تازه های اصول و فروع دین

ماه رمضان,ورود به ماه رمضان,آماده شدن برای ورود به ماه رمضان

آماده شدن برای ورود به ماه رمضان

در ماه رمضان زیاد دعا بخوانید و استغفار کنید قبل از ورود به ماه رمضان که ماه بخشش و استغفار می…

اصول دین در اهل سنت به چه صورت است ؟اصول دین در اهل سنت, اصول دین در اهل سنت به چه صورت است, اصول دین در اهل سنت چگونه است

اصول دین در اهل سنت به چه صورت است ؟

 

اصول دین در اهل سنت چگونه است ؟

اُصول‌ِ دين‌ (در مقابل‌ فروع‌ دين‌)، اصطلاحى‌ كلامى‌ كه‌ به‌ نظر بسياری‌ از دانشمندان‌ دينى‌ مسلمان‌ به‌ مجموعه‌ باورهايى‌ گفته‌ مى شود كه‌ اساس‌ دين‌ اسلام‌ را تشكيل‌ مى دهد و مسلمانى‌ بدون‌ آنها ميسر نيست‌ و انكار هر يک‌ از آنها موجب‌ كفر و استحقاق‌ عذاب‌ است‌.

نبود اصطلاح‌ اصول‌ دين‌ در كتاب‌ و سنت‌: با آنكه‌ اين‌ اصطلاح‌ شهرت‌ بسياري‌ دارد و در تاريخ‌ انديشه های‌ دينى‌ در اسلام‌ نقش‌ برجسته ای‌ ايفا كرده‌ است‌، اما در قرآن‌ كريم‌ و نيز در احاديث‌ شيعه‌ و اهل‌ سنت‌، چيزی‌ به‌ عنوان‌ تقسيم بندی‌ معارف‌ دينى‌ به‌ صورت‌ اصول‌ و فروع‌ وجود ندارد و اين‌ امر نشان‌ می دهد كه‌ اين‌ دو اصطلاح‌ را برخى‌ از متكلمان‌ وضع‌ كرده اند.

 

اهل سنت معتقد به پنج اصل در دين می باشد كه عبارتند از:

1. توحيد: مراد از اين اصل در نزد معتزله اين است كه خداوند از حيث ذات و صفات يگانه است و صفات زايد بر ذات را از براي خداوند قبول ندارد و در مقابل آن منكر توحيد افعالی می باشد.

 

2. عدل: مراد از عدل در نزد معتزله اينست كه در خارج اموری است كه با قطع نظر از حكم شارع دارای حسن و قبح عقلي می باشند و خداوند مرتكب عمل قبيح نمی شود بنابراين ظلم و تكليف مالا يطاق و امثال اينها كه عقلاً قبيح هستند از خداوند صادر نمی شود.

 

3. منزلة بين المنزلتين: مراد از اين اصل اينست كه مقام و منزلتی بين كفر و ايمان وجود دارد مرتكب گناه كبيره نه كافر است و نه مؤمن بلكه در آن منزلت قرار دارد.

 

4. وعده و وعيد: بنابراين اصل خلف وعده و وعيد بر خداوند محال است. هر ثوابی را كه درباره مؤمنان وعده داده و هر عقابی را كه درباره كافران گفته است عملی خواهد نمود.

 

5. امر به معروف و نهی از منكر: اين اصل كه مورد اتفاق همه مسلمين می باشد به عنوان يكی از اصول دين در اين فرقه مطرح شده است.

 

اصول دین برای برادران اهل سنت, اصول‌ دين‌ از نظر اشاعره‌ و اهل‌ سنت‌, اصول‌ دين‌ از نظر اهل‌ سنت‌

سیر تطور اصول دین در مکاتب اهل سنت

 

سیر تطور اصول دین در مکاتب اهل سنت

بحث از اصول دین یکی از مسائل مهم در بین متفکران مسلمان است. این مفهوم با اهمیت در نزد مسلمانان تاریخ ویژه ای را طی کرده است. مفهوم اصول خمسه در کتاب و سنت و در زمان آغاز شکل گیری بحث های کلامی وجود نداشته است و بعدها و مخصوصا در اثر معتزله وارد مباحث کلامی شده است. در دوره های نخست، اصطلاح اصول دین به معنای مطلق مباحث اعتقادی به کار میرفت و طیف وسیعی از مباحث اعتقادات را شامل می شد. 

 

بنابراین در این دوره و در میان گرایش های نخستین کلامی هنوز مفهوم اصول خمسه به عنوان یک مفهوم مشخص شکل نگرفته بود. در ادامه مفهوم اصول خمسه وارد قاموس معتزله شد و به تعداد خاصی از اعتقادات اطلاق گردید. معمولا در این دوره پنج مورد برای اصول نام برده می شد. 

 

بعدها این اصول در دیگر نحله های کلامی هم از لحاظ تعداد و هم در موارد تغییراتی کرده است به طوری که گاهی هفت مورد و یا حتی پانزده مورد نیز برای این اصول برشمرده شده است. با وجود همه تاریخ غنی که این مفهوم نزد معتزله طی کرده است، اما نزد دیگر مکاتب کلامی که بیشتر ایمان گرا بوده اند مانند اشاعره یا ماتریدیه مفهوم اصول خمس وجود ندارد و آنها نیز مفهوم اصول دین را به معنای مطلق اعتقادات به کار می برند.

 

اصول دین در اهل سنت,اصول دین در اهل سنت چگونه است,سیر تطور اصول دین در مکاتب اهل سنت

اصول دین از نظر اهل سنت چیست ؟

 

اصول‌ دين‌ از نظر اشاعره‌ و اهل‌ سنت‌: عبدالقاهر بغدادي‌ (د 429ق‌/1038م‌) متكلم‌ اشعری‌ می گويد كه‌ جمهور اهل‌ سنت‌ و جماعت‌ بر 15 ركن‌ از اركان‌ دين‌ اتفاق نظر دارند و بر هر شخص‌ عاقل‌ و بالغى‌ واجب‌ است‌ كه‌ حقيقت‌ آنها را بشناسد؛ البته‌ هر ركنى‌ به‌ نوبة خود دارای‌ مسائل‌ اصلى‌ و فرعى‌ است‌ و ايشان‌ در مسائل‌ اصلى‌ هر ركن‌ اجماع‌ دارند. 

 

به‌ هر حال‌ آنان‌ هر كسى‌ را كه‌ در مسائل‌ اصلى‌ هر ركن‌ با ايشان‌ مخالفت‌ كند، گمراه‌ می دانند. وی‌ دربارة اين‌ اركان‌ 15 گانه‌ به‌ تفصيل‌ بحث‌ كرده‌ است‌ ( الفرق‌...، 194 به‌ بعد). فخرالدين‌ رازی‌ در رسالة «اصول‌ دين‌» همان‌ مطالب‌ را به‌ عنوان‌ مذهب‌ اهل‌ سنت‌ در 8 بخش‌ آورده‌ است‌. در کتاب عقاید الطحاویه آمده است که اصول دین در نزد اهل سنت عبارتند از: توحید نبوت کتب ملائکه قیامتقدر.

 

گردآوری: بخش مذهبی بیتوته

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------