تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ -29 آبان502م:دولت وقت ايران بيستم نوامبر سال 502 ميلادي (زمان پادشاهي قباد ساساني) به دولت روم شرقي (قسطنطنيه) اعلان جنگ داد. اين اعلان جنگ پس از سه اخطار پي در پي به دولت روم که اين دولت در رعايت تعهداتي که به موجب پيمان صلح سال 442 (منعقد شده ميان يزدگرد دوم و تئودور) سپرده بود تعلل كرده است صادر شده بود. در اخطاريه هاي كتبي سه گانه، دولت روم متهم شده بود كه تعمدا در صدد اجراي چند بند از پيمان بر نيامده و تاكيد شده بود كه ادامه تعلل رومي ها، پيش از آن تحمل پذير نخواهد بود. در پي اين اعلان جنگ، واحدهاي ارتش ايران چند منطقه از قلمرو روميان ازجمله شهر تئودوراپوليس را تصرف كردند كه آناستازيوس امپراتور تازه روم درخواست ترك مخاصمه كرد. پيمان صلح سال 442 ميلادي در پي تجاوز روميان به قلمرو ايران در قفقاز و شكست آنان در منطقه «دربند» از ارتش ايران امضاء شده بود. تئودور امپراتور وقت، معروف به تئودور بزرگ عذر آورده بود كه هدف نيروهاي رومي جلوگيري از ورود اقوام مهاجم از آسياي مركزي بود، نه تصرف «دربند» قفقاز متعلق به ايران. طبق قرارداد سال 442، دولت ايران پذيرفته بود كه در قبال دريافت پول از دولت قسطنطنيه، مانع از تعرض مهاجران آسياي مركزي به قلمرو روميان شود.

 

سواره نظام ايران در دوران ساسانيان


1952م:20 نوامبر 1952 (29 آبان سال 1331 ـ دوران حكومت مصدق) روزنامه هاي تهران بهاي سكه طلا (يك پهلوي) را 74 تومان و پنج قران گزارش كرده بودند (تقریبا 3 هزار بار كمتر از امروز). اين روزنامه ها بهاي دلار آزاد (نرخ بازار) را 74 قران گزارش كرده بودند (تقریبا 130 بار كمتر از امروز). در سال 1331، ايران تحت تحريم انگلستان قرارداشت كه يك ابر قدرت وقت بود و نمي توانست نفت صادر كند.


1541م:"ژان کالون Jean Calvin" فرانسوي (1564 - 1509) و يکي از دو موسس اصلي مذهب پروتستان 20 نوامبر سال 1541 در ژنو Geneva يک حکومت مذهبي تشکيل داد تا پايگاهي براي پروتستانيسم اروپا باشد. وي ضمن اعلام تشکيل چنين دولتي تاکيد کرد که پروتستانهاي فراري و آواره سراسر اروپا را در ژنو پناه مي دهد و به اين ترتيب "ژنو" در برابر "رم = واتيکان" قرار گرفت که پايتخت پاپ ها بود.

پاپ وقت، "پل سوم" که از افزايش شمار پروتستانهاي نگران شده بود، پس از اطلاع از اين اقدام يک شوراي شش نفري مرکب از کاردينالهاي ارشد تشکيل داد تا با پروتستان ها (پيروان کالون فرانسوي و لوتر آلماني) مبارزه کنند و اين مبارزه از ژوييه 1542 آغاز شد.

پاپ، کاردينال "کارافانه" را هم فرمانده نظاميان تحت فرمان خود کرد و اين کاردينال اخطار کرد هر کاتوليک که پروتستانها را تحمل کند و يا اين که به حمايت از پروتستانيسم بپردازد مجازات خواهد شد و اين مجازات عبارت از مصادره اموال، تکفير و احيانا زندان خواهد بود و به اين ترتيب خصومت اين دو فرقه مسيحيت با يکديگر آغاز شد که نتيجه اش جنگ هاي مذهبي متعدد و در به دري هاي فراوان بود.

 

Jean Calvin


1858م: 20نوامبر سالروز درگذشت «رابرت اوون Robert Owen» اسکاتلندي است که به سال 1858در 87 سالگي فوت شد. «اوون» مبتکر «سوسياليسم تعاوني» است که افکار خود را در اسکاتلند و نيز در يک منطقه کشاورزي در آمريکا به معرض تجربه گذاشت.

اوون با اين عقيده که جامعه بايد عاري از فقر، جنايت و مرض باشد و مردم با شادي و خوشبختي و بدون ترس و هراس از آينده و در نهايت خوش بيني زندگي کنند طرح مدينه فاضله خود را نوشت تا يک الگو براي سراسر جهان شود و نخستين مدينه فاضله را به نام «نيو لانارکNew Lanark» به وجود آورد.

 

رابرت اوون


1910م: 20نوامبر سال 1910 "لئو نيکلايوويچ تولستوي Leo Nikolayevich Tolstoy" نويسنده شهير و انديشمند روسيه در 82 سالگي در گذشت. طبق تقويم ميلادي قديم تاريخ مرگ تولستوي هفتم و يا نهم نوامبر بود. لئو نهم سپتامبر 1838 و در تقويم قديم 28 آگوست اين سال در يک خانواده ارباب ملک در منطقه تولي به دنيا آمده بود و در کودکي مادر و در نوجواني پدر خود را از دست داده بود. وي به دليل مخالف بودن با برنامه هاي تحصيلي تکراري و بعضا بي ارتباط، دانشگاه را در سال سوم، ناتمام رها کرد. تولستوي همه مراحل زندگي را طي کرد از جمله خدمت نظام وظيفه.

تولستوي معتقد به "کمال Perfection" بود و مي گفت فرد وقتي به کمال مي رسد که جسما و روحا و اخلاقا سالم باشد. وي اين سه عامل را عوامل شادي بخش زندگاني مي دانست.

تولستوي مخصوصا بعد از ميانسالي، مخالف بهره برداري انسان از انسان شده بود که در روسيه بيش از نقاط ديگر رواج داشت. دوبار سرف هاي املاک خودش را آزاد کرد ولي آنان به دليل ناباوري آنجا را ترک نکردند. (روستايياني که با املاک خريد و فروش مي شدند و ضميمه املاک بودند سرف ناميده مي شدند)

در زمينه نوشتن داستان عقيده داشت که داستان بايد به گونه اي نوشته شود که خواننده عشق به زندگي پيدا کند و رو به کمال بکذارد و عشق به زندگي يعني عشق به خود و جامعه.

به باور تولستوي، نويسنده داستان بايد آنچه را که مي نويسند شخصا ديده و تجربه کرده باشد و به عبارت ديگر خود او آن را باور داشته باشد. داستان "آنا کارنينا" تجربه عشق خودش به سونيا بود که بعدا باهم ازدواج کردند.

تولستوي داستانها و نمايشنامه هاي متعدد نوشت از جمله: دوران بچگي، نوجواني، جواني، آناکارنينا، جنگ و صلح، کوپن جعلي، پدر سرگيوس، آقا و نوکر، قزاقها و ....

نامه هشدار دهنده او به تزار نيکلاي دوم که در سال 1901 نوشته و ارسال شده و در موزه نگهداري مي شود سند بزرگي است که در آن اوضاع نابسامان روسها منعکس است. تولستوي در اين نامه به تزار هشدار داده بود که اگر آزادي ندهد و دموکراسي برقرار نکند و از شکاف پهناور مان فقير و غني نکاهد و نظام فئودالي را تعديل نکند جنگ داخلي اجتناب ناپذير خواهد بود و روسيه نابود خواهد شد. همين نامه بعدا باعث تعقيب قضايي او شد.

تولستوي اواخر عمر از زنش قهر کرد و با قطار از زادگاه خود به صورت فرار خارج شد و در تنهايي درگذشت. وي داراي يازده فرزند بود.

 

Tolstoy

 

2004م:نيكلاس كريستف در مقاله 20 نوامبر2004 خود در نيويورك تايمز و نقل آن در روزنامه هاي ديگر آمريکا، از نظام انتخاباتي اين کشور انتقاد كرده و راههايي براي اصلاح آن ارائه داده بود.

مضمون اين مقاله از اين قرار بود: ما كه منتقد روش انتخاباتي عراق در زمان صدام حسين و شوروي در دوران حكومت حزب كمونيست بوديم و به نامزدهاي محدود در انتخابات آنها ايراد مي گرفتيم و هنوز هم از گسترش دمكراسي به همه کشورهاي جهان سخن به ميان مي آوريم، دست كم بايد نظام انتخاباتي خودمان را اصلاح كنيم كه ايراد نداشته باشد. در حال حاضر برنده انتخابات ما يا نامزدهاي حزب دمكرات هستند و يا جمهوريخواه، و اين، به دليل توجه مردم به همين دو حزب نيست؛ نظام انتخابيه ما بسيار قديمي است و با شرايط روز مطابقت نمي كند. براي مثال: در انتخابات محلي ايالت آركانزا در 75 درصد از موارد، نامزد انتخاباتي رقيبي جز از حزب ديگر (دمكرات و يا جمهوريخواه) نداشته و به همين گونه 73 درصد در فلوريدا، 70 درصد در كاروليناي شمالي و 62 درصد در نيومكزيكو. در هر دوره، تغييرات جغرافيايي حوزه ها بر پايه منافع حزب حاكم صورت گرفته است. براي مثال: براي اين دوره (نوامبر 2004) تغييرات حوزه ها در ايالت تكزاس به گونه اي بود كه نمايندگان حزب دمكرات حذف شدند. وضعيت انتخابات در آمريكا به شكلي است كه وقتي يك نفر يك بار به عضويت مجلس نمايندگان درآيد، اين عضويت او عملا مادام العمر مي شود مشابه مجلس لردان در انگلستان و ....

 

کريستف


1805م:امروز زادروز فرديناند دو لسپس Ferdinand De Lesseps است که در نوامبر 1805 در ورساي فرانسه در يک خانواده ديپلمات به دنيا آمد و 12 ژوييه 1894 درگذشت. وي که هفت سال در مصر زندگي کرده بود پس از روي کار آمدن دوستش سعيد پاشا در آن کشور، پيشنهاد ساختن آبراه سوئز را به او داد و اين کار مهم را به انجام رسانيد.

با گشايش اين آبراه، کشتيران ها از طي کردن راه طولاني و توفاني جنوب آفريقا (دماغه اميد نيک) آسوده شدند و مديترانه بار ديگر رونق عهد باستان را به دست آورد. وي سپس به فکر ايجاد آبراهي ميان دو اقيانوس اطلس و آرام افتاد تا راه کوتاه شود و بهترين محل را پاناما يافت و مشغول به کار شد که آمريکا کمپاني سازنده را خريداري کرد و خود، اين آبراه را به پايان رسانيد.

 

De Lesseps

 

2004م:«ديويد گرگن David Gergen» روزنامه نگار معروف آمريكايي در مقاله اي كه در شماره 19 نوامبر 2004 نيويورك تايمز انتشار يافت در باره جورج بوش و تغييرات كابينه اش نوشته بود: بي ترديد جورج دبليو بوش بي پرواترين رئيس جمهور آمريكا در تاريخ معاصر است، ولي عاقل بودنش در برابر علامت سئوال و در طول چهار سال آينده باعث دلواپسي است.

وي نوشته بود: تا اينجا، از انتصابات و تغييرات كابينه مي توان به اين نتيجه رسيد كه بوش با منصوب كردن كاركنان كاخ سفيد و اطرافيانش به وزارت، مي خواهد كه از اختيارات خود نهايت استفاده را ببرد و همه مطيع و گوش به فرمان او باشند، بمانند وينستون چرچيل در انگلستان كه در حقيقت خودش همه كاره بود. همه تلاش بوش اين است كه در دوره هاي بعد از او هم، حكومت آمريكا در دست حزب جمهوريخواه باشد و برتري آمريكا برجهان باقي بماند. ولي اگر بخواهد بدون مشورت با افراد باتجربه و جهانديده هر برنامه و سياستي را که به نظرش خوش مي آيد اجرا کند آمريکا را مقروض تر، مردم را ناراضي و حزب جمهوريخواه را در انتخابات پارلماني نوامبر 2006 و انتخابات عمومي نوامبر 2008 به شکست خواهد کشانيد. به علاوه، آمريکا در معرض ازدست دادن عنوان "تنها ابرقدرت" قرار خواهد گرفت. گرگن در مقاله خود به جورج بوش اندرز داده بود که درصد اجراي تهديدهاي خود و حمله نظامي به ايران و کره شمالي برنيايد که گرفتاري آمريکا را ده چندان خواهد کرد. بوش تنها به اين اندرز توجه کرده بود.

 

David Gergen

 

2004م:به مناسبت گردهمايي سران دولتهاي پيرامون اقيانوس آرام در كشور شيلي در بيستم نوامبر 2004، رسانه هاي چاپي آمريکا مردم اين کشوررا از حضور چين در همه زواياي آمريكاي لاتين آگاه كرده و نوشته بودند: چين كه داراي يك رشد اقتصادي ثابت و پايدار است و مي رود تا صاحب بزرگترين اقتصاد تاريخ بشر شود، در آمريكاي لاتين جاي همه را گرفته و خريدار هرگونه كالاي اضافي و فروشنده اجناس مورد نياز اين منطقه است. هم اکنون (نوامبر 2004) از مس شيلي تا سنگ آهن، روي، چوب و لوبياي روغني برزيل و از نفت ونزوئلا تا شكر كوبا و گوشت آرژانتين روانه چين است. رئيس جمهور ما (آمريكا) دو روز در شيلي ماند ولي «هو جينتائو» رهبر چين بيش از دو هفته در آمريکاي لاتين بود. چين در هر نقطه از دنيا كه خلائي را مشاهده كند وارد آن مي شود. ما امروز در عراق درگير هستيم و فردا در جاي ديگر و به محض خارج شدن از يک نقطه، چين جاي ما را در اقتصادشان كه نسبت به آن خصومتي ندارند مي گيرد و .... ما ديديم که اجتماع سران منطقه اقيانوس آرام در ميان صداي اعتراض شيليائي ها به پرزيدنت بوش در مورد تلفات مردم عراق و تخريب خانه هايشان و انتقاد از آن دسته از سران ملل كه ساكت نشسته و مصائب عراقي ها را نظاره مي كنند تشكيل شده بود. لاتين ها با استفاده از گرفتاري ما در عراق و افغانستان و تهديد روزانه ايران، سوريه، سودان، کره شمالي و ... دارند متحد مي شوند و رنگ سرخ به خود مي گيرند (چپگرا مي شوند). اين، بزرگترين شکست خواهد بود اگر ما حياط خلوت خودرا ازدست بدهيم.

 

 

2008م:شبكه تلويزيوني كابلي آمريكا ـ سي ان ان ـ هجدهم نوامبر 2008 به مخاطبانش اطلاع داده بود كه بعد از ظهر آن روز با «اوو مورالس Evo Morales » رئيس جمهور بوليوي يك مصاحبه مستقيم از راه دور خواهد داشت و مجري اين مصاحبه (به نام سانچز) كه بر زبان اسپانيايي مسلط است، خود اين مصاحبه را به انگليسي ترجمه خواهد كرد و نيازي به مترجم نخواهد بود. در لحظه اي كه قرار بود مصاحبه پخش شود، پس از لختي سكوت و پخش برنامه اي ديگر، سانچز گفت كه مورالس حاضر به مصاحبه با ما نشده است، شايد كه رّد درخواست مصاحبه در آخرين لحظه، دنباله ضديت هاي او با دولت آمريكا باشد. مورالس كه يك سوسياليست و از بوميان (سرخپوستان) بوليوي است در نوامبر 2008 اقدامات ضد آمريكايي خود را شدت داده و گروهي از آمريكاييان و ازجمله آموزگاران آمريكايي زبان انگليسي را از بوليوي اخراج كرده بود. وي دولت واشنگتن را به تحريك فرماندار يك ايالت بوليوي كه اينك در زندان است متهم كرده بود. مورالس در كشور خود از حمايت اكثريت برخوردار است.

 

 Evo Morales

 

2008م:رسانه هاي آمريكا نوزدهم نوامبر 2008 ضمن انتشار تصوير بالا، خبر از پيام تازه «ايمن ظواهري» مقام دوم القاعده داده بودند كه در يك سايت اينترنتي اين گروه قرار گرفته و از برخي از شبكه هاي تلويزيوني عربي پخش شده بود. طبق گزارش اين رسانه ها، ظواهري (يك پزشك مصري) به باراك اوباما (در آن تاريخ؛ رئيس جمهور منتخب آمريكا) كه از بيستم ژانويه 2009 كار خود را در اين سمت آغازكرد اخطار كرده بود كه نيروي نظامي بيشتري به افغانستان نفرستد.

ظواهري در اين پيام ضمن اشاره به اظهارات اوباما كه بخشي از نيروهاي آمريكايي مستقر در عراق را به افغانستان خواهد فرستاد، گفته بود كه اين سياست محكوم به شكست است.

ظواهري خطاب به اوباما افزوده بود: اگر شما هم بخواهيد كه مصّرانه به سياست شكست خورده واشنگتن در افغانستان ادامه دهيد به همان سرنوشت جورج دبليو بوش و پرويز مشرّف و پيش اين دو نفر، دولت شوروي و قبل از شوروي دولت انگلستان رو به رو خواهي شد. مروري بر آن شكست ها لازم است.

ظواهري در پيام قبلي خود كه در تابستان 2008 انتشار يافت مدعي شده بود كه سكوت ايران در قبال مسئله افغانستان، عملا باعث آزادي عمل آمريكا شده است.

16 نوامبر 2008 اوباما گفته بود كه بايد بخشي از نيروي 150 هزارنفري آمريكا در عراق را به افغانستان منتقل كرد.

 

باراک اوباما

 

1815: دولتهاي آلمان، روسيه، اتريش و انگلستان يک اتحاديه بزرگ ميان خود تشکيل دادند تا از پيدايش يک ناپلئون ديگر در اروپا جلوگيري کنند.

1866: در پي جنگ داخلي آمريکا و لغو بردگي در اين کشور دانشگاه "هوارد" در شهر واشنگتن براي تحصيل سياهپوستان تاسيس شد.

1945: محاکمه 24 تن از سران حزب ناسيونال سوسياليست کارگران آلمان (نازي) و همکاران هيتلر در محکمه فاتحان جنگ در ساختمان قضايي در نورنبرگ آغاز شد که به اعدام برخي از آنان انجاميد.

1975: ژنرال فرانسيسکو فرانکو ديکتاتور اسپانيا در 82 سالگي و پس از 39 سال ديکتاتوري درگذشت.

# 1977: انور سادات رييس جمهوري وقت مصر در پارلمان اسرائيل نطق کرد.

منبع:iranianshistoryonthisday.com

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------