هاي او همچنان زنده و مورد توجه است. افكار او بر پايه اخلاقيات، مسئوليت و هماهنگي در جامعه مخصوصا ميان كاركنان دولت است. افكار او ـ كه در سال 551 پيش از ميلاد در «شاندونگ» چين به دنيا آمد ـ سه قرن پس از وفاتش مورد توجه رهبران چين قرارگرفت و ضابطه روابط دولت و مردم شد. در سال 124 پيش از ميلاد دانشگاهي در چين براي تدريس اين افكار آغاز بكار كرد و از سال 700 ميلادي تا قرن 19، در چين كساني كه متقاضي اشتغال به امور عمومي و كارمندي دولت بودند بايد امتحان كتبي انديشه هاي كنفوسيوس را با نمره خوب مي گذراندند كه در پنج كتاب گردآوري شده بودند. از قرن 19 تا سال 1977، عقايد كنفوسيوس تحت تاثير فرضيه هاي فلاسفه و متفكران غرب قرار گرفت و كمرنگ شد، ولي از سال 1977 بار ديگر جايگاه خود را از جمله در چين بازگرفت و اينك مخصوصا آن قسمت كه به «دمكراسي كنفوسيوسي» معروف است يك نيروي فكري پيشرو بشمار مي رود. بايد دانست كه قرنها است كه افكار كنفوسيوس با آيين زرتشت كه از دو قرن پيش از كنفوسيوس در آسياي غربي رواج يافته است مقايسه مي شود و موارد مشابه در آنها استخراج شده اند و در اين زمينه در اوايل قرن 20 كتاب جامعي در هند انتشار يافت كه گويا در كانادا تجديد چاپ شده است.

 

Kong Qui


1905م:دهم اوت، زادروز يوجين دنيس Eugene Dennis رهبر پيشين حزب كمونيست ايالات متحده است كه در 1905 به دنيا آمد. وي در 21 سالگي به حزب كمونيست آمريكا پيوست و در جنبش هاي كارگري متعدد مخصوصا در كاليفرنيا شركت كرد و بارها دستگير شد. آخرين بار در سال 1939 دستگير و با قرار وثيقه آزاد شد و به شوروي رفت و در آنجا به مطالعه تشكيلاب حزب كمونيست اين كشور پرداخت و در بازگشت، دبيركل حزب كمونيست آمريكا شد و منظما براي « ديلي وركر » ارگان اين حزب مقاله مي نوشت.

در ژوئيه 1948 ، و در اوج ضديت با كمونيسم در آمريكا ، دنيس و 11 تن از سران حزب كمونيست دستگير شدند. اتهامآنان تحريك مردم به ضديت و مآلا براندازي دولت آمريكا بود، ولي بازپرس براي اثبات اين جرم و صدور قرار مجرميت براي آنان دليلي نداشت و سرانجام به اظهارات و عقايد ماركس و مانيفست كمونيست متوسل شد و استدلال كرد كه چون اينان اعتراف به كمونيست بودن كرده اند و يك كمونيست اجبار به پيروي از عقايد ماركس دارد و ماركس تاكيد به براندازي دولتهاي سرمايه داري كرده ، پس دستگيرشدگان تصميم قاطع بر براندازي دولت آمريكا داشته اند!.

 

Eugene Dennis

 

1810م:كاميلو كاوور Camilo Cavour سياستمدار، ميهندوست و روزنامه نگاري كه در قرن 19 با سعي و تلاش بسيار موفق شد وطنش ايتاليا را پس از قرنها يكپارچه كند و به صورت يك قدرت اروپايي درآورد دهم اوت 1810 به دنيا آمد. تنها آرزوي او تامين وحدت و كسب عظمت ايتاليا بود كه قرنها قطعه ــ قطعه شده بود و هر گوشه اش تحت سلطه يك قدرت اروپايي بود. در اين كار مهم، بسياري از جمله گاريبالدي به كاوور كمك كردند، ولي مغز او كارساز اصلي بود.


Camilo Cavour

 

1831م:دهم اوت سال 1831 يك سياهپوست باسواد از ميان بردگان به نام «نات ترنر» در منطقه ويرجينيا (آمريكاي شمالي) بر ضد بردگي بپاخاست و در اندك مدتي دهها برده سياهپوست به وي پيوستند و اين گروه ظرف 11 روز (تا 21 اوت) 56 سپيد پوست و عمدتا ارباب مزرعه و برده داران را كشتند. «ترنر» مي گفت كه رسالت دارد سياهپوستان را از زنجير بردگي رها سازد و براي رسيدن به اين هدف هراقدامي مشروع است. سپيدپوستان دو هزار مرد مسلح بسيج كردند و با كمك نيروهاي دولتي به جنگ اين گروه رفتند و در اين ميان به هر سياهپوستي هم كه ظنين مي شدند او را مي كشتند و سرانجام قيام سياهپوستان با قتل بسياري از آنان سركوب شد، ولي «نات ترنر» در آخرين لحظه موفق به فرار شد و در طول اختفا كتابي تحت عنوان «كارهاي ترنر» نوشت و به دست يكي از همرزمانش سپرد كه بعدا در مريلند به چاپ رسيد و موجود است.

 

نات ترنر


1904م:24 ساعت پس از فروافتادن دومين بمب اتمي آمريكا بر «ناگاساكي» و صدور اين تهديد ترومن رئيس جمهور وقت امريكا كه اگر ژاپن تسليم نشود بمباران اتمي ادامه خواهد يافت، (دهم اوت) دولت ژاپن اعلام كرد به شرط اين كه به موقع و مقام امپراتور دست نخورد تسليم خواهد شد. اين در حالي بود كه نيروهاي ژاپني بسياري از سرزمين هايي را كه تصرف كرده بودند در اشغال داشتند. درست در همين روز (دهم اوت) در سال 1904 ناوگان ژاپن ناوگان روسيه در خاور دور را در يك شبيخون منهدم كرده بود.

 

هيروهيتو امپراتور وقت ژاپن


1977م:دهم اوت1977 يك كارمند پست به نام «ديويد بركويتس» در منطقه نيويورك به اتهام قتل شش تن و مجروح كردن هفت نفر ديگر دستگير شد. وي به تدريج و يكي پس از ديگري قربانيان خود را كشته بود و هربار در محل قتل يادداشت گذاشته بود و تلفني هم به رسانه ها گفته بود كه « قتل كار پسر سام!» است. انگيزه كار اين فرد كه ظاهرا بايد تا پايان عمر در زندان باشد «عقده رواني» بيان شده است. چون مجازات اعدام در ايالت نيويورك غير قانوني است «پسر سام» كه مدتها منطقه نيويورك را در سايه ترس فرو برده بود به زندان ابد محكوم شده است. وي خاطرات خود را در كتابي منتشر ساخته كه فروش آن درآمد خوبي برايش داشته است.

 

ديويد بركويتس

 

1972م:«جورج مك گاورن» سناتور سابق آمريكايي از ايالت داكوتاي جنوبي، دكتر تاريخ ، مولف چند كتاب و متولد 1922 كه شهرت به ليبرال بودن و آزادي طلبي دارد يكشنبه شب هشتم اوت 2004 در گزارش مصوري كه از شبكه تلويزيوني « ا . بي . سي» پخش شد، علت شكستش را در انتخابات رياست جمهوري سال 1972 از ريچارد نيكسون "مخالفت با هرگونه جنگ و از جمله ادامه جنگ ويتنام" اعلام كرد و گفت كه اين حقيقت تلخ را در كتاب تازه اش نوشته است. اکثريت يک ملت نبايد اين چنين، جنگ طلب باشد.

مك گاورن گفت كه تصور كردم كه بيشتر هموطنان طرز فكر خود مرا دارند و از جنگ بيزارند. حال آن كه در اين زمينه، خواست و احساس بيشتر آمريكاييان چيز ديگري بود.

مك گاورن كه در جريان جنگ جهاني دوم بمانند ساير آمريكائيان جوان به نيروهاي مسلح اين كشور احضار شده بود و خلبان يك بمب افكن بود و بر سر آلماني ها بمب فرو افكنده بود گفت كه آن جنگ نظر او را تغيير داده است، ولي هموطنان عقيده ديگري دارند. نيكسون در آن سال اندرزهاي كيسينجر را گوش كرد و در جريان تبليغات انتخاباتي بر ضد جنگ چيزي نگفت و برنده شد.

مك گاورن گفت كه اين تجربه خود را در كنوانسيون ژوئيه 2004 حزب دمكرات در بوستون به «جان كري» يادآور شدم و به او گفتم كه بر ضد جنگ شعار ندهد كه بازنده خواهد بود و توصيه كردم كه تا مي تواند درباره تقويت بنيه نظامي داد سخن بدهد و هردم بگويد كه آمريكا نخستين قدرت بر سطح زمين است كه هموطنان تنها همين حرفها را حاضرند بشنوند، چرا؟. نمي دانم.

 

مک گاورن


1990م:هشتم آگوست 1990 صدام حسین پسر عموی خود علي حسن عبدالمجيد التكريتي (علي شيميايي) را به سمت فرماندار كويت منصوب كرد. ارتش عراق شش روز پیش از آن کويت را برپايه دعاوي ديرين و مستندات تاريخي تصرف و يک ايالت عراق اعلام کرده بود. دولت عراق از زمان ايجاد اين كشور توسط انگلستان مدعي كويت بود و آن را عمدتا با اين استناد كه كويت دنباله حيره و نجد شرقي و همانند عراق جنوبي در طول نهصد سال يك ايالت [ایالت اِراک ايران] بوده و در دوران حكومت اسلامي و سپس عثمانيان اين وضعيت تغيير نيافته بود جزيي از خاك خود مي دانست و مي گفت كه انگليسي ها بودند که آن سرزمين [کویت] را به شيوخ طايفه العتوب داده اند كه اين طايفه در قرن هفدهم از نجد (كشور سعودي) به آنجا كوچ كرده است و انگليسيها از آغاز دهه 1930 مي دانستند كه در زير شنهاي كويت اقيانوسي از نفت قراردارد.

 

علي حسن عبدالمجيد


2004م:احمد چلبي عضو شوراي سابق حاكمه عراق به اتهام جعل اسكناس و برادر زاده اش سالم چلبي رئيس دادگاهي كه قرار بود صدام حسين را محاكمه كند به اتهام قتل يك مقام وزارت دارايي عراق تحت تعقيب قضايي قرار گرفتند و هفتم اوت 2004 برايشان احضاريه صادر شد. در روز صدور احضاريه، احمد در ايران و سالم در انگلستان بود كه دولت لندن با عراق قرار داد استرداد مجرمين ندارد. اعضاي شوراي حاكمه عراق كه پس از انتخاب رئيس جمهور و نخست وزير موقت منحل شد از سوي مقامات آمريكايي مربوط دستچين شده بودند.

احمد چلبي روزگاري معتمد وزارت دفاع آمريكا بود، به كاخ سفيد رفت و آمد داشت و در جلسه مشترك كنگره در كنار همسر جورج بوش مي نشست و از او به عنوان رهبر آينده عراق اسم برده مي شد كه به اصطلاح پس از «پايان تاريخ مصرف» ازنظر افتاد. وي از چندي پيش متهم شده بود كه درباره وجود اسلحه كشتار جمعي در عراق و همدستي صدام حسين با القاعده به مقامات دولت آمريكا اطلاعات نادرست (خلاف واقع) مي داد و تبعيديان عراقي را وادار مي كرد كه در اين زمينه با رسانه هاي آمريكا مصاحبه كنند تا افكار عموميآمريکا آماده، و راه براي حمله نظامي به عراق هموار شود. با انتقاد از چلبي كه اطلاعات نادرست و جعلي داده بود، دولت آمريكا خود را ازآسيب هاي فوري ناشي از اين اتهام كه چرا به استناد گزارش هاي نادقيق سازمانهاي اطلاعاتي به عراق لشكر كشي كرد رهانيده و از چلبي دور ساخته است.

احمد چلبي كه در طول تبعيد دهها ساله خود و ايجاد يك حزب از مخالفان صدام در خارج از عراق با دولت آمريكا همكاري داشت و از اين بابت پول دريافت مي داشت گفته است كه اتهام جعل اسكناس انگيزه سياسي دارد و با اين اتهام مي خواهند او را مسئول همه اشتباهات قلمداد كنند.

 

احمد چلبي

 

117: هادريان (هادريانوس) امپراتور روم كه ديوار دفاعي او در خاك انگلستان معروف است با دولت ايران صلح كرد (به نوشته برخي از مورخان يازدهم اوت). وي سه روز پيش از اين تاريخ بر جاي تراژان امپراتور مقتول روم نشسته بود كه در جريان جنگ با ايران درگذشته بود. (تفصيل؛ در سايت 11 اوت)

995: اوتو يكم رئيس امپراتوري مقدس (مورد تاييد پاپ) در جنگ «لكفلدLechfeld» مجارها Magyars را كه به قلمرو آن امپراتوري تعرض مي كردند شكست داد. مجارها اعقاب مغ ها ( مگيMagi ـ مجي ـ مجوس ها) ايرانياني بوده اند كه در عهد باستان در پي دور شدن از آيين زرتشت از ايران رانده شدند و در مجارستان امروز استقرار يافتند و بعدا در اينجا هم گرفتار حمله هونها (مهاجران آسيايي ديگر) شدند.

1519: ماژلان با پنج كشتي «ظاهرا» به قصد دور زدن كره زمين ولي در باطن استعمار نقاط جديد؛ بندر سويل در اسپانيا را ترك كرد.

1707: روسيه و سوئد يك پيمان دفاع متقابل امضاء كردند كه به موجب آن اگر از خارج به يكي از دو كشور حمله شود ، به منزله حمله به هر دو تلقي شود.

1792: انقلابيون فرانسه به كاخ سلطنتي حمله كردند كه نتيجه اش دستگيري لوئي شانزدهم و زنش بود كه مدتي بعد با گيوتين گردن زده شدند.

1809: اكوادور اعلام استقلال كرد. قرنها مستعمره اسپانيا بود.

1863: كامبوج تحت الحمايه فرانسه شد.

1893: نخستين دسته چيني ها از سانفرانسيسكو اخراج شدند.

1893: در سال 1893 مهندس رودولف ديزلRudolf Diesel آلماني اتومبيلي را كه ساخته بود در شهر اوگسبورگAugsburg به حركت آورد.

1913: جنگ دوم بالكان با امضاي پيماني پايان يافت.

1920: محمد ششم سلطان عثماني قرارداد «سور (سورسsevres)» را كه به موجب آن امپراتوري شكست خورده عثماني ميان فاتحان تقسيم مي شد امضاء كرد.

1937: بكر صدقي رئيس دولت وقت عراق ترور شد.

1952: سلطنت ملك حسين بر اردن رسما آغاز شد.

2002: در سال 2002 كريستن نيگارد Kristen Nygaard رياضي دان نروژي و پيشتاز نوشتن زبان و پروگرام براي كامپيوتر در 76 سالگي بر اثر حمله قلبي درگذشت.

منبع:iranianshistoryonthisday.com

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

   
    
   وب گردی