تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ -2 تیر226م:23 ژوئن سال226 ميلادی (دوم تیرماه) اردشير پاپكان در معبد آناهيد تاجگذاري كرد و شاه ايران شد و ناسيوناليسم ايراني را بر محور ملت گرايي و آموزشهاي زرتشت احياء كرد. با پيروي از روش اردشير، قرنها بعد ديلميان، صفويان و ... ناسيوناليسم ايراني را بر محور ايراندوستي و شيعه اثني عشري زنده كردند.

بقاياي دژي را که اردشير در کرمان بر فراز تپه ساخت (قلعه دختر)


1429م: 22ژوئن سال 1429 ميلادي جمشيد كاشاني (غياث الدين) رياضيدان و فضاشناس ايراني در سمرقند درگذشت. وي به دعوت الغ بيگ حكمران تيموري وقت و پسر شاهرخ ميرزا به سمرقند رفته بود تا در مدرسه عالي علوم اين شهر تدريس و در رصدخانه آنجا (كه الغ بيگ، خود آن را تاسيس كرده بود) به اكتشافات فضايي تازه دست بزند. جمشيد كاشاني به خاطر كشف قضاياي كسينوس در مثلثات، تهيه جدول ستارگان، تكميل علم حساب و رصد يك خورشيد گرفتگي از نامداران تاريخ علوم است. در فرانسه هنوز يك قضيه كسينوس را «تئورم كاشي» مي خوانند. جمشيد كاشاني كه در سال 1380 ميلادي در كاشان به دنيا آمده بود، در زمان خود همچنين بعد (فاصله) بسياري از ستارگان از زمين و از خورشيد و نيز حجم آنها را اندازه گيري كرده بود. وي در زمينه علوم فضايي دنباله كار خواجه نصيرالدين طوسي را گرفته بود.جمهوري اسلامي ايران در تيرماه سال 1358هجري خورشيدي به منظور بزرگداشت جمشيد کاشاني يك تمبر پستي منتشر كرد.

 

تصوير جمشيد کاشاني


1287ش:دوم تير ماه 1287 هجري خورشيدي (23 ژوئن 1908) سرهنگ لياخوف فرمانده روس واحد مركزي قزاق دستور داد كه ساختمان مجلس در ميدان تاريخي بهارستان را با توپ گلوله باران كنند.

محمدعلي شاه قاجار روز پيش از اين، ضمن صدور اعلاميه اي كه براي مقامات دولتي در تهران و شهرهاي ديگر ارسال شد چگونگي انتخاب نمايندگان مجلس و رفتار اين نمايندگان را مغاير اصول دمكراسي خوانده و دستور داده بود كه مجلس تا اصلاح اين نقائص به مدت سه ماه تعطيل شود. چون بسياري از نمايندگان حاضر به ترك ساختمان مجلس نشده بودند؛ در اجراي دستور محمدعلي شاه، يك واحد قزاق به بهارستان فرستاده شد تا مجلس را محاصره و نمايندگان را از آنجا بيرون كند كه اين نيرو با مقاومت هواداران مسلح مجلس كه از پيش در آنجا سنگربندي كرده بودند رو به رو شد و عقب نشيني كرد. لياخوف پس از اطلاع از اين مقاومت مسلحانه بود كه تصميم گرفت ساختمان مجلس را با توپ گلوله باران كنند. در پشت پرده، دست انگلستان و روسيه كه با هم رقابت استعماري داشتند ــ هركدام به حمايت از يك طرف ــ دركار بود!. در جريان تيراندازي با توپ به عمارت بهارستان، بسياري از مدافعان مجلس كشته و يا مجروح شدند و نمايندگان متحصّن، از آنجا به پارك امين الدوله كه در همان نزديكي واقع بود گريختند و در آنجا پنهان شدند.

قزاقها پس از تصرف مجلس به پارك امين الدوله حمله بردند و نمايندگان را مضروب و دستگير كردند و به باغ شاه منتقل ساختند. چون جماعتي از مجلسيان و هواداران آنان از جمله تني چند از اصحاب جرايد عازم سفارت انگلستان شده بودند تا در آنجا متحصن شوند، قزاقها باغ سفارت (واقع در محل فعلي ــ خيابان فردوسي) را محاصره كردند و راه آن عده را كه هنوز پاي به سفارت نگذارده بودند بستند و آنان را دستگير كردند كه اين عمل باعث اعتراض شديد نماينده سياسي انگلستان شد. گروهي از دست اندركاران نشريات نيز كه جداگانه دستگير شده بودند به زندان باغ شاه (پادگان حرّ) منتقل شدند و از همين روز در تهران حكومت نظامي برقرار شد و ... . روز بعد (سوم تيرماه) خبر مربوط به اعدام ميرزا جهانگيرخان شيرازي ناشر صور اسرافيل، و ملك المتكلمين و سلطان العلماي خراساني از دست اندركاران نشريات ديگر به گوش رسيد كه در ميان بازداشت شدگان بودند و در باغ شاه اعدام شده بودند.

 

سرهنگ لياخوف

 

1292ش:ماموران پليس نوين ايران (سبك فرنگ) با لباس ويژه (يونيفورم اروپايي) از دوم تير ماه 1292 هجري در خيابانهاي تهران به پاسباني سرگرم شدند. تغيير لباس و روش كار پليس ايران كه «نظميه» خوانده مي شد روز قبل از آن (يکم تيرماه و 22 ژوئن 1913) اعلام شده بود. پليس تازه ايران توسط چند افسر سوئدي به رياست سرهنگ وستداهل سازمان يافته بود و وظيفه اش برقراري نظم و حفظ آن بود كه در عين حال بايد به صورت ضابط دادگستري هم عمل مي كرد كه چون هنوز دادگستري وجود نداشت بعدا در مركز پليس، دفتري نيز براي مجازات مجرمان عمومي تاسيس شد.

 

سرهنگ وستداهل


1951م: 23ژوئن سال 1951 (تيرماه 1330) علي محمدخان وزير امور خارجه وقت افغانستان در کابل اعلام کرد که ماموريت دارد تصميم دولت افغانستان به حمايت کامل از ايران را اعلام دارد و بگويد که افغانستان تا به آخر در کنار دولت کشور برادر، ايران، که در تلاش براي گرفتن حق خود از انگلستان است خواهد ايستاد. دولت افغانستان ملي کردن نفت را حق بي چون و چراي ملت ايران مي داند و از مبارزه ضد استعماري دولت ايران پشتيباني کامل مي کند.

 

1951م:23 ژوئن سال 1951 (دوم تيرماه 1330و سه ماه و شش روز پس از تصويب قانون ملي شدن نفت ايران) دکتر مصدق نخست وزير وقت به دولت عراق که اجازه داده بود يک ناو نظامي انگليسي وارد شط العرب (اروندرود) شود و عناصر لشکر 15 انگلستان در اطراف بصره موضع بگيرند شديدا اعتراض، و اشاره کرد که با اين عمل، اگر ميان ايران و انگلستان درگيري نظامي رخ دهد عراق هم آسيب خواهد ديد.

 

Mosaddegh


1331ش:در اين روز در سال 1331 هيات منصفه يک دادگاه جنايي تهران با اکثريت هشت راي در برابر 4 راي، رحيم نامور ناشر روزنامه شهباز را از اتهام اهانت به شاه تبرئه کرد. محاکمه نامور دو روز طول کشيده بود. وکيل مدافع او در دادگاه گفته بود که در مقاله مورد نظر در روزنامه شهباز از دربار انتقاد شده، نه از شخص شاه و جو سياسي کشور هنگام انشاء مقاله به گونه اي بود که بکار بردن چنين لحني را اقتضا مي کرد.

 

1359ش:دوم تير 1359 هجري خورشيدي (23 ژوئن سال 1980 ميلادي) وزارت ارشاد وقت پروانه انتشار روزنامه «سپيده دم» به نام نوشيروان کيهاني زاده (مولف اين سايت و سايت هاي ديگر از جمله روزنامك) که در آن زمان (تابستان 1980) بيست و چهار سال تجربه روزنامه نگاري داشت به شماره 3290 صادر و براي او ارسال داشت ـ روزنامه اي كه تا اين لحظه (تابستان 2008) هنوز به صورت چاپي انتشار نيافته است!.

 

روزنامه «سپيده دم»

 

2004م:نيروي دريايي ايران22 ژوئن 2004 سه قايق نظامي انگليسي را در آبهاي ايران در اروند رود توقيف و هشت ملوان آنها را به اتهام تجاوز به آبهاي ايران دستگير كرد كه اقدامي چشمگير بود. اين هشت ملوان پس از چهار روز آزاد شدند. نيروهاي مسلح ايران 23 مارس 2007 نيز 15 تن از تفنگداران و ملوانان نيروي دريايي انگلستان را در آبهاي ايران و در نزديکي همان محل دستگير کردند و آنان را 12 روز در بازداشت خود داشتند. اين گروه به دستور احمدي نژاد رئيس جمهور و پس از ملاقات با او، با تغيير لباس به کشورشان بازگردانده شدند. در ميان گروه دوم يک ملوان زن ديده مي شد.

 

دو تن از ملوانان دستگير شده انگليسي در ژوئن 2004

 

1844م:فردريك فروبلF.Frobel بيست و سوم ژوئن سال 1844 ميلادي رساله اي درباره «آموزش دبستاني» در ايران باستان منتشر ساخت و در آن نوشت: كودكستانهاي «ايران باستان» تنها پسران خردسال را مي پذيرفتند و هزينه آنها را دولت تامين مي كرد تا همه كودكان به يك چشم نگريسته شوند، و از آموزش و پرورش يكسان (بدون تبعيض) برخوردار باشند و تنها در سايه آموزش و پرورش برابر و يكنواخت است كه مي توان استعداد نوجوان را منصفانه سنجيد.

 

فروبل


1904م:23 ژوئن زادروز پرفسور Carleton Coon است كه در سال 1904 به دنيا آمد و بزرگترين آنتروپولوژيست ( انسانشناس ) قرن 20 شناخته شده است.

وي ريشه نژادها را به دست داده و كتابها متعدد در اين زمينه نوشته از جمله كتابهاي «سرگذشت انسان»، «نژادهاي اروپايي»، «ريشه هاي نژادي»، «تحول نژادي»، «انسان شكارگر»، «پژوهشهاي نژادي در خاورميانه»، «مهاجرت آرين ها»، «هفت غار»، «رابطه نژاد و فرهنگ»، «تاثير آئين هاي زرتشت و بودا بر اخلاقيات»، «اهميت كاروان و راههاي كارواني (داد و ستد و مسافرت) در يكنواخت شدن فرهنگ و عادات» و.... كارلتون ششم ژوئن سال 1981 درگذشت.

 

Carleton Coon


1865م:«جورج تاكر» مورخ در روزنامه «ويرجينيان پايلوپ» چاپ شهر نورفك ايالت ويرجينياي آمريكا در مقاله اي که در اين روزنامه منتشر ساخته «9 آوريل سال 1865» را به عنوان روزي كه جنگ داخلي آمريكائيان پايان يافت رد كرده و نوشته است: تاريخ درست پايان جنگ داخلي آمريكا 23 ژوئن (روزي چون امروز ) در سال 1865 است؛ زيرا كه در اين روز «ستاند واتي» تنها ژنرال سرخپوست آمريكا اسلحه بر زمين گذاشت.

 

ژنرال واتي


1341م:دوم تيرماه زادروز امير محبيان روزنامه نگار شناخته شده ايران است که درسال 1341 به دنيا آمده است. وی براي تامين خبر و نظر براي رسانه هاي وطن خبرگزاري آريا را تاسيس کرده است.

امير که داراي دکتراي فلسفه است همچنين يک مرکز مطالعات استراتژيک به نام "مرکز مطالعات استراتژيک آريا (در چند صد قدمي ميدان فردوسي تهران، خيابان پارس، کوچه جهانگير)" دايرکرده است.

 

دکتر امير محبيان

 

2004م:بانو « اوفرا بيکل » به خاطر كمك به انسانها در ژوئن 2004 مدال ديگري كسب كرد. وي در جهان به عنوان روزنامه نگاري كه در تلاش براي نجات بي گناهان از اتهامات وارده است شناخته شده است. « اوفرا» تاكنون با تعقيب پروندهاي قضايي و تهيه گزارش ، نوشته و يا مصور ، براي رسانه ها باعث بازبيني بسياري از پرونده ها و نجات 11 بي گناه از زندان شده است. او مي گويد كه روزنامه نگاري يعني « همين ».

 

Ofra Bikel

 

494پیش ازمیلاد:روز 23 ژوئن و طبق بعضي نوشته ها, 22 ژوئن سال 494 پيش از ميلاد طبقه عوام جامعه روم معروف به «پله بين ها Plebeians يا اختصارا Plebs» كه 90 درصد جمعيت اين كشور را تشكيل مي دادند, ولي حق دادن راي براي برگزيدن اعضاي سناي روم (پارلمان) و شوراهاي شهر را ندشتند با قرار قبلي از شهر رم خارج شدند و در دامنه تپه «آون تين Aventine» دست به تظاهرات زدند. سربازان رومي آماده بودند تا اگر تظاهر كنندگان بي نظمي, و يا به اعضاي سنا و ژنرالهاي ارتش اهانت كنند آنها را سركوب كنند. «اگريپا Agrippa» خطيب رومي كه متوجه قضيه شده بود, رهبري اجتماع را به دست گرفت و آنها را به جاي عوام (Plebs) طبقه كارگر و مولد (Working Class) خواند و دعوت به حفظ آرامش كرد. واژه «طبقه مولد» از همين زمان ا ست. «اگريپا» سپس طي يك سخنراني تاريخي, طبقه عوام را به در پيش گرفتن «راه ميان» تشويق كرد و پس از اين كه خشم اجتماع, با نفوذ كلام او فرونشست, جمهوري روم راه پيشنهادي «اگريپا» را مبني بر اين كه طبقه عوام از خود مجامع و تريبونهايي (Tribunes of Plebs) داشته باشند و درباره تصميمات دولتي اظهارنظر كنند, پذيرفت و مساله حل شد.

 

2004م:بيست و هفت مقام و ديپلمات سابق آمريكايي اعلاميه مشتركي را امضاء و منتشر كرده بودند كه در آن حكومت جورج دبليو بوش ( رئيس جمهور سابق) در مورد اشغال نظامي عراق متهم شده است. اين گروه در اعلاميه خود كه در نيمه دوم ژوئن 2004 انتشار يا فت نوشته بودند كه جنگ عراق امنيت امريكا را ضعيفتر ساخته، و جورج بوش و وزير دفاع كابينه اورا متهم كرده بودند كه بدون برنامه روشن و آمادگي كامل، آمريكا را در خاورميانه به جنگي پيچيده كشانده اند.

 

درياسالار ترنر

 

2004م:در پي مرگ يك پرستار بيمارستان به نام «دبرا بردDeborah Byrd» از بيماري سل در آمريكا در ژوئن 2004 و بزرگ شدن قضيه در رسانه ها و ايجاد نگراني از اين بابت، همه كساني كه با اين پرستار در تماس بودند جهت آزمايش به بيمارستان احضار شدند. دبرا در بيمارستان شهر چساپيک ايالت ويرجينيا کار مي کرد و هنوز معلوم نيست که چرا درمان نشده است. قبلا گمان مي رفت در كشورهاي پيشرفته از جمله آمريكا، بيماري سل ناپديد شده باشد. ميكرب سل ( باسيل كخ ) كه از طريق تنفس منتقل مي شود ممكن است در بدن بسياري از افراد باشد، ولي تا بدن فرد بر اثر عواملي ديگر به ويژه نارسايي تغذيه و نبود استراحت و ابتلاء به بيماري هاي ديگر تضعيف نشده باشد امكان فعاليت به دست نمي آورد. واكسن پيشگيري از آن دهها سال است كه در دسترس و در برخي كشورها تزريق آن به كودكان اجباري است. با آزمايش پوستي وجود اين ميكرب در بدن قابل كشف است. علائم آن تب خفيف دائمي ، بي اشتهايي ، سرفه ، از دست دادن وزن و عرق كردن مخصوصا در ناحيه سر و گردن در خواب است. بيش از نيم قرن است كه داروي اين بيماري كه قبلا ميكرب آن در برابر داروها مقاومت مي كرد كشف شده و در دسترس است و مداوا بايد با استراحت و همراه با تغذيه كامل و تقويت نظام دفاعي بدن باشد. معمولا جاي اين بيماري در كشورهاي فقير و قحطي زده است.

 

Deborah Byrd

 

2004م:23 ژوئن 2004 در ایالات متحده انجمن بیماریهای قلب اعلام داشت که نزدیک به یک چهارم جمعیت این کشور به نوعی بیماری قلب دچار هستند که شمار آنان در آن سال 71 میلیون اعلام شده بود. جمعیت این کشور که در سال 2009 به 305 میلیون نفر است در آن سال 297 میلیون تن بود. طبق اعلامیه تازه، این درصد در پنج سال گذشته تغییر نکرده است. هزینه درمان این بیماران در سال 2004 بالغ بر 329 میلیارد دلار بود. وراثت، دودسیگار، استرس، بیماری قند، چاقی، نکردن ورزش بدنی و مصرف غذای چرب از عوامل بیماری های قلب هستند که جز وراثت قابل پیشگیری اند. کمبود خواب (هشت ساعت در شبانه روز) از عوامل ایجاد مرض قند است.

 

1757:رابرت كلايو انگليسي با شكست دادن نيروهاي هندي، بنگال را تصرف و مستعمره انگلستان كرد .

 

رابرت كلايو

 

1944: يك گردباد شديد در منطقه آپالاچياي آمريكا 153 تن را كشت .

1951: پراودا نوشت که در درياي خزر ( درياي مازندران ) منابع تازه نفت کشف شده که چندبار بيش از برآورد سابق است.

1952: دکتر مصدق که براي دفاع از حق ملت ايران و رد دعاوي انگلستان در دادگاه بين الملل لاهه به هلند رفته بود به تهران بازگشت .

1956:مصريان جمال عبدالناصر را به رياست جمهوري اين كشور انتخاب كردند.

 

جمال عبدالناصر

 

1979: صدام حسين در واکنش به اظهارات آيت الله صدر گفت که اجازه نخواهد داد که تجربه اخير ايران در عراق پياده شود.

1985: 23 ژوئن 1985يك جمبو جت هندي (ايراينديا) كه از كانادا از طريق لندن به مقصد هند در پرواز بود در نزديكي ايرلند (به فاصله 45 دقيقه از لندن)، در آسمان اقيانوس اطلس ظاهرا بر اثر انفجار بمب ناشي از خرابكاري منهدم شد و همه سرنشينانش كه 329 تن بودند كشته شدند. جدائي طلبان سيك متهم به اين بمبگذاري شده بودند. درست 19 سال پيش از آن، در همين روز يك هواپيماي مسافري هندي متعلق به همان شرکت كه از هند رهسپار نيويورك بود بر فراز كوههاي آلپ در سويس سرنگون شده بود و 117 تن سرنشينان آن جان باخته بودند.

2004: " پير ولايت عنايت خان " رئيس کانون جهاني تصوف و مولف کتاب " نداي درويشان " در پاريس در 87 سالگي در گذشت.

منبع:iranianshistoryonthisday.com

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

   
    
   وب گردی